Přečteno v HN: Slovensko a autobusové licence, hrozící pokuta Student Agency.
HN 14.2.2005: Slovensko dá licence autobusům. Omezené. Dopravci Student Agency hrozí pokuta.
Pondělí, 14. února 2005, dabra

Slovensko dá licence autobusům. Omezené

PROSTĚJOV/BRATISLAVA,14. 2 2005: Slovensko ustoupilo ve sporu o autobusové licence pro mezinárodní linky mezi Českem a Slovenskem. Úřady tak sice nakonec licence vydají, ale autobusy stejně nebudou přepravovat cestující mezi zastávkami na území Slovenska, budou tam moci pouze lidi vysadit.

To však považují čeští, moravští i slovenští přepravci za nedostatečné a chtějí i nadále ziskové linky rušit nebo výrazně zkrátit. Navíc se chtějí se stížností obrátit na Evropskou komisi v Bruselu.

Zástupci slovenského ministerstva dopravy uvedli, že licence, jejichž platnost končí v květnu, nahradí nové. „Licence pro mezinárodní dopravu českým autobusovým dopravcům schválíme a vydáme. Přepravci ale nebudou moci vykonávat obsluhu vnitrostátních Iinek. Zakazuje to směrnice Evropské unie, “ uvedl i ředitel sekce silniční dopravy ministerstva Jaroslav Hnatič.

„To nic neřeší, “ říkají ale dopravci. Ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín Oldřich Holubář zvažuje, že firma, která provozuje linku ze Zlína do Nitry s ročními tržbami asi tři milióny korun, by ji zrušila a jezdila pouze do Trenčína. „Z tržeb na lince byly dvě třetiny ve slovenských korunách, “ řekl Holubář, který věří, že ještě dojde k dohodě. „O licenci stejně požádáme, pokud ji nedostaneme, odvoláme se do Bruselu a uvidíme, “ dodal.

Prostějovská firma FTL, které linka na Slovensko přináší ročně. tržby 1,8 miliónu, uvažuje o jejím úplném zrušení. „Je to velká škoda, linky jsou zavedené desítky let. Státy se mohly dohodnout,” míní majitel Jaroslav Hanák. „ Každý stát si chrání své dopravce, ale tak extrémní opatření se v Evropské unii neděje. Vždy je to otázka dohody dvou zemí. Je to zbytečný exces,” řekl. Podobně si stěžují slovenští dopravci.

Mezi Českem a Slovenskem jezdí nyní denně několik desítek ziskových spojů. Linky jezdící ze Slovenska a na Slovensko přitom podle dopravců využívají především Slováci, kteří cestují za prací nebo za studiem.

HN 14.2.2005 (tof,job)
HN 3.2.2005 - autoři: Tomáš Fránek, Martina Macková
BRNO/ŽILINA, 3. 2. 2005 Evropská komise může mít ko­nečné slovo v tom, zda autobu­soví dopravci dostanou na mezi­národní linky mezi Českem a Slovenskem nové licence.­

Přepravcům z obou stran hra­nice nyní hrozí, že budou muset provozování ziskových meziná­rodnlch linek mezi oběma země­mi ukončit.

Slovenské úřady totiž doprav­cům kvůli sporu, zda získání povolení na tyto přeshraniční trasy konkurující dotovaným dopravcům na místních linkách umož­ňují normy Evropské unie, odmítají vydávat nové licence. A ne­souhlas slovenské strany brání ve vydání nových licencí také českému Ministerstvu dopravy.

Mluvčí zastoupení Evropské komise v Praze Jaromír Levíček uvedl, že členský stát unie na zá­kladě nařízení Radv Evropských společenství nemůže odmítnout vydat licenci na mezinárodní au­tobusovou dopravu pouze z dů­vodu ochrany domácích doprav­ců. Úřady tak musí vydat licenci s výjimkou šesti případů. Jedním z nich je také to, že mezinárodní linka ohrožuje existenci vnitro­státní dopravy, povolení ale na vnitrostátní lince nesmí dostat pouze jediný dopravce. "Zamít­nutí žádosti musí být zdůvodně­no a je také možné předat celou záležitost Evropské komisi k přezkoumání," uvedl Levíček.

Mezi Českem a Slovenskem jezdí nyní denně několik desítek ziskových spojů. Například spo­lečnost FTL Prostějov jezdí den­ně z Prostějova přes Brno do Nit­ry a tržby na této lince dosahují 1,8 miliónu korun ročně. V přípa­dě, že nebude moci zastavovat na slovenských stanicích, firma hodlá linku zrušit. Dosud platné licence na mezinárodních lin­kách zanikají koncem května, o nových na Slovensku rozhod­nou samosprávné kraje.

"Pokud licenci nedostaneme, tak se určitě odvoláme, " uvedl zástupce jednoho ze sloven­ských dopravců. Jiný slovenský dopravce SAD Žilina, který jezdí do Bma, Olomouce, Ostravy, Třince a českého Těšína, si ui vyžádal stanoviska moravských krajů. Ty souhlasí s tím, aby au­tobusy ze Žiliny dál na těchto trasách jezdily.

"Linky jsou ziskové a jejich zrušení by mělo dopad na ekono­miku firmy," řekl slovenské agentuře TASR ředitel SAD Žili­na Peter Pobeha. Společnost Connex Morava, jež jezdí na trase Olomouc - Martin, nebude v případě neudělení nové licence podnikat další kroky. "Není jed­noznačné, že by to mělo nějaký výsledek," uvedla generální ředitelka firmy Jitka Homolová.

Dopravci Student Agency hrozí pokuta

PRAHA/BRNO,14.2.2005: Pokuta až půl miliónu korun hrozí firmě Student Agency, jež během dvou týdnů ovládla trasu Liberec-Praha-Ruzyň. Cestující, kteří pokračují dál na letiště Ruzyň, totiž v rozporu s vydanou licencí musí přestupovat z dvoupatrového autobusu do minibusu. Minibus také čeká u příletové haly. Licence, kterou vydal pražský magistrát, však všechny zastávky ve směru z Liberce určuje pouze pro výstup, v opačném směru pouze pro nástup – nikdy tedy pro přestup.

“Popisovaným způsobem dopravce porušuje podmínky udělené licence, “ uvedl ředitel odboru dopravy pražského magistrátu Jan Heroudek. Podle něj na tento správní delikt pamatuje zákon pokutou až do pěti set tisíc korun.

Ředitel Student Agency potvrdil, že klienti skutečně přestupují do přistaveného „žlutého airport expressu" - minibusu. „Ten se dokáže po Praze mrštněji pohybovat, jeho provoz je levnější a také to bylo přání České správy letišť. Prostor před letištěm je díky výstavbě nového terminálu velmi omezen,“ hájí se Jančura. Překvapující je i cena, za kterou se cestující může tímto minibusem projet. Jestliže firma pasažéra z pražského Černého Mostu dopraví do Liberce za 60 korun, za pouhých 23 km z Ruzyně na Černý Most si účtuje 40 korun příplatku. Nepoměrně dražší jízdenka však už v rozporu s licencí není. „Záležitosti jízdného neřeší dopravní úřad ani nejsou součástí Iicenčního řízení, “ poznamenal Heroudek.

„Čtyřicet korun z Černého Mostu na letiště Ruzyně není hodně, žádný rozumný podnikatel by se do takového spojení nepustil. Jsme největším prodejcem letenek v Česku, je to služba pro naše klienty, na které budeme i tak prodělávat,“ řekl k tomu Jančura.

Problémy může mít Student Agency i ze sporů se svými konkurenty, firmou Hotliner a ČSAD Liberec. Úřad pro hospodářskou soutěž nyní vyšetřuje Student Agency pro údajnou nekalou soutěž v souvislosti s podnětem, který podali oba konkurenti. Ti považují jednokorunové jízdné za cestu z Liberce do Prahy za dumping, který poškozuje ostatní dopravce, kteří jezdí za adekvátní ceny.

Student Agency jezdí za jednu korunu od druhého února kvůli tomu, že jej ČSAD Liberec nechce v souladu s licencí vpustit na nádraží. „Jde o kompenzaci újmy cestujících, kteří musí nastupovat u vjezdu na nádraží na místě bez řádného označení, “ odůvodňuje Jančura . Antimonopolní úřad nyní posuzuje, zda je taková sleva skutečně úměrná újmě pasažérů. Pokud rozhodnem, že nikoli a že se tak dopravce dopouští nekalé soutěže, může udělit pokutu až do deseti miliónů korun nebo do deseti procent z obratu za poslední rok. A ten u brněnské Student Agency činil 1,4 miliardy korun.

Jančura připouští, že jeho cenová politika Hotliner poškozuje. „Bojujeme ale i za ně a za další dopravce, kteří využívají cizí nádraží. Nádraží je infrastruktura, kterou správce musí nechat za úplatu užívat i další soutěžitele,“ míní.

Stejná pokuta ale hrozí i ČSAD Liberec kvůli tomu, že na rozdíl od další asi dvacítky firem nechce Student Agency na své nádraží vpustit. »Nepustíme je a své rozhodnutí nebudeme měnit,“ sdělil šéf divize osobní dopravy ČSAD Liberec Jiří Řádek.

HN 14.2.2005 Jan Činčura
Škoda