Karetní systémy Moravskoslezského a Zlínského kraje propojeny
Kartu ZETKA Zlínského kraje i ODISku kraje Moravskoslezského lze používat k úhradě jízdného v obou krajích.
Pátek, 23. dubna 2021, rebus
První proprietární karetní systémy jednotlivých dopravců vznikaly v Moravskoslezském a Zlínském kraji již koncem 90. let minulého století. Cestující si na ně rychle zvykli, úhrada jízdného pomocí čipových karet byla jednodušší a většinou byla platba oproti platbě v hotovosti i cenově výhodnější.

Technická nekompatibilita izolovaných karetních systémů různých dopravců však byla komplikací pro tarifní integraci a proto počínaje rokem 2011 byl v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS zahájen proces standardizace karetního systému, jehož tváří se stala čipová karta ODISka. Během několika let byly všechny původní karty dopravců nahrazeny novými ODISkami a odbavovací zařízení všech zapojených dopravců byla upravena nebo vyměněna tak, aby umožňovala plnou akceptaci ODISek se všemi funkcionalitami. Od roku 2020 jsou vydávány již ODISky nové generace, které obsahují MAP strukturu Českých drah a mohou tak být používány i jako IN-karty ČD. Vydáno bylo dosud více než 600 tisíc ODISek.

Ve Zlínském kraji se integrační proces rozbíhal mnohem pomaleji, přesto již v roce 2015 schválila zastupitelstva Moravskoslezského a Zlínského kraje Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem, které mimo jiné obsahovalo i záměr propojit tehdy již existující karetní systém Moravskoslezského kraje ODISka s připravovaným systémem ve Zlínském kraji. O rok později pak Koordinátor ODIS s.r.o. a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. uzavřeli Smlouvu o konkretizaci podmínek horizontální spolupráce při implementaci centrální správy karetního systému a poskytování služeb podpory.

V následujícím období byly podniknuty potřebné kroky vedoucí k zavedení karetního systému Zlínského kraje, který by byl kompatibilní se systémem v kraji Moravskoslezském. K realizaci došlo ale až počátkem roku 2021 v souvislosti se spuštěním integrovaného dopravního systému, čipová karta má název ZETKA.

Karta ZETKA je po technické stránce identická s kartou ODISka, a tak v rámci tarifů IDS lze každou kartu používat k úhradě jednotlivého jízdného v obou krajích, na ZETKU lze také nahrávat dlouhodobé časové jízdenky ODIS. Každý karetní systém má svůj vlastní e-shop, který je přizpůsoben potřebám jednotlivých krajů.

Oba organizátoři spolu při správě a rozvoji karetních systémů úzce spolupracují. Realizovaný projekt je dobrým příkladem spolupráce dvou sousedních krajů při zajišťování dopravní obslužnosti, jeho přínosem je především odstranění bariér při cestování veřejnou dopravou v příhraničních oblastech obou krajů.

Ostatní kraje, které mají "krajské" karty jednotlivých IDS, mají své karetní systémy, řeší je samostatně na míru integrovanému dopravnímu systému na území svého kraje. Na mezikrajských linkách se většinou uznávají čipové karty sousedních krajů. Částečně propojena je Plzeňská karta s Karlovarským krajem. Cestující ji mohou používat jak jako nosič předplatného jízdného v Integrované dopravě Plzeňska, tak v MHD v sousedním v kraji v Karlových Varech a Mariánských Lázních a jako elektronickou peněženku ve vozech PMDP a v městské dopravě v Karlových Varech a Mariánských Lázních.


Rošero P
IDOS