VDL Bus & Coach: Novinky k omezení rizika nákazy covid-19
Princip technologie VDL Pure Air Technology a VDL Clean Air Technology
Další
Pro bezpečnost pasažérů přichází nizozemský výrobce autobusů s novinkami, které lze použít i do vozidel jiných značek.
Úterý, 02. března 2021, rebus
VDL nabízí nové systémy, které výrazně přispívají ke snížení rizika nákazy virem covid-19. Jsou určené primárně pro vozy VDL, montáž je však možná i do autobusů jiných výrobců.

1.    VDL Pure Air Technology – aktivní čistič vzduchu

S využitím ionizační technologie aktivně snižuje škodlivé částice a vytváří čisté a bezpečné prostředí s čerstvým a čištěným vzduchem. Zařízení použitá pro tento proces jsou skryta ve vzduchovém kanálu vozidla. Na obrázku je popsán postup, jak ionizace pomáhá snižovat viry.

Ionty jsou emitovány z několika plazmatických klastrů implementovaných ve vzduchovém kanálu vozidla. Každý plazmový shluk má velikost přibližně 140 mm x 25 mm a je napájen 12 V. Plazmové klastry neustále distribuují množství iontů do čerstvého filtrovaného vzduchu, který produkuje klimatický systém.

Účinnost ionizace jak při inaktivaci virů, tak při prevenci bakterií a plísní byla shledána vysokou, jak dokázalo při testech potvrdit několik zdrojů.

Ionizace je oproti ošetření ozonem neškodná pro životní prostředí, lidi i zvířata. Během ionizačního procesu se vytváří malé množství ozonu, avšak zůstává výrazně pod prahovou hodnotou 0,05 ppm stanovenou WHO.

Pro optimální účinnost by měly být plazmové klastry vyměňovány každých 9 000 hodin pracovní doby a ionizační špičky by měly být pravidelně kontrolovány, pokud nejsou ucpané prachem nebo nečistotami. Plazmatické klastry jsou umístěny ve vzduchovém kanálu, kde prochází čerstvě filtrovaný vzduch, kontrolu je tedy ideální provádět každých 6 měsíců, pro odstranění nečistot lze použít vatový tampon.

Vědecké testy a jejich výsledky zde: http://global.sharp/pci/en/certified

2.    VDL Clean Air Technology – filtrace F7

Filtrace vzduchu je jedním ze způsobů, jak zabránit šíření virových částic ve vozidle. S vylepšením vozidla o filtry F7 (podle EN779) bude místo standardních filtrů G4 ze vzduchu odfiltrováno více virových částic. Filtry F7 vedou k redukci až 90 % částic do velikosti 0,4 μm (např. kapénky vlhkosti způsobené mluvením, kašláním atd.), které virus používá jako „přepravního hostitele“. Použití filtrů F7 má dopad na proudění vzduchu, které produkuje klimatický systém. Díky jejich kompaktnější struktuře může filtry protékat méně vzduchu.

Dostupné filtry F7 jsou vyvinuty tak, aby nahradily stávající recirkulační filtr G4 namontovaný v klimatizačním systému na střeše vozidla. Vzhledem k tomu, že filtry F7 potřebují více prostoru pro důkladnější filtrování vzduchu, vyžadují tyto filtry malé výřezy, kde je umístěn držák filtru.

Filtry F7 je třeba vizuálně kontrolovat na znečištění každé dva týdny a je třeba je vyměnit, pokud jsou výrazně znečištěné (nejpozději každé tři měsíce).

Řešení VDL Clean Air Solution pro FDD2 vyžaduje novou vyvinutou mřížku pro recirkulační kanál horního podlaží. Toto nové řešení je stále ve vývoji a očekává se, že bude k dispozici v 1. kvartálu 2021.

Více informací a ceny k doptání zde.

TRUCK Trade - zastoupení VDL Bus & Coach v ČR a na Slovensku
Aktivní čistič vzduchu - doplňující informace
VDL nabízí nové systémy, které výrazně přispívají ke snížení rizika nákazy virem covid-19. Jsou primárně pro vozy VDL, montáž je však možná i do autobusů jiných výrobců.
Auto-Bus
BUSE