Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding
Další
se záběry demontáže původního objektu.
Pondělí, 04. srpna 2014, dabra
Informace poskytla Klára Bachová ze společnosi ČSAD Praha holding:
Nový dispečink by měl být hotový do konce září. Nově zde bude denní místnost pro dispečery, šatna, kuchyně, sociální zázemí vč. sprchy a samotné dispečerské pracoviště, kde dochází k odbavování veškeré dopravy na nádraží. Celý objekt bude klimatizován. Autobusy, resp. řidiči se odbavují ( a budou odbavovat) prostřednictvím čipových karet na dotykové obrazovce, která bude součástí fasády dispečinku vjezdu. Ostatní vozidla – jako např. posilové vozy bez karet, zásobování, vjezd vozů IZS, servisních vozů, atd. pak řeší dispečer. Na dispečink vjezdu jsou také „stáhnuty“ veškeré výstupy z EZS a EPS *) ze všech objektů v areálu nádraží, všechny kamerové systémy, atd.
*) EZS a EPS – elektronický zabezpečovací a poplachový (požární) systém. Uvedené systémy zabezpečení jsou na všech objektech v areálu ÚAN Praha Florenc.

Záběry ze 17.78.2014

Foto ČSAD Praha holding
Foto ČSAD Praha holding
Foto ČSAD Praha holding
Foto ČSAD Praha holding
Foto ČSAD Praha holding
Doporučujeme
ÚAN Florenc
Hostel Florenc
ČESMAD Bohemia