Po celém světě je 560 vodíkových čerpacích stanic
V roce 2020 byl zprovozněn největší počet vodíkových čerpacích stanic, celkem 107. V Evropě celkem 29, největší síť má Německo a Francie. U nás první otevře Bonett na stanicích Benzina.
Středa, 28. dubna 2021, rebus
Na konci roku 2020 bylo po celém světě v provozu 553 vodíkových čerpacích stanic. V několika prvních týdnech letošního roku přibylo 7 stanic a již existují konkrétní plány pro umístění dalších 225 stanic. Obzvlášť dynamická expanze je patrná ve čtyřech zemích: Německo rozšířilo v loňském roce svou síť o 14 vodíkových stanic, Čína o 18, Korea o 26 a Japonsko o 28.

Evropa měla na konci minulého roku 200 vodíkových stanic, z nichž 100 je v Německu. Druhé místo si v Evropě drží Francie se 34 provozovanými stanicemi a vzhledem k plánovaným 38 vodíkovým stanicím vykazuje v současnosti nejsilnější růst v rámci celé Evropy. Zatímco ostatní evropské země se zaměřují na veřejně dostupné čerpací stanice pro osobní vozidla, většina francouzských stanic je určena pro autobusy a vozové parky s dodávkovými vozidly. Výrazný růst se předpokládá také v Nizozemsku, kde se počet plánovaných stanic zvýšil na 23. Devátá stanice byla v souladu s plány zprovozněna ve Švýcarsku.

V Asii bylo na konci roku 2020 celkem 275 vodíkových stanic, z toho 142 v Japonsku a 60 v Koreji. 69 čínských vodíkových stanic vedených v databázi obsluhuje téměř výhradně autobusy nebo nákladní vozidla.

Většina ze 75 vodíkových stanic Severní Ameriky dosud náleží Kalifornii, kde je v provozu 49 stanic. V roce 2020 vznikly další 4 nové čerpací stanice a počet určených plánovaných stanic výrazně vzrostl na 43.

Poprvé – alespoň zeměpisně – se ve statistikách objevuje Afrika díky plánům na postavení vodíkové stanice na ostrově Tenerife.

První veřejné vodíkové plnicí stojany v České republice by měly být zprovozněny letos na stávajících čerpacích stanicích Benzina v Praze na Barrandově a v Litvínově, dále v Brně v Kaštanové ulici, v Plzni na Nepomucké ulici a v Praze na D10 ve směru na Mladou Boleslav. Vybuduje je společnost Bonett.

Interaktivní mapy a hodnocení jednotlivých míst jsou k dispozici na unikátní webové stránce H2stations.org, kde jsou uvedeny veškeré vodíkové čerpací stanice po celém světě s rozdělením na stanice v provozu, plánované nebo již uzavřené včetně souhrnu nedávných změn. H2stations.org je unikátní také tím, že nabízí pohled na historii vývoje vodíkové infrastruktury a statistiky.

Webová stránka čerpá z rozsáhlé databáze, která je vedena a průběžně aktualizována od roku 2005. Celkově obsahuje detailní informace prozatím o více než 1 300 čerpacích stanicích po celém světě. „I přes rostoucí náročnost údržby poskytujeme i nadále základní informace bezplatně pro nekomerční účely,“ uvedl generální ředitel společnosti Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) Uwe Albrecht. „Komerčním uživatelům nabízíme možnost licence k těmto datům včetně dalších detailních informací, pravidelných zpráv o novém vývoji, nových technologiích a trzích a včetně analýz prováděných na zakázku.

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, přidružená společnost organizace TÜV SÜD AG, je mezinárodní odborná poradenská společnost v oblasti udržitelné energie a mobility. Společnost díky své odbornosti, která sbližuje technologie, trhy a politiku, podporuje mezinárodní klientelu z průmyslových odvětví i politiky v otázkách týkajících se technologií, trhů, strategií a udržitelnosti. Velké mezinárodní společnosti důvěřují spolehlivým úsudkům LBST ohledně nového vývoje a inovací v sektoru energetiky a mobility a oceňují její všestranné kompetence, zejména ve využití vodíku. Základy rozsáhlé odbornosti společnosti LBST, budované již déle než třicet let, jsou neustále doplňovány dalšími zkušenostmi víceoborového týmu renomovaných odborníků.

Auto-Bus
BUSE