Na Voticku jezdí některé linky PID jinak
Voticko bylo zaintegrováno do PID v srpnu 2020. Po vyhodnocení připomínek, stížností a referencí od cestujících, dopravců, od zástupců dotčených měst a obcí a výsledků přepravního průzkumu, došlo od soboty 10. dubna ke změnám tras některých linek, přečíslování a úpravám spojů. Foto ROPID
K integraci oblasti Voticka do společného IDS Prahy a Středočeského kraje došlo v srpnu 2020. Po vyhodnocení zkušeností z provozu došlo od soboty 10. dubna ke změnám.
Čtvrtek, 15. dubna 2021, rebus
Integrace oblasti Voticka do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje byla spuštěna 22. 8. 2020. Od tohoto data obdržel organizátor dopravy mnoho připomínek, stížností a referencí (jak kladných, tak záporných) od cestujících, dopravců i od zástupců dotčených měst a obcí. Kromě došlých podnětů, na které je brán maximální zřetel, bylo přistoupeno ke zvážení provozních zkušeností od jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byl také proveden přepravní průzkum za účelem zjištění obsazenosti spojů. Výše zmiňované zdroje ukázaly, že existují požadavky na zavedení nových spojů a naopak některé spoje jsou vytížené pouze minimálně.
 
Od soboty 10. dubna tak došlo k úpravám jízdních řádů. Dvě nové linky 558 a 569 nahradily část stávajících linek 553, 554 a 567 (nově pod číslem 459), kterým bude sjednocena trasa pro větší přehlednost. Nejzásadnější změnou je zlepšení spojení v okolí města Bystřice, linka 401 (dříve 500) nově neobjede město po komunikaci I/3, ale zajede do města a nabídne tak komfortnější spojení do Bystřice nejen pro okolní obce.

Podstatnou novinkou je změna čísel linek zajíždějících na území Jihočeského kraje (z důvodu koordinace označení linek s IDS Jihočeského kraje). Linky 500, 552 a 567 jsou přečíslovány na 401, 452 a 459.

Nové autobusové linky

  • 558    Olbramovice, žel. st. – Olbramovice, Tomice II – Bystřice, Ouběnice – Bystřice, žel. st. – Bystřice, Mokrá Lhota – Bystřice, Líšno – Bystřice, nám. (nahrazuje část změněných linek 553 a 554).
  • 569    Miličín – Ješetice – Červený Újezd – Střezimíř, nám. – Mezno (nahrazuje zkrácenou linku 567).
Změny stávajících linek
  • 500    (nově pod číslem 401): Linka nově zajíždí do centra města Bystřice.
  • 550    Nová zastávka Louňovice pod Blaníkem, u mostu.
  • 552    (nově pod číslem 452): Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Drachkova do Bystřice. Nová zastávka Olbramovice, parcely.
  • 553    Polookružní spoje do Mokré Lhoty, Vokova a Líšna převedeny na novou linku 558, část spojů zajíždí do obnovené zastávky Bystřice, rozc. Mokrá Lhota. Varianta linky přes Tožice, Tomice II a Ouběnice nahrazena linkami 401 a 558 (všechny spoje jsou nově vedeny přes Opřetice a Jinošice).
  • 554    Linka je nově vedena všemi spoji přes Jinošice, Ouběnice, Kaliště a Budenín. Zrušena varianta trasy přes Tomice II do Olbramovic (tyto spoje převedeny na novou linku 558). Část spojů zkrácena o úsek Bystřice – Benešov (nahrazeno linkou 401).
  • 567    (nově pod číslem 459 v trase Miličín – Mladá Vožice): Linka je zkrácena o úsek Miličín – Mezno, kde je nahrazena novou linkou 569.

Rošero P
IDOS