Jak uspěl Göteborg s rozsáhlou implementací elektrických autobusů? Připraveno do provozu
145 autobusů v Göteborgu sníží emise CO2 o 14 500 tun a emise oxidů dusíku přibližně o 8 000 kg ročně. Hladina hluku každého autobusu je snížena o 7 dB, čímž se emise hluku snižují na polovinu. Foto Volvo Buses
Další
Se 145 elektrickými kloubovými autobusy Volvo učiní švédský Göteborg v prosinci velký krok k rozsáhlé elektrifikaci veřejné dopravy.
Pátek, 27. listopadu 2020, rebus
Druhé největší město ve Švédsku začalo už v roce 2011 testovat plug-in hybridy a v roce 2015 se Göteborg stal testovacím místem pro první plně elektrická vozidla Volvo Buses jako součást projektu ElectriCity, který vyvolal velký zájem. Tyto zkušenosti byly velmi důležité.

"Elektrifikace vyžaduje nové myšlení, hodně odhodlání a společnou vizi. Věděli jsme, že cestující, řidiči a město byli s elektrickými autobusy spokojeni, a to dalo zúčastněným odvahu investovat,“ říká Hanna Björk, manažerka pro udržitelnost ve Västtrafik, zodpovědná za veřejnou dopravu v regionu.

Se 145 novými elektrickými kloubovými autobusy Volvo 7900 bude mít region na přelomu roku přibližně 210 elektrických autobusů, což znamená největší flotilu elektrických autobusů v severských zemích. Investice je důležitým krokem k dosažení regionálního klimatického cíle: snížení emisí oxidu uhličitého z veřejné dopravy do roku 2035 o 90 procent.

"Abychom uspěli, nemůžeme čekat. Revidovali jsme všechny smlouvy a zajistili jsme, aby každá nová zakázka byla v souladu s naším environmentálním a klimatickým plánem. Je to tvrdý cíl a dopravní společnosti musí podle něj jednat a najít přijatelné řešení,“ říká Hanna Björk.

Pro provozovatele veřejné dopravy Transdev to znamená velkou změnu - přes noc bude přibližně polovina jejího autobusového parku v Göteborgu elektrická. Transdev má celkovou odpovědnost za vše ještě před zahájením provozu - výběr správné technologie, školení zaměstnanců, hledání a přizpůsobení dep pro autobusy a zajištění dostupnosti nabíjecí infrastruktury a správné kapacity elektřiny. Transdev má s rozsáhlými projekty zkušenosti, má několik flotil elektrických autobusů ve Švédsku, Nizozemsku a Francii.

Autobusy, které budou jezdit na celkem 34 linkách v Göteborgu a okolí, budou přes noc nabíjeny kabelem v depu a na nabíjecích stanicích na trase.

Za účelem rozhodnutí o optimální nabíjecí infrastruktuře provedl Transdev pečlivé výpočty a analýzy všech tras v úzké spolupráci s Volvo Buses a dodavateli nabíjecí technologie.

To, co nás přimělo vybrat Volvo Buses je to, že společně s ABB představili robustní a kompletní systém, kde přebírají odpovědnost za funkci i rozhraní mezi nabíječkami a autobusy. Se společnostmi Volvo Buses máme dlouhodobé pracovní vztahy a od roku 2018 provozujeme dva elektrické kloubové autobusy od společnosti Volvo na lince 16 v Göteborgu. Jsou vnímavým partnerem, který se přizpůsobil nám a našim potřebám,“ říká Johnny Struwe, Fleet Manager ve společnosti Transdev Sweden.

ABB je dodavatelem 19 nabíjecích stanic, které byly instalovány na 13 místech. Jedná se o kompletní řešení, které zahrnuje jak 450 kW nabíječky, tak veškeré potřebné vybavení pro připojení k síti. Nabíjecí stanice jsou propojeny s ABB Ability™, což umožňuje jejich vzdálené monitorování a konfiguraci nabíjecích bodů a proaktivní údržbu zařízení.

Frida Jalkenäs je jednou z projektových manažerů, kteří pracovali na implementaci. "U tak velkého projektu je důležité podívat se na jeho celistvost, porozumět výzvám toho druhého a být flexibilní. Jsme velmi spokojeni s dobrou spoluprací s našimi partnery k vybudování  udržitelnější veřejné dopravy pro tento region,“ říká.

Důležitou roli na cestě západního Švédska k elektrifikaci hraje Volvo Buses, a to jak jako dodavatel nové technologie, tak jako partner.

"Investice do Göteborgu je fantastická a pro obyvatele města bude velkým rozdílem." Jsme velmi rádi, že se můžeme účastnit a přispět svými odbornými znalostmi. Naše dlouholeté zkušenosti s dodávkami elektrifikovaných autobusů do měst po celém světě nám poskytly široké i hluboké znalosti, o které se rádi podělíme,“ říká Marie Carlsson, ředitelka rozvoje podnikání v oblasti městské mobility společnosti Volvo Buses.

V prosinci se začnou nové autoubusy objevovat v ulicích Göteborgu a v malé oblasti bude v provozu jedna z největších evropských flotil elektrických autobusů.

"Zjistíme více o tom, jak fungují v reálném životě - co si myslí cestující, řidiči a provozovatel. Chceme být partnerem, který společně se zákazníkem zajišťuje budoucnost řešení a zajišťuje neustálé zlepšování veřejné dopravy, a to jak z hlediska udržitelnosti, tak z hlediska bezpečnosti,“ uvádí Marie Carlsson.

Schopnost dosáhnout tak velkého posunu k nové technologii vyžaduje úzkou spolupráci mezi několika různými aktéry, soukromými i veřejnými. Obecní dodavatel elektřiny Göteborg Energi zajistil, aby bylo pro autobusy dostatek elektřiny. Kromě posílení kapacity elektrické sítě instalovali nové podzemní kabely a postavili transformační stanice. Souběžně s tím město Göteborg poskytlo pozemky pro depa a upravilo konečné zastávky, aby uvolnilo místo pro nabíjecí stanice.

"Jeden subjekt nemůže takový projekt realizovat - je velmi důležitá úzká spolupráce a společné přesvědčení, že je to možné. Musíte se také odvážit rozhodovat a udělat některé věci, i když nemáte všechny odpovědi," říká Alf Engqvist, generální ředitel společnosti Göteborg Energi.

"Aby to fungovalo, vyžaduje to hodně spolupráce. Ale všichni jsme se však snažili dosáhnout stejného cíle - vytvořit udržitelnější město - a brzy tam budeme
,“ dodává Emelie Setterberg, dopravní inženýrka z úřadu Urban Transport Administration v Göteborgu.

Přechod na elektrické autobusy znamená pro obyvatele i město mnoho výhod. Vedle bezemisní a klidné veřejné dopravy vzniká více příležitostí, jak umožnit Göteborgu růst v místech, kde dosud nebylo možné stavět kvůli hluku a znečištění ovzduší.

"Pro světové klima není možná to co děláme tak důležité, protože jsme tak malí." Ale tím, že jsme výkladní skříní pro elektrifikaci, ze které se ostatní mohou poučit a inspirovat se, můžeme skutečně udělat změnu ve větším měřítku. Být součástí této cesty je fantastické,“ říká Hanna Björk.

Västtrafik je odpovědná za veřejnou dopravu v západním Švédsku a je vlastněn regionální vládou. Každý den cestuje v autobusech, vlacích, tramvajích a trajektech kolem 444 000 lidí. Do roku 2030 budou všechny veřejné městské autobusy elektrifikovány. Cílem regionu je snížit do roku 2035 oxid uhličitý o 90 procent (ve srovnání s úrovněmi z roku 2006). Do konce roku bude mít Västtrafik přibližně 210 elektrických autobusů, což je přibližně 35 procent všech městských autobusů.


Dodavatel elektřiny Göteborg Energi zajistil, aby bylo pro autobusy dostatek elektřiny. Kromě posílení kapacity elektrické sítě instaloval nové podzemní kabely a postavil transformační stanice. Souběžně s tím město Göteborg poskytlo pozemky pro depa a upravilo konečné zastávky, aby uvolnilo místo pro nabíjecí stanice. Foto Volvo Buses
Volvo electric