Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 schválila vláda 10. dubna 2024. Hlavním cílem je vytvořit v České republice příznivé podmínky pro rozvoj autonomní motility, posunout ji výrazně blíže k širokému využívání samořiditelné technologie v dopravě a připravit tuzemskou dopravní i inovační oblast na změny související s novými trendy v oblasti chytré mobility.

" Autonomní mobilita je jedním z hlavních trendů v dopravě a my děláme důležité kroky, které nám umožní v maximální míře využít možnosti moderních technologií autonomního řízení ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Vládou schválený strategický materiál podporuje zavádění automatizace v dopravě ve všech jejích aspektech. Právě rozvoj automatizace má postupně měnit způsob přepravy lidí i zboží, umožní rozvoj moderních služeb a v budoucnu významně transformovat dopravní sektor. Plán autonomní mobility se primártně týká autonomní mobility v silniční dopravě a automatizovaných silničních vozidel. Definuje opatření v oblasti dopravních technologií, legislativy, vzdělávání a osvěty a výzkumu a inovací. Podle ministerstva dopravy je reakcí na aktuální potřeby, které autonomní mobilita klade na dopravní systémy, výzkum a vývoj či společenské dopady. Technologicky pokročilá řešení je zároveň třeba přizpůsobit českému prostředí způsobem, který bude přívětivý pro jejich uživatele a společnost. Celkem je ve čtyřech zmíněných oblastech obsaženo 13 konkrétních tematických opatření, každé z nich přitom obsahuje popis současného stavu, cíle a popisy opatření, indikátory plnění i odpovědnost za realizaci. Kromě samotných opatření materiál definuje i rozhraní k oblastem, jejichž rozvoj je pro autonomní mobilitu neméně podstatný, jako je rozvoj digitální infrastruktury či umělá inteligence. Realizace jednotlivých opatření má přispět k tomu, aby Česká republika dále pokračovala nejen v tradici silného průmyslu výroby vozidel, ale aby se také stala zemí, ve které se inovativní řešení mohou uplatnit v praxi a dobře sloužit jejím obyvatelům. V České republice se zástupci automobilového průmyslu a ministerstev začali zabývat autonomní mobilitou v roce 2017, kdy vznikl a byl schválen vládou materiál Vize rozvoje autonomní mobility. Právě na tento dokument Plán autonomní mobility navazuje. V roce 2020 vytvořilo Centrum dopravního výzkumu webovou aplikaci Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu . Obsahuje databázi informací o vybraných silnicích a dálnicích o celkové délce přes 2 000 km zahrnující úsek v oblasti U Smart Zone v Ústí nad Labem, konkrétní lokality pro testování autonomního řízení jsou také v historickém centru Brna, plánuje se vytvoření přeshraničních 5G koridorů s Německem. Pilotní projekt připravuje hlavní město, plánuje se polygon u Stříbra. V přípravě je návrh nové legislativy, která umožní provoz automatizovaných vozidel v ČR, do vlády by měl jít ještě v roce 2024. Pro potřeby automobilového průmyslu a financování vývoje je přizpůsoben program DOPRAVA 2020+ a DOPRAVA 2023. Připomeňme, že existuje šest stupní úrovně automatizace řízení (Levels of driving automation) označují míru, do jaké jsou vozidla schopna zastoupit roli řidiče dle standardu SAE J3016: Bez automatizace (No automation, level 0) Asistence řidiče (Driver Assistance, level 1) Částečná automatizace (Partial automation, level 2) Podmíněná automatizace (Conditional automation, level 3) Vysoká automatizace (High automation, level 4) Plná automatizace (Full automation, level 5). Dokument Plán autonomní mobility do roku 2025 ke stažení zde .

person rebus  date_range 11.04.2024

Dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett doposud na Slovensku působil jako dodavatel CNG, LNG a LPG stanic pro jiné distributory, pro které realizoval desítky plnících stanic. Začátkem roku spustil provoz dvou CNG plniček, a to v Bratislavě a Prešově. Obě jsou veřejné. Bonett se zaměřuje i na infrastrukturu CNG, LNG i vodíku pro projekty autobusových a dopravních společností.

Bonett v roce 2023 pro SPP dokončil tři velkokapacitní L-CNG stanice v Trnavě, Prešově a Brodském. Na českém trhu provozuje pod svou značkou síť 52 stanic. „ Díky vlastní síti po celé České republice disponujeme cenným know-how v oblasti snižování emisí a prodeje alternativních paliv s nižší emisní stopou, než mají paliva fosilní. Chceme tuto zkušenost přenést i na další trhy. Slovensko se díky své geografické i historické blízkosti logicky nabízí jako vhodný trh pro rozvoj zahraniční sítě, ale i dodávek biometanu s nižší emisní stopou pro korporátní či státní podniky ,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett. Provoz na zemní plyn je ekologičtější než provoz na benzin nebo naftu. Umožňuje výrazně snížit emise z dopravy. Ve srovnání s naftovými motory produkuje o 95 procent méně emisí pevných částic, o 90 procent méně emisí oxidů dusíku a o 30 procent méně emisí CO2. Jeho provoz je také o 30 procent tišší. Kromě nezanedbatelného ekologického hlediska přináší i další výhody, například snížení silniční daně pro vozidla poháněná tímto typem pohonu. Biometan, prodávaný ze stanic Bonett v České republice, umožňuje ještě významnějším způsobem snižovat emise z dopravy o miliony kilogramů CO2. „ Na Slovensku máme za sebou celou řadu úspěšných realizací a vidíme zájem o alternativní paliva. Chceme firmám, městským autobusům i veřejnosti usnadnit jejich volbu jezdit s nižšími emisemi CO2. Nejmodernější udržitelná infrastruktura tomu může být velmi nápomocná ,“ uvádí Martin Andrašovský, výkonný ředitel Bonett Slovakia. V Bratislavě, v areálu Bory v Devínské Nové Vsi, i v Prešově na ulici Jana Pavla II. jde o veřejnou samoobslužnou stanici s non-stop provozem. Stojan na CNG je v obou případech součástí stávající čerpací stanice na klasická paliva a rozšiřuje tím její portfolio nabízených pohonných hmot. „ Otevření prvních dvou stanic pod vlastní značkou na Slovensku představuje posílení pozice Bonett na slovenském trhu. Skupina bude nadále poskytovat dodávky plnící infrastruktury třetím stranám a je současně připravena financovat a vybudovat infrastrukturu CNG, LNG i vodíku pro projekty autobusových a dopravních společností ,“ uzavírá Martin Andrašovský.

person rebus  date_range 10.04.2024

Ballard Power Systems a Solaris Bus & Coach uzavřely smlouvu o dodávkách 1 000 motorů s vodíkovými palivovými články pro autobusy určenými na evropský trh. Jedná se o největší objednávku motorů s palivovými články v historii Ballard a představuje významný krok vpřed ve více než desetileté spolupráci se Solaris.

Nová smlouva konsoliduje stávající objednávky na přibližně 300 motorů s palivovými články, přidává k nim poprodejní služby a prodlouženou záruku, a závazek na dodání dalších přibližně 700 motorů s palivovými články a související služby. Dodávky budou zahájeny letos a budou probíhat do konce roku 2027. Přibližně 80 procent bude FCmove®-HD 70 kW pro 12metrové a 20 procent FCmove®-HD+ 100 kW pro 18metrové autobusy Solaris Urbino hydrogen. Solaris je nesporným lídrem evropského trhu s vodíkovými autobusy a má největší zkušenosti s výrobou a dodávkou tohoto typu vozidel. Podíl společnosti na trhu v roce 2023 dosáhl v segmentu vodíku 44,5 %. Celkem 180 Solaris Urbino hydrogen již jezdí v 10 evropských zemích ve 24 městech. Postupně jsou zákazníkům dodávána další vozidla, pro roky 2024-2026 má Solaris portfolio zakázek na více než 500 vozidel. Přechod na městské autobusy s nulovými emisemi, podporovaný politickými rozhodnutími a nařízeními pro dekarbonizaci vozového parku, v posledních letech zrychlil, k vodíku se přiklání stále více měst. V roce 2023 byly jejich prodeje v Evropě více než dvojnásobné. „T ato přelomová dohoda zahajuje další fázi partnerství mezi Ballard a Solaris s cílem urychlit přijetí autobusů s palivovými články v Evropě, s využitím osvědčených produktů, protože energetická transformace nabírá na síle ," řekl Randy MacEwen, prezident a generální ředitel společnosti Ballard, která je největším výrobcem palivových článků na světě. " Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v naší práci s Ballard a v našem rozvoji na rychle rostoucím evropském trhu autobusů s vodíkovými palivovými články, protože vozidla s palivovými články se stávají stále významnějším podílem našeho výrobního mixu. Solaris se stal lídrem v nasazování vodíkové technologie ve veřejné dopravě a zkušeným partnerem pro evropské dopravce. K dnešnímu dni jsme dodali téměř 200 autobusů na vodíkový pohon a dalších více než 500 kusů máme v knize objednávek na příští dva roky ,“ řekl Javier Iriarte, generální ředitel Solaris. Ballard Power Systems připravuje výstavbu nové Rockwall Gigafactory na novou generaci palivových článků a motorů v Texasu, na kterou získala celkovou finanční podporu 94 milionů dolarů z různých zdrojů v USA. Výroba by měla začít v roce 2027. Tržby Ballard v roce 2023 činily 102,4 milionu USD, o 25 % více ve srovnání s předchozím rokem, přičemž celkový počet megawattů (MW) a počet dodaných modulů vzrostly o 17 % a 37 % resp. na 74 MW a 540 modulů. "Zvýšili jsme podíl tržeb za rok 2023 a vyřízených objednávke produktů na 72 % a 84 %,“ uvedl Randy MacEwen, prezident a generální ředitel. „Zvýšili jsme naši diverzifikaci napříč našimi vertikálami, geografickými regiony a zákaznickou základnou. Spustili jsme projekt nové generace bipolárních desek, abychom umožnili další snižování nákladů na produkty a škálování výroby a také prokázali vyspělost naší technologie s vynikající spolehlivostí v provozu.“

person rebus  date_range 03.04.2024

Světoznámý výrobce českého křišťálu investoval do vlastní solární elektrárny. Více než 1 000 fotovoltaických panelů je doplněno o dvojici bateriových úložišť pro ukládání přebytků z výroby. Baterie jsou sestaveny v ČR z akumulátorů určených původně do elektromobilů.

Návratnost investice karlovarlovarské sklárny Moser do posílení energetické soběstačnosti a udržitelnějšího provozu se při dnešních cenách odhaduje na přibližně 12 let. Díky produkci ekologické energie ze slunce a možnosti jejího skladování v bateriích nově pokryje každoročně více než 60 % své spotřeby elektřiny. Službu na klíč zahrnující návrh, dodávku a instalaci systému zajistila společnost ČEZ ESCO. Fotovoltaika s výkonem 527 kW vyrobí přes 530 MWh bezemisní elektřiny ročně. Dvě baterie o celkové kapacitě 600 kWh k ukládání přebytků z výroby pocházejí z ryze českého programu sestavování úložných systémů, který využívá akumulátory ze sektoru automotive. Tzv. second life program řeší alternativní uplatnění pro baterie, které nemohly být z různých důvodů nasazeny v elektromobilech, nebo prodlužuje životnost baterií vyřazených právě z e-aut. Jde o akumulátory, které už sice nevyhovují nárokům provozu elektrických aut, ale další roky mohou spolehlivě sloužit právě ve stacionárních bateriích. Iniciativa je společným příspěvkem společností ČEZ a Škoda Auto k silnějšímu zapojení elektroaut do služeb energetiky. Bateriové systémy už jsou součástí energetických hospodářství asi 30 firem, naposledy začal akumulační systém fungovat ve sklárnách Moser. Cílem je silněji zapojit elektroauta do energetických řetězců, snížit uhlíkovou stopu v celém životním cyklu baterií a přispět k posílení energetické nezávislosti průmyslových firem. ČEZ ESCO také naplňuje svůj plán do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Jde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Mezi největší instalace poslední doby patří střešní fotovoltaiky pro developera CTP (2 MW), automotive dodavatele Denso (1,7 MW) a Aisan (1,6 MW) nebo druhý největší český carport (parkoviště zastřešené fotovoltaikou) v areálu firmy Česká zbrojovky (474 kW).

person rebus  date_range 18.03.2024

Jihomoravský kraj a KORDIS JMK zahájí od konce dubna zkušební provoz na autobusové lince mezi Brnem a Kuřimí, kde umožní nástup všemi dveřemi a nákup jízdenky pouhým přiložením bankovní karty při nástupu i výstupu k chytrému validátoru. Po Kuřimsku se s novým systémem v polovině roku počítá s rozšířením do frekventovaných linek ve vzdálenosti do 2 zón za Brnem. Potřeba bude 150 validátorů s větším displejem.

KORDIS JMK v současné době připravuje pro novou linku instalaci validátorů, které díky většímu displeji umožní nejen pohodlný prodej plného sortimentu jednorázových a jednodenních jízdních dokladů, ale umožní i zavedení systému „Jezdi jednoduše“. Ten je založen na tom, že při nástupu cestující nemusí vybírat, pro kolik zón či jaký úsek jízdenku potřebuje. Jen přiloží bankovní kartu. Systém mu automaticky koupí jízdenku do poslední zastávky. Pokud ukončí cestu dříve a už nepřestupuje, opět přiloží kartu a jízdenka je do příslušné zastávky zkrácena. Při přestupu na linku brněnské městské dopravy opět přiloží kartu. Při cestě do centra (zóny 100) nemusí (ale může) při výstupu kartu přiložit, pokud pojede jen do zóny 101, pak musí kartu přiložit. Systém sám spočítá všechny cesty v režimu Jezdi jednoduše ať už mimo Brno, nebo městskou dopravou po Brně a za celý den vyúčtuje odpovídající jízdenky. Cestující má garanci, že při cestování jen po Brně nezaplatí za celý den více než cenu jednodenní jízdenky pro Brno, při cestování mimo Brno pak nezaplatí více než cenu jednodenní jízdenky na všechny zóny. Nový model hrazení jízdného tak bude obdobný jako dosavadní systém placení za jednorázové jízdenky v Brně. Nástup všemi dveřmi ve vybraných linkách bude mimo Brno garantován během dne mezi 5. a 20. hodinou, mimo tuto dobu se bude nastupovat předními dveřmi. Režim Jezdi jednoduše mohou využívat cestující se svou kartou anonymně. V tom případě je jim účtováno základní jízdné. Pokud jej chtějí využívat děti nebo senioři a jezdit za zlevněné jízdenky, zaregistrují se v eshopu.idsjmk.cz a nastaví si příslušnou slevu. Pak jim budou účtovány zlevněné jízdenky. Pro ty, co nemají bankovní kartu, je jako alternativa určená Dopravní peněženka - čip založený na principu bankovní karty. Za 30 Kč si koupí na kontaktním centru IDS JMK buď Dopravní kartu, klíčenku nebo samolepku IDS JMK. Cestující tak místo bankovní karty bude využívat jiný čip, na který si pak bude dobíjet drobné částky a při cestách regionálními autobusy s ním bude platit. Dopravní peněženku zatím nebude možné využít ve validátorech DPMB. Po ověření spokojenosti cestujících na Kuřimsku s novým režimem se v polovině roku počítá s dalším rozšířením zejména do frekventovaných příbrněnských linek ukončovaných ve vzdálenosti do 2 zón za Brnem. Na těchto linkách s vysokou četností spojů, velkým počtem cestujících a vysokým podílem cestujících s předplatními jízdenkami si velký počet zákazníků stále kupuje jízdenky u řidiče. Cestující při nástupu musí předložit nebo si koupit jízdenku. Tato kombinace zbytečně zdržuje a prodlužuje jízdní dobu. V minulosti, kdy existovaly jen papírové jízdenky, nebylo možné tuto situaci řešit. S přechodem na elektronické jízdné však lze pravidla upravit. Zrychlí se odbavení a sníží se zatížení řidičů prodejem dokladů. Cestující na lince mezi Brnem a Kuřimí budou moci nastupovat i vystupovat všemi dveřmi v čase mezi 5. a 20. hodinou. Lidé s předplatní jízdenkou se budou moci rovnou posadit a nebudou ji muset předkládat řidiči. Cestující bez jízdenky nastoupí druhými či třetími dveřmi a jízdenku si koupí samoobslužně ve validátoru bankovní kartou. Řidič pak obslouží ty, kteří budou trvat na platbě v hotovosti nebo budou mít speciální požadavek. KORDIS získal na projekt "Systematická podpora konceptu Mobility as a Service (MaaS) v Brněnské metropolitní oblasti" v celkové hodnotě téměř 22 mil. Kč bez DPH spolufinancování IROP ve výši 70%. Kromě 150 nových validátorů je dále součástí propojení palubních počítačů ve 150 příměstských autobusech se světelnými signalizačními zařízeními na křižovatkách, pořízení 15 nových elektronických informačních panelů určených pro Brněnskou metropolitní oblast, které díky novým zařízením ve vozidlech umožní zpřesnit zobrazení informací o jejich příjezdu a odjezdu z konkrétní zastávky, vývoj a zprovoznění chytrých přenosných semaforových systémů napojených na chytrá zařízení v autobusech, doplnění call-centra IDS JMK o nové funkce, které pomůžou KORDISu rychleji a efektivněji reagovat na dotazy a podněty cestujících, a další aktivity.

person rebus  date_range 12.03.2024

Ve výrobním závodě na výkonovou elektroniku pro elektromotory v Klášterci nad Ohří je instalováno 3 400 solárních panelů a změnil se také topný systém. Technologická společnost postupně přechází na udržitelně vyráběnou energii ve všech závodech, zvyšuje energetickou účinnost procesů, elektrifikuje významnou část svých výrobků a používá recyklované materiály. Závod v Klášterci bude sloužit jako vzor pro závody ZF po celém světě.

Jedním z hlavních úkolů je přestavět stávající závody ZF po celém světě tak, aby mohly být provozovány s použitím klimaticky neutrální energie. „ Transformace zaměřená na udržitelný rozvoj v Klášterci je průlomová pro celou naši výrobní síť a pomáhá nám výrazně snížit emise skleníkových plynů ," říká Stephan von Schuckmann, člen představenstva společnosti ZF. Pro vybudování pevných a udržitelných základů je důležité zajistit výrobním závodům schopnost vyrábět si vlastní elektřinu. V Klášterci toho bylo dosaženo instalací 3 400 solárních panelů v areálu, které pokryjí zhruba 20 % roční spotřeby elektrické energie závodu. Rekonstrukce trvala necelý rok a půl. Veškerá elektřina, která se nevyrábí interně, se nakupuje z obnovitelných zdrojů - především z větrných a vodních elektráren. „ Klášterec je naším měřítkem ," zdůrazňuje Dhanashree Kad, vedoucí oddělení udržitelnosti v divizi Electrified Powertrain Technology společnosti ZF. Již v roce 2025, tedy o pět let dříve, než se původně plánovalo, budou všechny závody ZF plně poháněny zelenou elektřinou, která bude vyráběna vlastními silami nebo získávána prostřednictvím smluv s dodavateli energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho byl v českém závodě v Klášterci nahrazen plynový topný systém závislý na fosilních palivech tepelnými čerpadly, čímž se roční náklady na vytápění v závodě snížily o 50 %. V chladnějších měsících využívá závod k chlazení technologií přirozený chlad venkovního vzduchu (freecooling). Tuto koncepci místního klimatu doplňují různá opatření pro zlepšení tepelné izolace a rekuperace tepla. Společnost ZF provozuje závod v Klášterci od roku 1992. Dnes má nově přestavěný závod téměř 700 zaměstnanců a vyrábí výkonové elektronické komponenty pro elektromotory vyráběné v závodech ZF v Německu a Srbsku. ZF Klášterec je specialista na výrobu čisté technologie pro elektromobilitu nové generace. Mezi zákazníky patří mezinárodní výrobci automobilů. "Zero Emission Factory" v Klášterci, který je součástí divize Electrified Powertrain Technology, podporuje úsilí společnosti o dosažení klimatické neutrality ZF ve všech hodnotových řetězcích do roku 2040.

person rebus  date_range 04.03.2024

Mnichovský výrobce se intenzivně připravuje na zvyšování dodávek elektrických vozidel. Již nyní má na evropských silnicích více než 1 000 bateriových městských autobusů, více než 2 400 plně elektrických vanů a v roce 2024 počítá s výrobou eTrucků. Pro lepší přístup vozidel k opravám baterií otevře po Hannoveru a Barceloně centra v Itálii, Dánsku/Norsku, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Polsku a Spojeném království a následovat mají další země.

První centrum pro opravy baterií MAN a s tím spojené získávání odborných znalostí v této obslasti se datuje do roku 2020 a bylo otevřeno v Hannoveru-Laatzenu. První pilotní opravy a procesní dokumentace byly provedeny pro baterii elektrické dodávky MAN eTGE, která byla uvedena na trh v roce 2018. Následovaly bateriové sady distribučního vozu MAN eTGM uvedeného na trh v malé sérii v roce 2020 a ve stejném roce pro městský elektrický autobus MAN Lion's City E. Zaměstnanci byli vyškoleni pro všechny typy baterií a znalosti se postupně přenášejí na další trhy. Cílem je provozovat centrum pro opravy baterií na každém trhu, na kterém má MAN zastoupení s bateriovými elektrickými užitkovými vozidly. Krátké přepravní trasy a vysoce vyškolení technici na místě zajistí rychlou opravu baterie a minimalizují prostoje vozidla. Servisní střediska musí splňovat určitá kritéria založená na praktických zkušenostech a právních normách v příslušných zemích. Na jedné straně je pro manipulaci s různými typy baterií zapotřebí příslušné vysokonapěťové a speciální nářadí. Kromě toho musí být pro elektrikáře k dispozici speciální ochranné prostředky určité požadavky musí splňovat i prostory. Primárním cílem je využívat baterii ve vozidle co nejdéle. Proto opravy a repasování patří mezi nejdůležitější současná opatření. Od roku 2023 vede MAN projekt REVAMP, konsorcium devíti partnerů z průmyslu a vědy. Tento tříletý projekt si klade za cíl automatizovat proces hodnocení stavu použitých akumulátorů vozidel. Tyto znalosti budou využity k ekonomické renovaci baterií, aby mohly být následně použity ve vozidlech (2. použití) nebo pro jiné účely (2. životnost). Projekt REVAMP je financován Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Oprava a renovace baterie jsou klíčovými prvky strategie Battery Closed Loop a strategie udržitelnosti společnosti MAN. K tomu je nezbytná diagonální kapacita baterie a její ekonomická demontáž. Hlavním cílem je vytvořit uzavřenou smyčku pro baterie. Důležitými milníky v tomto cyklu baterie jsou po prvním použití ve vozidle další použití ve vozidle (2. použití) nebo v jiné aplikaci (2. životnost). S cílem uzavřít uzavřenou smyčku cenných materiálů baterií se MAN již zaměřuje na recyklaci a návrat recyklovaných surovin (recyklátu) do nových bateriových článků. Pokud nebudou přijata speciální opatření, zvýší rostoucí poptávka po bateriových článcích pro elektrifikaci portfolia emise skleníkových plynů v dodavatelském řetězci, uvádí výrobce v tiskové zprávě. Použití sekundárních materiálů je jednou z možných pák, které je třeba řešit za účelem dekarbonizace hotspotu bateriových článků. Tímto způsobem MAN přispívá k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů, jak se výrobce zavázal v roce 2021 v rámci iniciativy Science Based Targets (SBTi). Předpokladem pro uzavřenou smyčku baterie je dostatek recyklovaného materiálu. Aby tomu tak bylo i v budoucnu, MAN v současnosti spolupracuje se svou mateřskou společností TRATON SE a COE (Centre of Excellence) ve Volkswagen AG na konceptech, které umožní uzavřené cykly. Cílem je zajistit, aby bylo v budoucnu pro nové baterie k dispozici dostatečné množství recyklátu, aby byly splněny cílové hodnoty nového nařízení Evropské unie o bateriích (BattVO). V roce 2023 se MAN Truck & Bus stal také partnerem mnichovské start-upové sítě Circular Republic, aby se přiblížil k cíli Battery Closed Loop. Circular Republic je součástí UnternehmerTUM GmbH a dala si za úkol sdružovat zavedené společnosti a start-upy k zavádění a dalšímu rozvoji inovací v cirkulární ekonomice. V prvním projektu pod vedením Circular Republic MAN spolupracuje s dalšími kooperačními partnery na poloautomatické demontáži trakčních baterií a recyklaci modulů článků.

person rebus  date_range 26.02.2024

Od středy 21. února jde ve vybraných autobusech a tramvajích Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou označených nálepkou "Nové elektronické odbavení" zakoupit jízdenky IDOL do libovolných zón. V 17 vozech MHD si tak můžete koupit jízdenku například do České Lípy nebo do Svijan. Od března to bude možné ve všech vozidlech, včetně prvního elektrického autobusu.

Změny v odbavení v městské dopravě v Liberci si vyžádaly změny v Integrovaném dopravním systému Libereckého kraje IDOL. Konečná podoba integrace největšího poskytovatele veřejné dopravy v Libereckém kraji byla stanovena v dubnu 2023. Za necelých deset měsíců se DPMLJ podařilo zajistit 340 nových odbavovacích zařízení a 20 ks revizorských čteček. Zařízení byla průběžně v lednu a únoru letošního roku certifikována a implementována a dopravní podnik je testuje v 17 vozidlech. Náklady na realizaci byly vyčísleny na 10,9 milionů korun. Vozidla MHD jsou nově vybavena prodejními zařízeními na nákup jízdních dokladů CVVP48 zelené barvy od společnosti Mikroelektronika. Cestující mohou k nákupu jízdenky použít bankovní kartu a elektronickou peněženku Opuscard a Opuscard+. Vytištěná jízdenka obsahuje QR kód pro používání v v rámci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL (např. v liberecké MHD si zakoupí jízdenku do cílové zastávky v České Lípě, kdy se při přestupu prokazuje při kontrole vytištěným papírovým dokladem s QR kódem). Systém je nejen bezpečnější z hlediska ochrany dat, ale zkvalitnil se také stupeň elektronického odbavení. E-shop, přestupní integrovaná jízdenka s QR kódem nebo mobilní aplikace poskytují cestující veřejnosti nový moderní standard při používání veřejné dopravy. V nejbližším období se cestující setkají s novými odbavovacími zařízeními nejen ve stávajícím vozovém parku MHD, ale současně i v prvním kroku nástupu elektromobility v DPMLJ, kterým je nákup elektrického autobusu SOLARIS. Solaris Urbino 12 je třídveřové nízkopodlažní vozidlo s kapacitou 72 cestujících, z toho 30 sedících. Klimatizována je kabina řidiče i prostor pro cestující. Elektrobus byl vyroben v roce 2019 a dosud jezdil jako předváděcí v různých městech Evropy. Dopravní podnik ho koupil od SOLARIS CZECH za 5,9 milionu korun. V souladu s ustanoveními zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících je DPMLJ povinen postupně od roku 2025 do roku 2030 provozovat několik desítek nízkoemisních vozidel. Solaris Urbino Electric je tak prvním a pomůže svými daty analyzovat ve specifických dopravních podmínkách Liberce jak technické parametry, tak jízdní vlastnosti vozidla ve skutečném provozu. Výstupy pak budou sloužit k nastavení podmínek nákupu dalších vozidel a příslušné související dobíjecí infrastruktury.

person rebus  date_range 21.02.2024

Strategický vztah s dceřinou společností BYD Company Limited znamená pro americkou BorgWarner, že bude osm let preferovaným výrobcem LFP bateriových sad pro užitková vozidla využívající blade články FinDreams Battery v Evropě, Americe a vybraných regionech Asie a Tichomoří.

Kromě získání nejmodernějších blade článků pro výrobu bateriových sad LFP v uvedených oblastech získá BorgWarner od společnosti FinDreams Battery licenci na používání duševního vlastnictví související s jejím návrhem a výrobním procesem bateriové sady. „ Chemie lithium-železofosfátových baterií je vzrušující technologie, která nabývá celosvětově na významu díky své cenové konkurenceschopnosti. Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku našich zákazníků po balíčcích s články LFP ,“ řekl Frédéric Lissalde, prezident a generální ředitel společnosti BorgWarner. „ Věříme, že FinDreams Battery je pro BorgWarner v této oblasti to pravé, s více než 20 lety zkušeností a úspěchů v oblasti LFP baterií pro sektor mobility v celé Číně a Evropě. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat na vývoji špičkové technologie článků a bateriových sad, abychom dále elektrizovali tento segment trhu .“ Micheal He, prezident a generální ředitel společnosti FinDreams Battery, řekl: „ V klíčovém načasování komplikované geopolitiky a výchozím bodě elektrifikace lithium-iontového fosfátu pro zámořská užitková vozidla je zámořská lokalizační spolupráce se společností BorgWarner na bateriových sadách využívajících lopatkové články FDB v daném území výhody vzájemných silných stránek, poskytuje diverzifikované a flexibilní možnosti pro zahraniční zákazníky a také nabízí extra přístup k lokalizovaným bateriovým sadám využívajícím blade články FDB pro zahraniční zákazníky. FDB, oddaná vizi "nechte lidi bezstarostně používat baterie", bude spolupracovat s BorgWarner na společném úsilí o rychlou elektrifikaci zámořského trhu užitkových vozidel .“ ​ Blade Battery byla vyvinuta společností BYD v posledních několika letech. Jednotlivé články jsou uspořádány dohromady v poli a poté vloženy do bateriového bloku. Díky optimalizované struktuře bateriového bloku se využití prostoru bateriového bloku zvyšuje o více než 50 % ve srovnání s konvenčními lithium-železofosfátovými blokovými bateriemi. Blade Battery má podle BYD výhody i pokud jde o bezpečnost baterie a hustotu energie. Při zkouškách penetrace hřebíkem nevypouštěla Blade Battery po proražení kouř ani oheň a její povrchová teplota dosáhla pouze 30 až 60 °C. Za stejných podmínek ternární lithiová baterie přesáhla 500 °C a prudce hořela, a zatímco konvenční lithiová železnofosfátová bloková baterie otevřeně nevydávala plameny ani kouř, její povrchová teplota dosahovala nebezpečných teplot 200 až 400 °C. To znamená, že elektromobily vybavené Blade Battery by byly mnohem méně náchylné k požáru – i když jsou vážně poškozeny. Blade Battery také prošla dalšími extrémními testovacími podmínkami, jako je drcení, ohýbání, zahřívání na na 300 °C a přebíjení o 260 %. Žádný z nich nevedl k požáru nebo výbuchu. Uvedla BYD. BYD představila platformu elektrického autobusu B2 využívající Blade Battery na veletrhu Busworld Europe 2023 . BorgWarner, americký dodavatel pro automobilový průmysl a e-mobilitu se sídlem v Michiganu, vyrábí baterie díky akvizici německého výrobce bateriových modulů Akasol v roce 2021. Akasol poskytuje bateriové moduly pro velké autobusy OEM, například Volvo Buses a Daimler Buses. Primárně se zaměřovala na technologii NMC, ale pod skupinou BorgWarner byla do portfolia přidána LFP.

person rebus  date_range 19.02.2024

Požáry v autobusech představují vážné nebezpečí pro dopravce i cestující, mohou způsobit značné škody na majetku, zranění, ale i úmrtí. Jak zabránit jejich vzniku a šíření? Hasivem pro autobusy s různými typy pohonu může být Forrex.

Nejúčinnějším způsobem je instalace automatických protipožárních systémů, které dokážou rychle a účinně uhasit plameny a ochladit přehřáté části motoru. Na trhu existuje řada protipožárních systémů, které se odlišují typem použitého hasiva, účinností, kvalitou, cenou, složitostí instalace i odlišnými náklady na servis a údržbu. Jaká jsou kritéria, která by dopravci měli zvážit při výběru vhodného protipožárního systému. Jedním z hlavních hledisek je typ pohonné jednotky vozidla, který určuje charakteristiku a lokalizaci požárního rizika. Pro autobusy se spalovacími motory je nejrizikovější částí motorový prostor, kde může dojít k zapálení hořlavých kapalin, jako jsou nafta nebo hydraulické oleje. Pro tyto případy je vhodné použít protipožární systém s tepelnou detekcí a odpovídajícím typem hasiva, který je schopen pokrýt rizikovou zónu a účinně uhasit případný požár. Hasicí systém by měl mít dostatečnou kapacitu hasiva a měl by být schválen a certifikován dle příslušných norem, zejména podle mezinárodního předpisu UNECE 107. Pro autobusy s elektrickým nebo hybridním pohonem je situace složitější, neboť požární riziko se neomezuje pouze na motorový prostor, ale i na jiné části vozidla. Rizikovými zónami jsou předehřívač, rozvaděč a elektroinstalace, které mohou být zasaženy vysokým napětím, zkratem nebo jiným poškozením. Velmi riziková je také baterie. Zejména pro trakční pohon jsou dnes využívány Li-Ion baterie, uvnitř kterých může dojít k rychlému nárůstu teploty, v důsledku mechanického poškození, přehřátí, přebití nebo přepětí. Tento tepelný únik může vést k požáru, toxickým emisím nebo výbuchu. Proto je nezbytné včas detekovat poškození baterie, např. pomocí čidla CO nebo tepelného čidla, a zajistit její dostatečné ochlazení. Jen tak lze předejít přehřátí a zahoření baterie. Složitější protipožární systémy umí ve vozidle ochránit několik riziková zón současně, přičemž lze kombinovat různé typy hasiva tak, aby v dané zóně bylo použito nejvhodnější hasivo. Například do motoru a baterie lze aplikovat pěnu, zatímco do rozvaděče vháníme plyn. Správně definovaný protipožární systém dokáže rychle a účinně uhasit plameny a ochladit přehřáté části vozidla. Tento typ ochrany je také v souladu s mezinárodním předpisem UNECE 100. Nezbytným parametrem je volba vhodného hasiva, které by mělo být účinné, bezpečné a šetrné k vozidlu, personálu i životnímu prostředí. Mezi běžně používaná hasiva patří prášek, plyn, voda a pěna. Každé z nich má své výhody i nevýhody, které je třeba zvážit. Prášek je relativně levné a dostupné hasivo, vhodné pro ochranu spalovacích motorů. Má však několik nevýhod. Především zanechává značné znečištění, které může poškodit elektroniku nebo kovové části vozidla. Také zhoršuje viditelnost a dýchání, a proto může být nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí. Prášek není vhodný pro hašení Li-Ion baterií, neboť nemá chladící účinek. Nepronikne dovnitř baterie, kde může docházet k opětovnému rozhoření. Plyn je ekologické a nekorozivní hasivo. Nezanechává znečištění a neohrožuje elektroniku, proto je vhodný pro ochranu elektrických částí vozidla. Oproti prášku je ovšem dražší a méně dostupný. K dosažení potřebného hasicího účinku je zapotřebí vyšší tlak a objem. Plyn nemá chladicí účinek a nemůže zabránit opětovnému zahoření baterie. Může reagovat s lithiem nebo elektrolytem v baterii a způsobit nebezpečnou chemickou reakci. Voda je nejlevnější a nejekologičtější hasivo, které je účinné proti požárům pevných materiálů. Snižuje teplotu a vytváří nehořlavou bariéru. Má výborný chladicí účinek a je schopna proniknout dovnitř baterie. Proto je vhodná pro ochranu baterií elektromobilů. Voda má potenciál způsobit zkrat nebo korozi elektrických částí vozidla. Není účinná proti požárům hořlavých kapalin a plynů. K dosažení hasicího účinku je zapotřebí větší objem a hmotnost vody. Pěna je hasivo, které kombinuje vlastnosti kapalných a suchých hasiv. Je účinná proti požárům pevných materiálů, hořlavých kapalin a plynů. Pěna má výborný chladicí účinek, vytváří nehořlavou kyslíkovou bariéru a brání opětovnému zahoření. Je vhodná pro chlazení baterií. Pokud je elektrické zařízení pod napětím, může pěna způsobit zkrat. Existuje tak celá řada možností protipožární ochrany vozidel. Velmi efektivní řešení protipožární ochrany vozidel nabízí společnost Glaspo Trade, která dodává automatické hasicí systém SV-K s hasivem Forrex. Detekce požáru je realizovaná prostřednictvím lineárního teplocitlivého drátu a CO sensorů. Systém SV-K má životnost až 15 let. Lze ho snadno instalovat a nevyžaduje speciální údržbu. Dokáže hasit požáry v autobusech s dieselovým, hybridním i elektrickým pohonem a ve vozidla pokryje většinu rizikových zón. Nehodí se pro ochranu rozvaděče, ale tento nedostatek je kompenzuje skutečnost, že může být doplněn o systém PFK, který k hašení využívá plyn na bázi dusíku. Kombinace obou systému tedy umožňuje zabezpečení všech rizikových zón prakticky každého vozidla. Inovativní pěna Forrex, kterou společnost Dafo Vehicle poprvé představila v roce 2010, je hasivo s vysokou účinností při hašení hořlavých kapalin, které bývají nečastější příčinou požáru vozidel. Unikátní receptura umožnila, aby si Forrex velmi rychle našel uplatnění v různých segmentech průmyslu a dopravy. Oproti jiným látkám má Forrex řadu výhod. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zlepšují jeho tekutost a hasicí výkon. Je nekorozivní a odolný proti stárnutí. Snadno se odstraňuje vodou. Nezamrzá až do -50°C. Během manipulace, není Forrex škodlivý pro obsluhující personál. Neobsahuje halony, ani jiné látky poškozující ozonovou vrstvu. Proto je Forrex šetrný k životnímu prostředí. Protože je dodáván ve škálovatelných nádobách o objemu od 5 do 25 litrů, může chránit různé typy a velikosti autobusů. Nádoby s hasivem jsou v klidové fázi zcela bez tlaku. V případě aktivace, je ze samostatné a hermeticky uzavřené patrony vpuštěn do systému dusík, který z nádoby SV-K vytlačí celý obsah hasiva. Ve vozidle je Forrex rozprašován do jednotlivých rizikových zón pomocí trysek. Po dopadu na povrch, vytváří Forrex ochrannou vrstvu, která vytěsňuje kyslík a brání opětovnému zahoření. Zároveň účinně a afektivně absorbuje povrchové teplo. Proto je předurčen k použití jako chladící medium např. pro Li-Ion baterie v elektrobusech a parciálních trolejbusech . Díky svým unikátním vlastnostem, jde o univerzální hasivo, využitelné k ochraně vozidel s různými typy pohonu. Ve spolupráci s GLASPO TRADE

person rebus  date_range 14.02.2024
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací