Vídeň hlásí nejlepší kvalitu ovzduší od počátku měření
Vídeň v létě vyzkoušela Solaris Urbino Hydrogen. Město plánuje od roku 2023 provozovat deset autobusů na vodík.
Za výrazné zlepšení kvality ovzduší ve Vídni může pandemie i rozvoj elektromobility a podpora městské hromadné dopravy.

Neděle, 27. prosince 2020, rebus
Ovzduší ve Vídni se zlepšuje a vykázuje letos dokonce nejlepší výsledky od počátku měření. „Už v roce 2019, tedy ještě před lockdownem, jsme naměřili nejnižší hodnoty škodlivých látek v ovzduší a podařilo se nám také dodržet hraniční hodnoty dané Evropskou unií," říká k pozitivním výsledkům vídeňského ovzduší Heinz Tizek z magistrátního oddělení 22 zabývajícím se životním prostředím.

Podle Tizeka současná pandemie tomuto trendu pomohla a také ho zintenzivnila. Ke zlepšení došlo především v hodnotách oxidu dusičitého, na který mají vliv výfukové plyny z automobilů. Na jaře byla hodnota kvůli lockdownu výrazně nižší než obvykle, u hodnot jemného polétavého prachu to však bylo přesně naopak. I přes lockdown byly ve druhé polovině března vyšší než v předchozích týdnech. Důvodem bylo, že jsou hodnoty jemných prachových částic měřeny ze vzduchu a jsou silně závislé na meteorologii. Přesto dosáhly hodnoty jemného polétavého prachu letos nejnižších hodnot od začátku měření.

Zlepšení kvality ovzduší způsobeno dodržováním celounijních předpisů, jako jsou předpisy týkající se emisí průmyslových a motorových vozidel, ale i opatřeními přijatými vídeňskou radnicí. Ke zlepšení ovzduší ve Vídni přispělo podle Tizeka hlavně rozšíření dálkového vytápění, ale i neustálé rozšiřování sítě městské hromadné dopravy. Mezi další významná opatření, která snižují podíl jemného polétavého prachu, patří podpora elektromobility a využívání vozidel s nízkými emisemi.

Opatření přijatá Vídni prý nesou své ovoce: od roku 2003 se podíl jemného polétavého prachu snížil na polovinu. Hraniční hodnoty pro celou EU byly v posledních osmi letech rovněž dodrženy a v některých případech dokonce klesly pod hranici. Minulý rok pak došlo k dodržení limitních hodnot na všech měřicích stanovištích.

Tyto výsledky pro Vídeň prý ale ještě nejsou dostačující. Nový městský radní pro životní prostředí Jürgen Czernohorszky chce do roku 2040 učinit Vídeň klimaticky neutrální.

Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha

C.I.E.B.