AUDIS BUS: Zkušenosti se zavedením MHD v Rychnově nad Kněžnou. RADIOBUS.
Řešení v podobě zavedení dvou druhů spojů: spoje jezdící pravidelně podle jízdního řádu a spoje doplňující interval na jednu hodinu - jedou pouze tehdy, pokud si je člověk telefonicky objedná. (Pro BUSportál Milan Cedidla, AUDIS BUS s.r.o. )
Úterý, 29. listopadu 2005, dabra
V Rychnově nad Kněžnou 29.11. 2005
Město Rychnov nad Kněžnou patřilo do vzniku krajů mezi nejmenší okresní města v ČR. Zavedení MHD proto není žádnou historií, nýbrž krokem, který naše firma realizovala před deseti lety. Bylo nám jasné, že cca 12 000 obyvatel neobsadí autobusy tak, jako v jiných větších městech. Zároveň jsme chtěli nabídnout cestujícímu možnost dopravy pravidelně každou hodinu, aby se pro něj stala hromadná doprava dostatečně atraktivní. Řešení se našlo v podobě zavedení dvou druhů spojů. Jedny jsou ty, co jezdí pravidelně podle jízdního řádu a druhé ty, co doplňují interval na jednu hodinu, avšak jedou pouze tehdy, pokud si je člověk telefonicky objedná. Jedná se o časy tzv. „dopravního sedla“. Skloubením formy objednávky a způsobu dopravy vznikl název RADIOBUS.
Co ještě umí tato služba?
Rychnov nad Kněžnou leží na vedlejší trati. Vlaky přijíždějící do města bývají občas zpožděny. Hromadná doprava nemůže zajistit čekání na „ne - pravidelnou“ železniční dopravu. Služba Radiobus ano. Ve večerních hodinách přistavíme minibus na nádraží a vyčkáme příjezdu vlaků. Cestující tak mají možnost přestoupit si a nechat se rozvést po zastávkách města. Zde už neplatí přesný jízdní řád, ale pravidlem je, že první zastávkou bývá největší počet cestujících v daném směru.
Další využití, které nám tato služba dokázala zajistit je MHD o víkendech. Zpočátku provozování MHD jezdily autobusy velmi často o víkendech prázdné. V první fázi jsme začali omezovat spoje, ale zároveň jsme nechtěli rušit dopravu pro těch několik málo cestujících, kterým se omezování spojů nelíbilo. Zavedení služby Radiobus se ukázalo prospěšné pro obě strany. Cestující si jej mohou objednat v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne podle jízdního řádu.
Určitou zvláštností Rychnova nad Kněžnou je městské koupaliště. Leží mimo město a v letních měsících je tam vedena pravidelná linka. Ta však byla velmi závislá na počasí. Mrzelo nás, když musely autobusy zajíždět na koupaliště za deště prázdné. Proto jsme zvolili řešení pouze dvou pravidelných spojů a ostatní byly postaveny opět na službu Radiobus. Vyplatilo se. Cestující má pocit dostatečného spojení a firma jezdí jen tehdy, pokud je zájem.
V celém systému MHD jsme dokázali udržet nastavené ekonomické parametry a i při zvyšujících se cenách nafty je Město schopno pokrýt dotačními prostředky vzniklou ztrátu. Domnívám se, že za vynaložené prostředky získalo kvalitní dopravu, na kterou nejsou slyšet stížnosti.
Postupem doby jsme dokázali zapojit minibusy do práce při svozech a rozvozech handicapovaných dětí a tím rozšířili možnosti hromadné dopravy o oblast, která na první pohled nemá s hromadnou dopravou nic společného. Opak je pravdou. Myslím si, že posláním pracovnic Charity, Speciální školy a Mateřské školky pro handicapované není logistika dopravy, kterou se tito lidé museli donedávna zabývat. Dnes se snažíme provozní úkoly za ně realizovat sami a počty žadatelů o tuto specifickou dopravu se zvyšují. Není to tím, že by těchto dětí přibývalo. Problém byl v tom, že někteří rodiče nedokázali denně dovážet své děti do zařízení ve městě, tam na ně pět hodin čekat a pak je brát zpět. Co považuji v tomto případě za nejdůležitější? Je to důvěra, kterou jsme museli vytvořit zejména mezi rodiči a „nějakou“ dopravní firmou, která každý den přebírá dítě na určitý čas do opatrování.
Pominu-li některá úskalí, která tento druh specifické dopravy provází, potom věřím, že se nám zanedlouho podaří rozšířit přepravu i pro vytipovanou skupinu seniorů a vozíčkářů. V cílovém stavu hodláme vytvořit systém, který propojí hromadnou a specifickou dopravu a pomůže konkrétním skupinám obyvatel. Již dnes se mnozí starší lidé naučili vynechat ranní spoj plný školních dětí a zavolat si o hodinu později Radiobus, který na ně počká a je-li to nutné pomůže jim řidič s nástupem či výstupem.

Milan Cedidla, AUDIS BUS s.r.o.
Rošero P
IDOS