XV. Sodomkovo Vysoké Mýto opět na podzim
Nekarosované chassi Škoda 110, za volantem Josef Sodomka mladší. Foto Josef Králík, 31. 12. 1928. Sbírka RMVM
Další
Ani letos nepřijdou příznivci krásných karoserií a firmy Sodomka zkrátka. Vysoké Mýto se 4. září opět vrátí do 30. let 20. století.
Středa, 12. května 2021, rebus
Letošní ročník se opět neuskuteční v tradičním termínu na začátku června, ale až v září. Stejně jako v roce 2020 proběhne Sodomkovo Vysoké Mýto společně s Městskými slavnostmi, a to 4. září od 9 do 13 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

Tradici festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto založilo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (RMVM) ve spolupráci se Společností přátel Carrosserie Sodomka v roce 2007. Festival je věnovaný vynikajícímu automobilovému designérovi a karosáři, vysokomýtskému rodákovi Josefu Sodomkovi, který svojí invencí, originalitou a smyslem pro eleganci učinil ze značky Carrosserie Sodomka vlajkovou loď československého karosářství 30. a 40. let 20. století. Celá akce se zaměřuje na kulturu a životní styl 1. československé republiky, zejména pak na 30. léta 20. století. Nosným tématem každoročních setkávání je automobilismus a srazy autoveteránů s karosérií Sodomka. Druhým stěžejním prvkem je přehlídka hudebních interpretů zaměřených svojí produkcí na swingovou a jazzovou hudbu. Součástí jsou doplňkové akce jako jízdy cykloveteránů, přehlídky vojenských a četnických historických spolků, módní přehlídky dobového oblečení a další.

Pokud byste chtěli do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zavítat na některou z výstav, má již otevřeny jak prostory v Šemberově ulici, tak i Muzeum českého karosářství a barokní areál ve Vraclavi.

Společné fotografování některých účastníků setkání s Vlastimilem Stratílkem, vnukem zakladatele továrny Stratílek. Rok 2019. Foto RMVM
Vysoké Mýto 2019. Foto RMVM
Vysoké Mýto 2019. Foto RMVM
Vysoké Mýto 2019. Foto RMVM
Vysoké Mýto 2019. Foto RMVM
Vysoké Mýto 2020. Foto RMVM
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE