Veletrh FIAA 2020 je odložen na březen 2021
Autobusový sektor během pandemie přestal pracovat na nových projektech, příznivé není ani ekonomické prostředí, došlo k prudkému poklesu poptávky po autobusech. S rokem 2021 přijde zlepšení.
Úterý, 07. července 2020, rebus
Na svém zasedání 26. června se dohodl organizační výbor Mezinárodního veletrhu autobusů a autokarů FIAA 2020, že vzhledem k situaci s COVID-19 další ročník odloží. Původně se měl veletrh konat od 6. do 9. října letošního roku, nový termín je březen 2021 v IFEMA ve Feria de Madrid. FIAA bude prvním veletrhem v tomto odvětví v roce hospodářského oživení a sdílené mobility.

"Předpokládá se, že podnikatelské prostředí v posledním čtvrtletí letošního roku bude příznivější. Autobusová doprava by se měla zotavit až o 70% a na začátku roku 2021 znovu upevní svou pozici. Oživení by mělo přijít také v odvětví cestovního ruchu, hospodářství a mezinárodního cestování. Do té doby budou mít podniky a značky více nově vyvinutých produktů než v říjnu, protože díky současné situaci se pokrok zpomalil. Umožní to FIAA být opět důležitým hlavním místem setkání v autobusovém a autokarovém průmyslu a přilákat vystavovatele z více než čtyřiceti zemí. Cílem FIAA je posílit svůj mezinárodní charakter. Pracujeme na ambiciózním programu pro zahraniční zákazníky, který má pomoci španělskému karosářskému odvětví a hlavním mezinárodním značkám diverzifikovat a posílit prodej," uvádí organizační výbor.

Veletrh také uspořádá ve spolupráci se Španělskou průmyslovou asociací FIAA Summit, fórum setkání vlády s aktéry autobusového průmyslu. Summit FIAA je podporován španělským ministerstvem průmyslu, obchodu a cestovního ruchu a Městskou radou v Madridu, jakož i zástupci průmyslu, kteří jsou členy organizačního výboru.

Bus2bus Berlín 2021