Z jednání dopravců o národní dopravní kartě
Středa, 22. prosince 2004, dabra
Za přítomnosti Jana Kotíka za silniční dopravce (ADSSS a ADSSF) a Jiřího Růžičky za ČD, a.s. proběhlo 26.11.2004 v Praze jednání o národní dopravní kartě zprostředkované Peterem Chlebničanem (CIS JŘ).

Jako podklad k jednání předal Jan Kotík přítomným dokument Čipové bezkontaktní karty v dopravě zpracovaný společností ČSAD SVT Praha s.r.o., který vážným zájemcům poskytne po vyžádání v elektronické podobě Bohumír Bartušek .
Zástupce silničních dopravců a zástupce ČD se shodli na následujícím:
  1. je nutné co nejrychleji vytvořit standardy systému národní dopravní bezkontaktní čipové karty (dále jen NDK)
  2. standardem NDK by se měla stát bezkontaktní čipová karta s perspektivní technologií, ale systém bude respektovat existující použité technologie po přechodnou dobu
  3. je nutné provést vyhodnocení ekonomických dopadů přechodu ze stávajícího stavu v oblasti odbavování cestujících bezkontaktními čipovými kartami na standard NDK, ekonomický rozbor povede ke stanovení přechodné doby (viz bod 2)
  4. zástupce silničních dopravců a zástupce ČD budou koordinovat společný postup u Ministerstva dopravy směřující k uzákonění standardu NDK
  5. vhodným regionem pro pilotní ověření přechodu ze stávajícího stavu v oblasti odbavování cestujících bezkontaktními čipovými kartami na standard NDK je Středočeský kraj.
Škoda
BUSE