Výstavba důležitých dopravních staveb není ohrožena
Vláda schválila záchranný plán Ministerstva dopravy v procesu EIA.
Pátek, 13. května 2016, pepvy

Schválený plán počítá s postupem, podle nějž se při opakování procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) bude vycházet z již připravené aktuální projektové dokumentace a nebude se tedy začínat od nuly. Tím dojde k minimalizaci dopadů případného opakování EIA na dotčené stavby, pokud by jednání na nejvyšší úrovni, která stále pokračují, nevedly k dohodě s Evropskou komisí. Posouzení vlivu na životní prostředí bude probíhat paralelně s dalšími kroky v přípravě stavby – výkupy, příprava dokumentace pro stavební povolení, archeologické průzkumy, případně výběr zhotovitele (s možností vypovědět smlouvu bez sankcí v případě nezískání stavebního povolení) atd. Příprava staveb tedy nebude během procesu EIA „zmražena“.

Součástí materiálu je postup Ministerstva dopravy, kterým zajistí plné využití finančních prostředků z Operačního programu doprava (OPD) tak, aby kvůli možnému opakování posudků EIA nebylo v dalších letech ohroženo vyčerpání evropských zdrojů. V minulém programovém období se podařilo vyčerpat prakticky sto procent tohoto operačního programu.

Ministerstvo životního prostředí zároveň připraví novelu zákona, která umožní stavět 11 vybraných klíčových dopravních staveb bez opakování procesu EIA. 

 Vládní seznam prioritních staveb :

·         D3 Obchvat Českých Budějovic

-   D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

-   D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

·         D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice 

-   D6 Lubenec obchvat

-   D6 Řevničov, obchvat

-   D6 Nové Strašecí – Řevničov

·         D48 Frýdek Místek - obchvat

·         D35 - Opatovice - Ostrov

-   D35 Opatovice nad Labem - Časy

-   D35 Časy - Ostrov

·         D49 Hulín - Fryšták

·         D55  Otrokovice obchvat JV

·         D11 Hradec Králové - Smiřice

·         I/11 Ostrava, prodloužená Rudná

·         D1 Říkovice - Přerov

·         D0 SOKP 511 D1 – Běchovice

·         Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice

V tomto roce se také počítá s dokončením 16,5 kilometru chybějícího úseku D8 z Prahy do Drážďan, který by měl být zprovozněn před letošními Vánoci

Zdroj Ministerstvo dopravy ČR

Doporučujeme
ÚAN Florenc
Hostel Florenc