V roce 2020 přišlo na silnicích EU o život historicky nejméně lidí
Loni zemřelo 18 800 osob, meziročně o šestinu méně. Důvodem snížení byla i koronavirová pandemie. Nejlépe je na tom Švédsko a nejvíce lidí zemřelo na silnicích v Rumunsku.
Pátek, 30. dubna 2021, rebus
Evropská komise v úterý 20. dubna zveřejnila předběžné statistiky osob usmrcených v důsledku dopravních nehod za rok 2020. Na silnicích států EU27 zemřelo cca 18 800 osob, zatímco v roce 2019 se jednalo o zhruba 22 700 lidí. Počet obětí nehod se tak meziročně snížil o bezmála 4 000, tedy 17 %. Silnice EU27 tak jsou i nadále s 42 mrtvými na milion obyvatel bezkonkurenčně nejbezpečnější na světě, kde na jeden milion obyvatel umírá v průměru více než 180 lidí. Ve 22 členských státech došlo k meziročnímu snížení počtu obětí (a to včetně České republiky), v 5 státech byly naopak počty obětí vyšší.

Nejbezpečnější silnice tradičně mají ve Švédsku, kde na 1 milion obyvatel zemřelo při nehodách 18 osob, následuje Malta s 21 usmrcenými. Naopak nejhorší údaje pocházejí z Rumunska s 85 mrtvými na milion obyvatel, následují Lotyšsko (74 mrtvých na milion obyvatel) a Bulharsko (67 obětí na milion obyvatel).

Pokud se jedná o úroveň bezpečnosti na silnicích Evropské unie, mezi jednotlivými státy stále panují propastné rozdíly. Počet mrtvých na milion obyvatel je v posledním Rumunsku 4,7x vyšší než v premiantském Švédsku. Příznivé zjištění je, že meziroční tempo snižování počtu mrtvých v ČR odpovídalo průměru Evropské unie.

Na výrazném snížení počtů obětí nehod se nesporně podepsala koronavirová pandemie, i když její dopad není měřitelný. Přesto však pět členských států vykázalo počty vyšší, v nejhorším Lucembursku to bylo o 18 procent. Co bylo příčinou, bude možné zjistit teprve po pečlivé analýze národních statistik dopravních nehod.

V letech 2010 - 2020 se počet obětí dopravních nehod v rámci celé EU snížil o 36 %. Během uplynulé dekády se tak nepodařilo snížit počty mrtvých o předpokládaných ambiciózních 50 procent. Největší redukci počtu obětí v daném období vykázalo Řecko, a to o 54 procent. Jako jediné tak dosáhlo minimální uvažované redukce počtů usmrcených při nehodách. Relativně úspěšní byli i v Chorvatsku a Španělsku (shodně -44 %), Portugalsku (-43 %), Itálii a Slovinsku (shodně -42 %).

V České republice loni zemřelo do 24 hodin po dopravní nehodě 460 osob, do 30 dnů pak dalších 58, tedy celkově 518 lidí. Na jeden milion obyvatel tak zahynulo 48 osob. To je meziročně o 16 procent méně. Zatímco v roce 2019 Česká republika zaujala v pomyslném unijním žebříčku 17. pozici, za loňský rok to bylo 18. místo. Předběhlo nás Maďarsko, kde došlo ke snížení mrtvý
ch o celou čtvrtinu. Ve srovnání s rokem 2010 byl loni počet obětí nižší o 35 procent, což zhruba odpovídá celounijnímu průměru.
Škoda