Společnost Herman bilancuje rok 2016
Rok 2016 byl pro společnost Ing. Ivo Herman, CSc. rokem významným a to nejen tím, že oslavila výročí 20 let na trhu.
Pondělí, 19. prosince 2016, rebus

V letošním roce oslavila 20 let významných dodávek technologií do dopravních podniků a současně se rozhodla rozšířit jak vlastní výrobní, tak i vývojové prostory (navýšení plochy o více jak 700 m2). Rok 2016 byl taktéž velmi důležitým z hlediska dalšího rozšíření portfolia výrobků a služeb. V rámci tohoto roku firma na trh přinesla řadu novinek a řešila několik významných projektů.

Novinky uvedené na trh v roce 2016:

Vozidlový systém:

 • Kamerový systém do vozidel veřejné dopravy
 • Validátory s tiskárnou, bez tiskárny s podporou bankovních karet
 • Širokoúhlá vozidlové LCD 29“ a 37“
 • Nové kombinované vozidlové panely a to RGB a LED/LCD
 • Reklamní LCD 21,5 s podporou veřejné Wi-Fi a dálkové správy
 • Novou generaci palubních počítačů EPIS 6
 • Vozidlovou Wi-Fi pro cestující
 • Příprava homologace vozidlových informačních systémů napříč Českou republikou

Zastávkový systém:

 • Digitální označník s roztečí 3,8 mm, který umožní provoz napájení z veřejného osvětlení
 • Panel s elektronickým papírem, který je možné provozovat na fotovoltaické články
 • Barevný zastávkový LED panel

Řadu z výše uvedených novinek firma Herman již implementovala do komerčního nasazení a to díky především těmto projektům:

Kamerové systémy pro Dopravní podnik Ostrava a.s.
V roce 2016 ve spolupráci se společností MASTER IT Technologies a.s. dodala 72 ks nového typu vozidlového kamerového systému do Dopravního podniku Ostrava, a to v rámci projektu „Pořízení
kamerových systémů do vozidel“. Akce byla unikátní rychlostí vývoje systému a způsobem technického provedení.

Projekt znamenal za 4 měsíce vyvinout inteligentní LCD zobrazovací jednotku na bázi nové řady výkonného PC, které zajišťuje všechny řídicí, monitorovací a komunikační funkce. Řešení je navrženo tak, že umožňuje realizovat nezávislé kamerové systémy (samostatné řešení) nebo může být integrováno do vozidlového odbavovacího a informačního systému pomocí API rozhraní (OIS). Aktualizaci SW počítače PC je možno provádět ručně přes uzamykatelné USB nebo dálkově přes palubní počítač.

Jednotka LCD umožňuje volitelně zobrazovat 1 nebo 4 kamery a současně provádět šifrovaný záznam datových toků ze všech kamer ve vozidle (až 10 kamer). Doba uchování záznamu z kamer je dána požadavkem uživatele na dobu archivace a kvalitu záznamu a pohybuje se v rozmezí 5 až 7 dní nepřetržitého záznamu (dle zvolené kapacity diskového uložiště o velikosti 1 až 4 TB a počtem snímaných kamer).

Projekt nových typů označníků pro Beroun
V posledním kvartále roku 2016 firma úspěšně získala zakázku na dodávku inteligentních označníků a hlasových majáků pro Beroun. Pro tuto akci připravila do výroby nový kompaktní typ
označníku s integrovaným LED panelem s roztečí LED diod 3,8 mm a čitelností ze vzdálenosti 15 m a to pod označením ELP 183. Tato koncepce označníku, jakož i rozteč LED diod 3,8 mm je představena v ČR poprvé. Počet zobrazovaných znaků je na LED panelu 24 textových znaků, počet řádků jsou tři (počet řádků lze upravit na přání), přičemž poslední řádek může být použit jako dispečerský.

Tento způsob řešení umožní rovněž nabídnout samostatný označník s bateriovým napájením pro připojení do veřejného osvětlení. Součástí projektu je dodávka nízkoenergetických hlasových majáků s integrovanou baterií a napájením z fotovoltaických článků.

Projekt prezentačního vozidla Solaris nU18 DEMO
Ve spolupráci s firmou Solaris firma Herman úspěšně absolvovala předváděcí jízdy vozidla v rámci celé ČR. Akce byla unikátní v tom, že pro každou lokalitu připravovala data a vizuály LED a
LCD svých informačních systémů dle požadovaných standardů koordinátora či dopravce tak, aby vozidlo mohlo být součástí běžného provozu. V rámci této akce úspěšně integrovala systémy pro:

 • Dopravní podnik Ostrava,
 • 3ČSAD,
 • ARRIVA MORAVA,
 • Dopravní společnost Zlín-Otrokovice,
 • Dopravní podnik města Brna,
 • ČSAD Střední Čechy,
 • BusLine,
 • Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N.,
 • OSNADO,
 • Dopravní podnik města Děčína,
 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem,
 • Dopravní podnik města Olomouce,
 • Dopravní podnik hl.m. Prahy,
 • ARRIVA PRAHA,
 • MARTIN UHER,
 • COMETT PLUS Tábor,
 • Dopravní podnik města České Budějovice.

Společnost děkuje všem pracovníkům středisek a koordinátorů, kteří se spolupodíleli na vytváření dat, kontrole správného zobrazení, a věří že nyní může nabídnout vozidlové informační systémy napříč ČR.


Společnost Ing. Ivo Herman, CSc. děkuje všem za spolupráci a přeje mnoho úspěchů v roce 2017. Věří, že díky svým stávajícím i novým zákazníkům a jejich zakázkám, bude moci inovovat své produkty a nadále nabízet to nejlepší, a že bude moci úspěšně pokračovat v dalším rozvoji.
Auto-Bus
BUSE