Liberecký kraj bude mít vlastního provozovatele veřejné dopravy
Autobusové nádraží v Liberci. Foto Liberecký kraj.
Krajské zastupitelstvo schválilo 29. srpna majetkový vstup do společnosti ČSAD Liberec.
Středa, 30. srpna 2017, rebus

Podle zprávy zveřejněné Libereckým krajem je jediným důvodem zřízení vnitřního provozovatele zájem Libereckého kraje zajistit stabilní dopravní obslužnost za přijatelné ceny:

O záměru zřízení vnitřního dopravce začal Liberecký kraj uvažovat v době neustálých průtahů a obstrukcí u veřejných zakázek na zajištění autobusové dopravy. Podle našich zkušeností není v současné době možné v reálných lhůtách standardně vysoutěžit dopravce, a to hlavně kvůli opakovanému napadání jednotlivých úkonů veřejné zakázky ze strany konkurenčních firem podáními u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po dlouhých a náročných jednáních, několika řádných a mimořádných schůzích rady kraje, jsme došli k závěru, že při současné legislativě, způsobu a termínech rozhodování ÚOHS bude nejvýhodnější zřídit vlastního dopravce, mít tak přehled o skutečných nákladech za autobusovou dopravu a zajistit její dlouhodobou stabilitu pro obyvatele kraje.

Dnes schválený majetkový vstup do obchodní společnosti ČSAD Liberec, a.s. byl odborně posouzen společností NEXIA AP a vyhodnocen jako nejvýhodnější postup z pohledu uvedených zájmů kraje. Liberecký kraj je připraven jednat i s dalšími dopravci o majetkovém vstupu, tento zájem opakovaně veřejně deklaroval. Není také možné nechat se napadat a vydírat některými společnostmi, které hájí pouze své vlastní obchodní zájmy na úkor veřejných rozpočtů. Pro kraj je dnešní rozhodnutí velmi významným krokem. „Jen v letošním roce, po nutnosti respektovat loňské rozhodnutí vlády o zvýšení mezd řidičům, totiž vynaloží na autobusovou dopravu částku 290 mil. Kč,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

„Neobhajitelným cenám nemůžeme ustupovat. Naším cílem je zajištění autobusové dopravy za udržitelnou cenu a doufám, že takový zájem mají i dopravci. Jsme připraveni na jednání se všemi, musí být ale korektní a věcné. Dosavadní průběh veřejných zakázek mě utvrdil v tom, že pro budoucnost bude jistější a pro občany kraje stabilnější, když bude mít kraj svého vlastního dopravce,“ uzavírá hejtman Martin Půta.

---------------------------------------------------------------
Před jednáním zastupitelstva rozeslal BusLine zastupitelům i médiím komentář ředitele společnosti Radka Chobota, ve kterém mimo jiné uvádí "Postup kraje by v budoucnu mohl znamenat, že se nepodaří vysoutěžit jakoukoli zakázku, která podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, prostě si kraj nebo jiný veřejný zadavatel koupí, co potřebuje, prostřednictvím nákupu podílu ve firmě službu poskytující. Takové obcházení zákona je zcela nepřípustné." Podobný materiál rozeslal i šéf odborů BusLine Jiří Kuchyňka. Na jednání 29. srpna zastupitelé chystanou transakci přesto vzali na vědomí. Pro nákup společnosti ČSAD Liberec, která zajišťuje základní dopravní obslužnost především na Liberecku, hlasovalo třicet zastupitelů, tři byli proti, pět se zdrželo. Kraj má za 86 % akcií ČSAD Liberec zaplatit téměř 16 milionů korun. Liberecký kraj komunikuje o nákupu majetkových podílů s dalšími dopravci v kraji.

Škoda