Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Nový odbavovací systém rozšíří možnosti platby za jízdné, plně funkční bude na konci roku 2022. Modernizace se týká nejen vozidel MHD, ale také dispečerského řízení, e-shopu a některých zastávek.

Prostřednictvím elektronických zařízení začal dopravní podnik v Hradci Králové odbavovat cestující v městské hromadné dopravě již v roce 2005, po plzeňském dopravním podniku jako druhý v České republice. S příchodem hradecké Městské karty funguje více než 16 let a dnes je technicky i morálně zastaralý a neodpovídá moderním trendům odbavování s využitím různých nosičů. O modernizaci se Dopravní podnik města Hradce Králové (DPmHK) snažil od roku 2017, kdy vypsal první veřejnou zakázku. Po námitkách a návrhů na přezkum u dalšího zadávacího řízení podaných k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se napotřetí podařilo dodavatele pro zakázku "Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové" v roce 2021 vysoutěžit. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společná nabídka společností EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s. (24 929 510,- Kč bez DPH). Mezi dalšími účastníky byla společnost AŽD Praha s.r.o. a BUSE s.r.o., která realizovala stejný systém v Dopravním podniku města Pardubic. Veřejná zakázka v Hradci Králové se týkala zejména obnovy a modernizace systému odbavování cestujících ve všech vozech MHD, tedy 68 autobusech, 22 elektrobusech a 41 trolejbusech, obnovy systému dispečerského řízení, obnovení e-shopu pro zákazníky DPmHK a pořízení 19 kusů nových elektronických označníků na 11 vybraných zastávkách MHD, které budou v on-line režimu a cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o reálném příjezdu daného spoje do zastávky (panel může zobrazit až 12 reálných nejbližších příjezdů vozidel MHD) a kompletní jízdní řády příslušné zastávky, na které bude zastávkový označník umístěn. Cestujícím budou k dispozici například na Dukelské třídě - Obchodní domy Tesco a Atrium, třídě Karla IV. - Centrál, třídě ČSA - Adalbertinum a Magistrát města, Gočárově třídě - Ulrichovo náměstí nebo u zastávek Futurum, Fakultní nemocnice, Zimní stadion či Muzeum. Nový odbavovací systém by měl začít fungovat do 12 měsíců od podepsání Smlouvy o dílo, tzn. nejpozději do 23. prosince letošního roku. O přechodu na nový systém i o ukončení platnosti stávajících městských karet či o další budoucnosti jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace HopOn budou cestující včas informováni. „ Nechceme jít pouze cestou moderních vozů MHD, ale modernizaci a zvýšení komfortu cestujících při použití veřejné dopravy chceme prolnout všemi složkami našich služeb. Odbavovací systém by měl začít naplno fungovat na konci roku a výrazně tak změní a rozšíří možnosti způsobu platby jízdného MHD například i o běžné bezkontaktní bankovní platební karty (minimálně asociací VISA včetně VISA Electron a MASTERCARD včetně Maestro) a další média (plastová karta, virtuální platební karta v mobilu, platební nálepka, emulovaná platební karta v mobilní aplikaci, chytré hodinky). Cestující budou mít možnost registrovat a dále spravovat své nosiče přes webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu a e-shopu. Vzhledem k tomu, že vlastní nové elektronické odbavení cestujících je koncipováno jako otevřený systém, s cílem integrace jednak s ostatními dopravci, kteří zajišťují regionální spoje, tak i s možností zapojení dalších cestujících, kteří využívají jiné nosiče, bude novinkou možnost odbavení pomocí IN Karty Českých drah, a.s. a karty IREDO. Prodej u řidičů bychom pak chtěli úplně omezit a budou rušeny i současné dobíjecí automaty ," řekl Zdeněk Abraham, předseda představenstva.

person rebus  date_range 18.02.2022

Technologie pro přeměnu energie společnosti ABB zajišťuje stabilní napájení rychlonabíjecích stanic pro pět nových elektrických trajektů na linkách s nepřetržitou dopravou přes holandský lodní kanál North Sea Canal v Amsterdamu. Nové trajekty objednal městský dopravní podnik Gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB) v rámci své snahy o přeměnu ve společnost s bezemisním provozem. GVB chce novými elektrickými trajekty postupně nahradit celou stávající flotilu lodí s naftovými motory, která pochází z 30. let 20. století. Společnost nasadí elektrické trajekty na třech frekventovaných trasách kanálu, na nichž se ročně přepraví více než 350 000 lidí. Zakázku na výstavbu plně automatizovaných nabíjecích stanic získala společnost BAM Infra Rail bv, která je součástí skupiny BAM Group, významné stavební, realitní a inženýrské společnosti. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní nabíjení a optimalizována životnost baterií, nesmí být stejnosměrný proud (DC) o napětí 750 V, který nabíjecí stanice dodávají, ovlivňován výkyvy v elektrické síti. Společnost BAM proto oslovila společnost ABB s žádostí o dodávku technologií umožňujících převod střídavého napětí na stabilní stejnosměrné. ABB má rozsáhlé zkušenosti se stabilními a spolehlivými dodávkami energie z pobřeží na lodě. Napájecí moduly procházejí rozsáhlým interním i externím testováním a lze je uplatnit pro širokou škálu plavidel. ABB dodala tři moduly ACS880, u nichž je převod výkonu založen na technologii bipolárních tranzistorů s integrovaným hradlem (IGBT). Tato technologie reaguje na události v síti a kompenzuje poklesy napětí, a zajišťuje tak velmi stabilní stejnosměrný výstup s minimálním zkreslením sítě. Pro trajekty je využit design typu „plug-in hybrid", nicméně v běžném provozu budou trajekty využívat 100% elektrickou energii z baterií o kapacitě 680 kWh. Generátor bude zapnut pouze v případě, že vítr přesáhne sílu 8 stupňů Beaufourtovy stupnice. Řešení rychlého nabíjení dodané společnostmi BAM a ABB je plně automatizované a lze jej snadno začlenit do jízdního řádu trajektu. Elektrický provoz znamená, že nevznikají žádné emise pevných částic ani oxidu uhličitého. " Poté, co bude uvedeno do provozu všech pět elektrických trajektů, a staré dieselové lodě budou vyřazeny, ušetříme 800 000 litrů nafty ročně, čímž eliminujeme více než 2 400 tun emisí uhlíku ," uvedl Alain Asin, projektový manažer společnosti GVB. Nové trajekty GVB mohou přepravovat až 400 cestujících, 20 osobních vozů nebo 4 nákladní automobily. První trajekt z flotily byl uveden do provozu v srpnu 2021 a setkal se v pozitivními zkušenostmi. Trajekty budou v provozu nepřetržitě, ve dne i v noci, přičemž po každé dvacetiminutové okružní jízdě budou mít pouze tři minuty na dobití baterií. Proto je rychlé nabíjení rozhodujícím faktorem pro zachování spolehlivého provozu.

person rebus  date_range 14.02.2022

Nový kilometrový úsek trolejového vedení umožní nahradit autobusy na lince 55 ekologičtějšími parciálními trolejbusy, které díky baterii dojedou až na obratiště Štěrkoviště.

V ulici Osvobození v Otrokovicích se začaly připravovat patky pro usazení sloupů trolejového vedení. Hlavní práce se zde rozběhnou v měsíci únoru a potrvají až do dubna tohoto roku. Jejich výsledkem bude zbrusu nová dvoustopá trolejová dráha v délce asi 950 metrů. Trolejové vedení naváže na původní trasu, která za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici, a povede jako současná autobusová linka 55 ulicí Osvobození a navazující ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam prodloužené trolejové vedení skončí a tzv. parciální (bateriové) trolejbusy, které zde budou nasazovány ve zkušebním provozu přibližně od května, budou pokračovat v jízdě na baterie až na obratiště Štěrkoviště a zpět. „ Chceme tímto projektem pokračovat v ekologizaci provozu městské hromadné dopravy a nahrazovat tam, kde je to technicky možné a ekonomicky oprávněné, naftové spalovací motory bezemisní elektrickou trakcí. Cestující i obyvatelé přilehlých domů jistě ocení také výrazně nižší hlučnost trolejbusů v porovnání s autobusy ,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. DSZO už má za sebou pozitivní zkušenost s náhradou autobusového provozu bateriovými trolejbusy v oblasti Kostelce, Štípy a ZOO Lešná z roku 2019. Bateriové trolejbusy mohou být nasazovány na linky, které jsou zčásti vedeny mimo trakční vedení, ale dostatečná část takové linky je zatrolejovaná, aby se baterie vozidel stačily při jízdě pod trolejí dobít. Na rozdíl od čistých elektrobusů se parciální trolejbusy dobíjejí za jízdy a neztrácí se čas stáním vozu v dobíjecích stanicích. Projekt prodloužení trolejového vedení v Otrokovicích připravuje DSZO již od roku 2019. Daří se jej uskutečnit díky získané dotaci z operačního programu Doprava. Vítězný dodavatel stavby, pražská akciová společnost Elektroline, postaví nové trolejové vedení za 10,7 milionu korun. Z toho dotace bude činit 8,140 milionu korun. DSZO plánuje prodloužit ve vlastní režii zatrolejovaný úsek ještě o několik desítek metrů dál až po zastávku Nadjezd, aby bylo možno spouštět a nasazovat sběrače trolejbusů při stání až v této zastávce. Realizace tohoto záměru bude možná, jakmile silničáři dokončí nyní připravovanou stavební úpravu křižovatky ulic Komenského – Nadjezd. Trolejové vedení v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích bylo dosud dlouhé (měřeno v jedné stopě) 63,3 kilometru. Výstavbou nového úseku v Otrokovicích se prodlouží o 1,9 kilometru na 65,2 km. Naposledy došlo k prodloužení trolejového vedení o 450 metrů při výstavbě obratiště Antonínova ve Zlíně v roce 2014, předtím vznikl nový zatrolejovaný úsek v roce 2000, když se prodloužila trasa trolejbusových linek na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně z původní konečné Česká na obratiště Kocanda. V Otrokovicích se o zatrolejování autobusové linky 55 uvažovalo již před několika desítkami let a při rekonstrukci Komenského ulice zde byly již tehdy postaveny nosné sloupy pro trolejové vedení. DSZO je nyní od města odkupuje do svého majetku. Pro obsluhu trolejbusových linek, jejichž části nejsou vybaveny trolejovým vedením (Kostelec, Štípa, Želechovice, Lužkovice, Příluky-Za Kapličkou, Prštné, Louky), má DSZO v současné době ve svém vozovém parku k dispozici 10 bateriových trolejbusů. Mimo Kostelec a Štípu zde bývají používány také trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Opro příští rok připravuje DSZO nákup dalších 4 bateriových trolejbusů s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Výběr dodavatele právě probíhá.

person rebus  date_range 31.01.2022

V Bratislavě postupně nasazují do provozu kloubové autobusy Otokar KENT komplexně vybavené informačním systémem značky BUSE.

BUSE pokračuje v úspěšné spolupráci s Dopravním podnikem Bratislava (DPB) v dodávkách moderního informačního systému reflektujícího aktuální trendové požadavky pro evropskou MHD. V roce 2020 bylo obdobným řešením, jako bude mít 70 autobusů Otokar KENT , vybaveno 11 kloubových autobusů polského Solaris . Použity byly RGB vnější informační panely pro barevné zobrazení čísla linek (např. čelní LED informační panel velikosti 24x176 bodů.) Uvnitř vozidla jsou cestující informováni pomocí vnitřních širokoúhlých LCD informačních panelů. Kromě dopravních informací zobrazují přestupy na další spoje v reálném čase, data o zpoždění vozidla, čas příjezdu do následující zastávky a jakékoliv dopravní změny a výluky. Součástí informačního systému je dále palubní řídící počítač, soustava povelového přijímače nevidomých, kamerový systém a systém automatického počítání cestujících s následným vyhodnocením počtu cestujících. Již standardem je odbavení jak pomocí bankovních, tak regionálních dopravních karet. V současné době je vybaveno informačním systémem od společnosti BUSE v rámci vozového parku Dopravního podniku Bratislava 450 vozidel. LED panely od BUSE mají také nové autobusy SOR , které nakoupila ARRIVA pro zajišťování dopravní obslužnosti v Bratislavském kraji.

person rebus  date_range 27.01.2022

Na záchytném parkovišti P+R Hlučínská zaplatí řidiči za parkování svého automobilu jednu korunu, podmínkou je následná jízda po Ostravě veřejnou dopravou na jízdenku ODIS.

V polovině ledna 2022 zprovoznilo statutární město Ostrava spolu se společnostmi Koordinátor ODIS a Ostravské komunikace unikátní systém propojení parkování P+R a cestování hromadnou dopravou. Řidiči, kteří zaparkují v Ostravě na záchytném parkovišti u tramvajové smyčky v Hlučínské ulici a poté k cestě po Ostravě využijí spoje veřejné dopravy ODIS, parkují za symbolickou 1 Kč. Podmínkou je odbavení na parkovišti a ve vozidlech ODIS stejným médiem – ať už ODISkou, platební kartou nebo Kreditní jízdenkou. Pokud řidič žádným z těchto médií nedisponuje, může si po vjezdu na parkoviště zakoupit Kreditní jízdenku na tramvajové smyčce Hlučínská, kam nově Dopravní podnik Ostrava umístil jízdenkový automat. Nárok na slevu je třeba uplatnit na výjezdu z parkoviště přiložením ODISky, bankovní karty či Kreditní jízdenky, kterou se řidič předtím odbavil ve vozidlech ODIS, resp. ke které je přiřazena dlouhodobá časová jízdenka ODIS pro zónu č. 1 nebo 2. Systém, který byl vyvinut ve spolupráci s dodavatelem XT-Card a implementován do parkovacího zařízení CROSS Zlín by se měl v blízké budoucnosti rozšířit na další parkoviště obdobného typu, a to nejen v Ostravě.

person rebus  date_range 26.01.2022

V roce 2018 představil MAN digitální zpětná zrcátka ve svých autokarech. Nyní systém pro odstranění mrtvých úhlů nabízí i pro městské a příměstské autobusy.

Digitální zpětná zrcátka místo klasických jsou ve vozidelch používána stále častěji. Když MAN Truck & Bus představil svůj OptiView na veletrhu IAA v Hannoveru v roce 2018, jako první použil digitální zpětná zrcátka v turistických autobusech. Nyní rozšiřuje jejich instalace i do městskéch a regionálních autobusů MAN. Jejich výhodou je eliminace mrtvého úhlu pro řidiče a výrazně lepší viditelnost za tmy a za nepříznivého počasí. " MAN OptiView je extrémně spolehlivý a významně zvyšuje bezpečnost provozu, u našich zákazníků je oblíbený ,“ říká Rudi Kuchta, ředitel obchodní jednotka autobusů v MAN Truck & Bus. " Nyní je systém dostupný také pro všechny modely našich městských autobusů, samozřejmě včetně plně elektrického Lion's City E ." Digitální zrcátka se obzvláště osvědčila v hustém městském provozu. " Pokud se v blízkosti křižovatky setkají autobusy a chodci nebo cyklisté, může dojít k nebezpečným situacím, protože řidič autobusu je i přes dobrou technologii zrcátek špatně vidí v mrtvém úhlu. A právě zde přichází na řadu digitální zrcátka, mrtvý úhel je pro řidiče viditelný a zvyšuje se tak bezpečnost provozu, zejména při odbočování nebo změně jízdního pruhu, " uvádí Heinz Kiess, marketingový manažer autobusů MAN. Jak to funguje Digitální systém využívá dvě kamery na každé straně autobusy, které zobrazují ve vysokém rozlišení a v reálném čase obě boční části vozu na dvou monitorech u řidiče. Mohou tak zobrazit větší plochu, než je tomu u běžných zpětných zrcátek. Řidič tak vidí prostor, který by byl jinak v mrtvém úhlu. OptiView také zlepšuje viditelnost za deště, sněhu a v noci, protože kamera automaticky přizpůsobuje obraz situaci. Viditelnost nezhoršují ani oslňující efekty, například od světlometů ve tmě nebo slunce nízko nad obzorem. Kamery jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, mají funkci vyhřívání na zimu a jsou také obzvlášť odolné. Autobusy s OptiView mají přibližně o deset procent nižší aerodynamický odpor než vozidla s konvenčními systémy zrcátek. Díky vylepšené aerodynamice tak šetří palivo " Stále pracujeme na dalším vývoji systému. Jsme jediným výrobcem na trhu, který nyní nabízí u našich autokarů ve standardu přední zrcátko. U NEOPLAN Cityliner a Skyliner je namontováno uvnitř vedle pravého monitoru, u NEOPLAN Tourliner a MAN Lion's Coach je vnější zrcátko instalováno na A-sloupku ," doplňuje Kiess

person rebus  date_range 25.01.2022

Wiener Linien a Siemens představily dynamický informační a navigační systém Passenger Info Plus pro nové soupravy metra ve Vídni.

S provozem prvního nového vlaku metra X (prozatím je uváděn pod názvem X-Wagen) do provozu na linkách U1-U4 přichází na koleje vídeňského metra v roce 2022 novinka: digitální informační a navigační systém pro cestující, první tohoto typu na světě - dynamická vizualizace informací během jízdy soupravou nad každými dveřmi ve voze. Nový systém Passenger Info Plus (PIS+) vyvinula společnost Siemens Mobility a přizpůsobila jej požadavkům Wiener Linien a vídeňské veřejné dopravy. Řešení bylo představeno veřejnosti 10. ledna 2022 a lidé si ho mohou vyzkoušet na simulované jízdě metrem na budoucí plně automatizované lince U5. Obrazovky nad každými dveřmi uvnitř vozů X zobrazují průběžně aktualizované informace pro cestující. Nad dveřmi, které se otevřou v příští stanice se zobrazují směr výstupů ze stanice, další linky pro přestup a časy odjezdů těchto linek. Informační obrazovky nade dveřmi na opačné straně vozu zobrazují digitální mapu sítě metra, aktuální polohu vlaku, příští zastávku a možnosti přestupu. Na obou stranách vozu lze na panelech uvádět doplňkové informace, například aktuální stav ostatních linek metra nebo výtahy mimo provoz. Nový informační systém pro cestující poskytuje všechny důležité informace právě tehdy, když je cestující potřebují. Kompletní inovativní digitální informační systém (vozidlová i traťová část) je intenzivně připravován na uvedení do provozu. Nové elektrické jednotky metra X od Siemens v současné době prochází rozsáhlými testy v rámci příprav na nadcházející certifikaci pro provoz a vyjet s cestujícími by měly letos. Na digitálním informačním systému pracuje tým českého Engineeringu Siemens Mobility v Praze. Vývojáři přijali tento inovativní a náročný úkol a během několika let, při použití nejmodernějších technologií, navrhli a naprogramovali komplexní řešení. Vytvořili jednak část pro vozidla a cestují, ale také podpůrné služby v zázemí dopravního podniku. „ S novým X-Wagen dostanou Vídeňané nejmodernější vozidlo a aktuální informace přesně tam, kde je potřebují, tedy během cesty metrem. Jsme hrdí na to, že jsme první společností veřejné dopravy na světě, která nabízí Passenger Info Plus jako službu pro naše cestující ,“ říká Alexandra Reinagl, generální ředitelka Wiener Linien. Arnulf Wolfram, generální ředitel Siemens Mobility Austria: „ X-Wagen je také důležitý softwarový projekt. S digitálními řešeními přinášíme do Vídně plně automatický provoz a globálně inovativní informační systém pro cestující. Veřejná doprava bude ještě atraktivnější a efektivnější .“ Vlaky pro vídeňské metro se vyrábí ve Vídni v závodě Siemens Simmering, z 90 procent jsou z recyklovatelných materiálů a díky konstrukci a vybavení mají nízkou spotřebu energie. Wiener Linien objednala na konci roku 2017 od společnsti Siemens 34 plně automatizovaných souprav. Projekt nového metra je podle Wiener Linien největším pro ochranu klimatu ve městě, má vytvořit prostor pro dalších 300 milionů přepravených cestujících.

person rebus  date_range 17.01.2022

Do konce letošního roku bude zmodernizováno šestnáct tramvají, Cegelec použije poprvé klimatizační jednotky vlastní výroby.

Společnost Cegelec (člen skupiny Vinci Energies) se stala vítězem výběrového řízení na tzv. technické zhodnocení tramvají typu VarioLF ostravského dopravního podniku. Pro cestující bude nejvýraznějším prvkem této „malé modernizace“ doplnění klimatizace salónu cestujících, což výrazně navýší komfort cestování v horkých dnech. Dopravní podnik Ostrava a. s. (DPO) vypsal veřejnou zakázku na technické zhodnocení až 41 tramvají v červenci 2021. Do soutěže se přihlásila dvojice firem, přičemž vítězem se stala společnost Cegelec z Prahy, jež nabídla úpravy za celkovou částku přesahující 140 mil. Kč. Základní kontrakt, který by měl být dokončen do konce roku 2022, počítá s technickým zhodnocením celkem 16 vozů VarioLF. Zbytek tramvají může dopravce přistavit na malou modernizaci v průběhu let 2023 až 2025 v rámci práva na využití opce. Rozsah úprav na vozidlech se v souladu s podmínkami zadávacího řízení liší, neboť některé z požadovaných změn byly na tramvajích VarioLF aplikovány u později dodávaných vozidel již z výroby. Hodnota opravy prvních 16 vozů tak činí přibližně 60 mil. Kč. První vozy budou přistaveny na technické zhodnocení za pět měsíců od účinnosti smlouvy. U všech tramvají by mělo dojít k dosazení klimatizačních jednotek salónu cestujících, u části pak také k doplnění klimatizace stanoviště řidiče, ke změně lakování, zádržných tyčí, či k doplnění USB nabíjecích portů pro cestující i řidiče. Klimatizace salónu cestujících budou použity přímo z produkce společnosti Cegelec, která je nově doplnila do svého portfolia výrobků, jež dosud tvořily pouze elektrické výzbroje tramvají a trolejbusů. Bude se tedy jednat o zcela nově vyvinutý výrobek, který bude poprvé uplatněn právě na ostravském projektu. „ Pozorujeme postupnou transformaci ostravské MHD a snahu o výrazné navýšení služeb v posledních letech. Ostrava v mnoha směrech nastavuje pomyslnou laťku nejen českým dopravním podnikům a jsme opravdu rádi, že se nyní můžeme na navyšování kvality služeb pro občany i návštěvníky Ostravy podílet. Počítáme přitom s tím, že v projektu bude angažována celá řada dodavatelů přímo z Moravskoslezského kraje, takže projekt bude mít i pozitivní dopad na zaměstnanost regionu, “ uvedl Miroslav Opa, výkonný ředitel Cegelecu. Daniel Morys, generální ředitel a předseda představenstva DPO, řekl: „ Bez ohledu na venkovní teplotu nabídnou naše tramvaje pokaždé skvělý komfort. Musíme si uvědomit, že teplotní pohoda je jeden vůbec z nejdůležitějších aspektů kvality cestování, proto jsme rádi, že se nám podařilo tuto zakázku uzavřít a oproti předpokládané hodnotě zakázky i zhruba 6 mil. Kč ušetřit .“ TZ Cegelec

person rebus  date_range 13.01.2022

Se spuštěním elektronického odbavovacího systému s platebními kartami a mobilní aplikací DPmÚL klesá poptávka po nákupu jízdenek s přirážkou.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem od 1. ledna 2022 ukončí doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD s přirážkou v hodnotě 25 Kč a 10 Kč. " Jedním z důvodů zrušení doplňkového prodeje je ochrana cestujících i řidičů MHD v souvislosti s opakujícím se výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Dalším důvodem je klesající poptávka cestujících po tomto druhu jízdních dokladů, související se spuštěním elektronického odbavovacího systému i mobilní aplikace DPmÚL ,“ uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti. V současné době mohou cestující k úhradě jízdného využít bezkontaktní platební karty pro nákup jednorázového jízdného v režimu Check in/Check out i jako identifikátoru časové jízdenky zakoupené v eShopEOS nebo na Zákaznickém centru DP nebo pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla. Dále lze využít elektronickou peněženku čipové karty Dopravy Ústeckého kraje pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla nebo jako nosič elektronické časové jízdenky. Nadále je zachován nákup jízdenek v jízdenkových automatech a mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL). Poslední etapu elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě spustil DPmÚL ve spolupráci s ČSOB, Mastercard a Mikroelektronikou od 1. července 2020. Prodej relačních jízdenek DÚK (jízdenky do ostatních zón, které neobsluhuje DPmÚL) u řidiče MHD je i nadále zachován pouze s možností bezhotovostní platby bezkontaktní platební kartou nebo elektronickou peněženkou čipové karty DÚK.

person rebus  date_range 24.11.2021

Modely s nočním dobíjením jsou k dispozici s novou generací vysokoenergetických baterií NMC poskytující o 20 % více energie.

IVECO BUS pro své modely řady E-Way vyvinula novou generace baterií Forsee Power ZEN pro pomalé nabíjení v depu. Kapacita jednoho svazku byla zvýšena na 42 kWh. Nové vysokoenergetické baterie NMC (nikl, mangan, kobalt) poskytují provozovatelům o 20 % více energie, tj. dojezd až 300 km při maximálním výkonu 460 kWh na palubě 12 m dlouhého modelu E-WAY, nebo možnost až 5 dalších cestujících pro stejný dojezd jako předchozí generace ZEN 35. Mají také tu výhodu, že jsou také plně zaměnitelné. Tento nový formát úložiště energie pro noční nabíjení je již k dispozici pro objednávky na 12metrových modelech E-WAY a také ve verzích midibusů. Komplexní řada E-WAY zahrnuje také verze o délce 12 a 18 m s možností rychlého nabíjení pomocí klesajícího a/nebo stoupajícího pantografu. Tyto modely napájené vysoce výkonnými bateriemi LTO (Lithium Titanate Oxide) splňují potřeby městských linek s intenzivními programy a vysokým denním počtem najetých kilometrů. Modely E-WAY se vyrábí v závodě Rorthais ve Francii, centru excelence v oblasti elektromobility. Téměř 1 000 prodaných vozů E-WAY všech modelů funguje v 7 různých evropských zemích.

person rebus  date_range 24.11.2021
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací