Na konci roku by Praha měla mít první nové přístřešky zastávek
První testovací prototyp nové zastávky na Palackého náměstí. Foto IPR Praha
Připravuje se evropský tendr na nový městský mobiliář - zastávkové přístřešky, koše a přilehlé zábradlí bude vybraná firma dodávat čtyři roky.
Pondělí, 26. dubna 2021, rebus
Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) byla pověřena hlavním městem přípravou zadávací dokumentace v rámci tendru na dodávku vybraných prvků městského mobiliáře. Půjde o zastávkové přístřešky, velkokapacitní koše, zábradlí a náhradní díly.

Nadlimitní veřejná zakázka na výrobu a dodávky vybraných prvků pražského městského mobiliáře bude soutěžena prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena a její předpokládaná hodnota činí 300 milionů korun bez DPH. Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídka by měla být vyhodnocena na konci května a první dodávky zastávkových přístřešků pro výměnu stávajícího mobiliáře THMP se očekávají v listopadu 2021. Zakázka je vypisována formou rámcové smlouvy a umožňuje debrat potřebné množství prvků nového mobiliáře včetně případných rezerv. Přístřešky bude možné odebírat po dobu až 4 let a poté několik let náhradí díly.

Veřejná zakázka tvoří základ celého projektu výměny mobiliáře. Budou na ni navazovat další veřejné zakázky a dodávky, které v součtu zajistí výměnu a novou instalaci více než tisíce kusů přístřešků MHD, u nich instalovaných odpadkových košů a přilehlého zábradlí. Tento majetek bude následně po více než dvaceti letech převeden do vlastnictví města a kdo jej bude spravovat a jaký model pro provoz bude použit rozhodne Rada města v nejbližších týdnech. V létě roku 2021 vyprší smlouva se současným správcem mobiliáře.

Městský mobiliář byl často přehlíženo a, přitom velice důležitou složkou města, na kterou nesmíme zapomínat. Kromě toho, že poskytuje pohodlí svým uživatelům, by měl být reprezentativní a snadno udržovatelný. Zastávka veřejné dopravy je důležitým prvkem ve veřejném prostoru, který neodmyslitelně patří k MHD. Ať už se jedná o dopravní stavbu nebo zastávku, vždy musíme myslet na to, aby výsledek vypadal pěkně a zapadal do svého okolí,“ uvádí náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nový design zastávkových přístřešků bude vycházet z vítězného návrhu soutěže schváleného Radou v prosinci 2018. První prototyp je osazen na Palackého náměstí.
Rošero P
IDOS