Ústecký kraj od 1. ledna zruší některé spoje na Litoměřicku
Důvodem je malý počet řidičů, kteří přecházejí od stávajícího dopravce k novému - Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Školní spoje pojedou bez omezení.
Pátek, 28. prosince 2018, rebus
Od nového roku přechází zajišťování dopravní obslužnosti v další oblasti z TD BUS na Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK). Ústecký kraj v tiskové zprávě 27. prosince oznámil, že se při přebírání řidičů od stávajícího dopravce TD BUS a.s. ukázalo, že situace v litoměřickém středisku je velmi špatná. Ústecký kraj je proto nucen na nezbytně nutnou dobu sáhnout na Litoměřicku k určité redukci jednotlivých spojů.
 
„Při dojednávání podmínek převodu na DSÚK  se ukázalo, že autobusová doprava je v litoměřickém středisku ve velmi špatném, až zbědovaném stavu. Došlo k odchodu několika řidičů již v průběhu tohoto roku, další nebyli navzdory dohodám se společností TD BUS a.s. převedeni a působí u tohoto dopravce i nadále, případně jsou ve výpovědní lhůtě. Pro rozjezd Dopravní společnosti Ústeckého kraje v dané oblasti je v současné době k dispozici pouze 18 stálých pracovníků, což nestačí k provozu v plném rozsahu,“ vysvětluje situaci náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství informoval starosty všech obcí již před Vánocemi. Mimo jiné píše: „Jsme nuceni přistoupit k určité redukci jednotlivých spojů, která se dotkne zhruba poloviny linek. Jde v drtivé většině o spoje po 17. či 18. hodině, mizivé procento se pak týká spojů v brzkých ranních hodinách či během dopoledne. Školní spoje budou zajištěny bez omezení v plném rozsahu. Toto omezení se vztahuje pouze na dobu nezbytně nutnou, než se podaří zajistit dostatek řidičů k pokrytí celé objednávky Ústeckého kraje. Předpokládáme současně, že k najíždění plného provozu bude docházet postupně a v co nejkratší možné době.“

Ústecký kraj se omlouvá za komplikace, které dočasné omezení provozu cestujícím přinese. Tato situace by neměla mít dlouhé trvání. Omezení se dotkne jak spojů v pracovních dnech, tak spojů víkendových. Konkrétní přehled nejetých spojů.

Dopravní společnost Ústeckého kraje zajišťuje dopravní obslužnost od 15. září v oblasti Ústí nad Labem a na Děčínsku.

Od 1. ledna dochází v Ústeckém kraji také k integraci linky městské hromadné dopravy v Roudnici nad Labem provozované ARRIVOU CITY do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Linka MHD s číslem 368 získá novou přehlednější trasu, více spojů a možnost vydávání jednotlivého i časového jízdného DÚK. Jízdní doklady DÚK budou platné ve všech integrovaných autobusech jedoucích v zóně 661 Roudnice nad Labem. V MHD bude stejně jako v linkách DÚK navíc možné i využití papírových jízdních dokladů Pražské integrované dopravy (PID) pro cestování do Prahy, Mělníku a dalších obcí ve Středočeském kraji. Mezi další výhody integrace patří slevy pro důchodce, žáky a studenty a zavedení časových předplatných jízdenek s  týdenní a měsíční platností.
Rošero P
IDOS