ZAVEDENÍ DANĚ Z OBRATU PRO ČESKÉ DOPRAVCE V RAKOUSKU ODLOŽENO na 1.listopad 2001
Rakouská strana nás dnes informovala, že zavedení daně z obratu v Rakousku, které mělo být uplatňováno již od 1.7.2001, bylo odloženo. Silniční doprava osob bude podléhat dani z obratu od 1.
Pondělí, 02. července 2001, dabra
Rakouská strana nás dnes informovala, že zavedení daně z obratu v Rakousku, které mělo být uplatňováno již od 1.7.2001, bylo odloženo. Silniční doprava osob bude podléhat dani z obratu od 1. listopadu 2001.

Rakouské ministerstvo financí přistoupilo k odložení tohoto zdanění z důvodu četných protestů dotčených států, které protestovaly proti uplatňování daně zejména z důvodu zavedení daně uprostřed turistické sezóny a nedostatku přesných informací o vybíraní daně ve vztahu k různým druhům dopravy osob.

Eva Štefkovičová
Škoda
BUSE