Ze studie 'Desetiletí autobusů' v Německu
Změna autobusové dopravy na ekologickou do roku 2030 si v Německu vyžádá investici téměř 2 miliardy Eur. Nutné je rychlé schválení nových dotačních programů EU.
Čtvrtek, 01. dubna 2021, rebus
Nezávislá studie "Desetiletí autobusů" zpracovaná na objednávku Asociace německých dopravních společností (VDV) společností PricewaterhouseCoopers (PWC) ve spolupráci s Intraplan Consult ukázala, že do rozšíření ekologické a vysoce výkonné autobusové dopravy do roku 2030 bude nutné v Německu investovat přibližně 1,8 miliardy Eur. „Výsledek ukazuje, že atraktivita místní veřejné dopravy se zvyšuje zejména rozšiřováním kapacity a dalšími nabídkami, a že v příštích letech bude možné dosáhnout potřebného zvýšení počtu cestujících. Aby mohla přispět veřejná doprava k dosažení cílů ochrany klimatu v odvětví dopravy do roku 2030, jsou nutné další obrovské investice,“ uvedl viceprezident VDV Werner Overkamp na prezentaci v rámci Konference o elektrických autobusech 16. března 2021.

K dosažení cílů v oblasti znečištění ovzduší a ochrany klimatu v odvětví dopravy zbývá devět let. Je potřeba uskutečnit změnu v mobilitě, hlavně ve městech, jinak hrozí od roku 2030 Spolkové republice Německo z EU vysoké pokuty. Proto je nutná rychlejší expanze ekologické městské dopravy a výrazné zvýšení kapacity, aby veřejná doprava byla atraktivnější a efektivnější, aby autobusy a vlaky jezdilo více lidí. Většině takových projektů ale předchází roky plánování a schvalování. "Autobus byl vždy páteří fungujícího městského dopravního systému. Cílů ochrany klimatu musíme během několika let, musíme proto rychle a dostatečně rozšířit nabídku služeb. Zároveň musí být autobusy ekologičtější, to znamená nákupy bezemisních vozidel (elektrických nebo vodíkových). To vše bylo analyzováno ve studii a vyjádřeno i finančně. Nyní máme velmi dobré podklady, na základě kterých můžeme diskutovat s politiky realizaci cílů. Protože dopravní společnosti se s dalšími investicemi sami nevypořádají,“ uvedl Overkamp.

S investicí 1,8 miliardy Eur by bylo možné prostřednictvím zvýšené nabídky autobusového spojení a dalších podpůrných nabidek do roku 2030 přesunout přibližně deset miliard osobokilometrů z individuální dopravy na veřejnou. Dopravní výkon autobusové dopravy by se zvýšil o 26,4 procenta, provozní výkonnost dokonce přibližně o 30 procent. Pokud se týká venkovských oblasti, pro přesvědčení lidí využívat veřejnou dopravu je nezbytné výrazné posílení nabídky. "Ve velkých městech a metropolitních oblastech je nejdůležitější získat více větších autobusů, kloubové autobusy přepraví více cestujících. Mimo města jde spíše o rozšíření rozsahu služeb jako celku, tj. více taktů, více vozidel. Při vytváření rozsahu nabídky hrají důležitou roli také pružnější formy provozu, jako je přeprava na vyžádání v menších vozidlech," řekl Overkamp.

Studie dospěla k závěru: „Autobusová doprava může hrát ústřední roli v úspěšné změně v dopravě a při dosahování aktuálně platných cílů ochrany klimatu do roku 2030. Vyžaduje to však rozsáhlé rozšíření nabídky dopravy ve vysoké kvalitě s účinnými a inovativními koncepcemi.“

Celá prezentace ke studii o změně autobusové dopravy je k dispozici ZDE.

V návaznosti na očekávané rozhodnutí Evropské komise o financování elektrických autobusů viceprezident VDV Werner Overkamp 31. března apeluje na urychlení procesu schválení: „Směrnicí o čistých vozidlech Brusel stanovil jasné cíle, průmysl udělá vše to, aby mohl rychle obměnit vozový park na čistší technologie. Také Federální ministerstvo dopravy (BMVI) by chtělo finančně podpořit obce a dopravní společnosti při komplexní změně systému pomocí dotací na e-busy. Žádáme proto rychlé oznámení o financování ze strany Bruselu."  Období financování EU by mělo začít tento rok a platit do roku 2024.

"Financování je pro toto odvětví nesmírně důležité. Znamenalo by to, že ministerstvo by finančně pokrylo 80 procent dodatečných nákladů na vozidla a 40 procent na infrastrukturu - se státním financováním by je dokonce bylo možné zvýšit až na 80 až 95 procent,“ uvedl Overkamp. 80% dotace na dodatečné výdaje na vozidla je značná: dieselový autobus stojí v průměru 250 000 Eur, e-bus přibližně 500 000 Eur. V tomto případě by financování činilo 200 000 Eur. V rámci financování půjde dotace využít i na trolejbusy a plynové autobusy a infrastrukturu. „Na rozdíl od automobilového průmyslu jsme například jako průmysl zodpovědní jak za investice do elektrických vozidel, tak za renovaci nebo výstavbu nových dobíjecích infrastruktur, dep a dílen."

Škoda