BHLS a BRT systémy v popředí zájmu
Seminář BHLC a BRT systémy ve veřejné dopravě proběhl 15.11.2012 v rámci veletrhu Czechbus v Praze. Prezentace ze semináře ke stažení.
Pondělí, 19. listopadu 2012, dabra
Veletrh Czechbus na pražském holešovickém výstavišti není jen o prezentaci vozového parku autobusů a dalších motorových vozidel, ale i místem, kde dochází k setkávání odborné veřejnosti k nejrůznějším debatám. Mezi vhodná místa patří i různé konference, které veletrh obohacují a rozšiřují povědomí o udržitelné dopravě.

Na čtvrtek 15. listopadu, první den veletrhu, připravilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. od 11 do 13 hodin v konferenčním sále ve Střední hale Průmyslového paláce tematický blok přednášek na téma Autobusové dopravy s vysokou úrovní služeb.

Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na představení systémů s vysokou kvalitou, historií jejich vzniku, jednotlivé druhy systémů a možnosti, které nabízí. Prezentována byla kromě koncepce systémů i vozidla, dopravní infrastruktura, kterou využívají a ukázkové vzory ze zahraničí. V další části byly představeny projekty výzkumu - nejprve projekt „European Bus System of the future“, řešený v rámci 7. rámcového programu pod záštitou UITP, následující prezentace byla věnována projektu Polite a možnostem využití informačních technologií v dopravě.

Závěr konferenčního bloku patřil „městským zkušenostem“ z Českých Budějovic a Prahy. V prvním městě se postupně realizuje projekt „Koridor MHD v Českých Budějovicích“, který již má první reálné výsledky v podobě změny linkového vedení a vzniku tzv. páteřních linek a zrod nových buspruhů v Lidické ulici a na Senovážném náměstí. Závěr konference patřil pražským zkušenostem a prvním ohlasům na změny linkového vedení provedené k prvnímu září 2012.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. děkuje všem přednášejícím a přítomným za účast, stejně jako Busportálu za mediální prezentaci a technickou výpomoc.
Jan Spousta

Program přednáškového bloku - prezentace ke stažení:

Představení systémů BHLS/BRT, infrastruktura, vozidla (CDV - Jan Spousta, Michal Váňa)

Evropské provozy s autobusovou dopravou s vysokou úrovní (Petr Vychodil)

European bus of the future (DPP – Jan Barchánek)

Koridor MHD v Českých Budějovicích (DPMČB - Radek Filip)

Informační systémy ve veřejné dopravě, projekt Polite (CDV – Eva Gelová)

Metrobusy v Praze – koncepce systému a první zkušenosti (ROPID - Martin Jareš, )

© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
© BUSportál
IDOS