V roce 2006 se města v České republice opět zapojila do celoevropské akce
Evropský týden mobility (16. –22. září) a Evropský den bez aut (22. září), která se letos v Evropě koná už pošesté.
Úterý, 19. září 2006, dabra
V letošním roce se této osvětové akce zúčastní celkem 44 měst, tedy o čtvrtinu více než v roce 2005. V Evropě se letos Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut účastní 19 členských zemí EU (chybí jen Dánsko, Estonsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko a Slovensko), čtyři kandidátské státy a země z jiných kontinentů (Brazílie, Ekvádor, Japonsko a Thajsko).

K Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut se zatím přihlásilo již 1278 měst. Česká republika je v počtu měst, zapojených do této kampaně, na 4. místě ze zemí EU za Španělskem, Portugalskem a Francií.

Programy jednotlivých měst na konkrétní dny a kontakty na místní koordinátory Evropského týdne mobility najdete na stránce www.env.cz/edba.
Ministerstvo životního prostředí doporučuje i odkazy:
www.mobilityweek-europe.org
www.auto-mat.cz
www.detizeme.cz/denbezaut
www.nszm.cz/etm
www.auto-mat.cz/vyzva
www.climatechange.eu.com
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí www.env.cz. Aviza na vybrané akce a reportáže z nich uveřejňuje i BUSportál.
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS