V Německu se začíná rozvíjet e-mobilita na vodík
Před zasedáním městské rady byl v Essenu předveden vodíkový Solaris Urbino 12. Ruhrbahn, stejně jako Kolín nad Rýnem a Wuppertal, se vydá cestou vodíku. Foto Patrick Opierzynski/Stadt Essen
V Evropě roste zájem o autobusy poháněné elektřinou z palivových článků. Rozsáhlou investici plánují také dvě německá města, Essen a Mülheim.
Úterý, 30. března 2021, rebus
Městská rada v Essenu minulý týden schválila plán provozovatele veřejné dopravy Ruhrbahn na přechod z naftového provozu na technologii palivových článků. Ruhrbahn se na změnu připravuje od začátku roku 2017. Po třech letech se stává realitou.

Celkem má Ruhrbahn pro města Essen a Mülheim v Porúří v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v plánu pořídit do roku 2033 více než 250 autobusů na vodíkový pohon. Prvních třináct vodíkových autobusů dorazí v roce 2024, ve stejném roce se plánuje dokončení prvních dvou čerpacích stanic, každá v jednom z měst. V roce 2033 má být v provozu v Essenu 212 autobusů a v Mülheimu dalších 46.

Přechod na vodíkový provoz v Essenu proběhne ve dvou fázích, počáteční a expanzní. Zpočátku se počet autobusů na vodíkový pohon ve městě zvýší ze třinácti v roce 2024 na 79 v roce 2027. Ve druhé fázi v roce 2033 na 212. Plány pro Mülheim dosud nebyly odsouhlaseny.

Plánovaný vstup do vodíkové technologie bude do roku 2024 vyžadovat zásadní úpravy. Půjde o změnu dep, zajištění servisu a vybudování infrastruktury. Kromě toho je nezbytné připravit koncepci nákupu vodíkových autobusů a dodávek vodíku. "Za tři roky zahájíme provozování naší bezemisní autobusové flotily v Essenu a Mülheimu. Na konci roku 2024 začnou první vodíkové autobusy jezdit z našich dep Ruhrallee a Rosendahl. Jsem rád, že pak budeme moci našim cestujícím nabídnout ještě atraktivnější veřejnou dopravu šetrnou ke klimatu. Harmonogram implementace je ambiciózní, zejména proto, že budeme paralelně realizovat další velké infrastrukturní projekty, jako je výstavba CITYBAHN (tramvajová dráha),“ uvádí Michael Feller, generální ředitel Ruhrbahn.

Od 22. března 2021 testuje Ruhrbahn v Essenu spolehlivost, autonomii a technické požadavky autobusu s palivovými články od Solaris.  
V polovině května budou následovat další zkušební jízdy v Mülheimu, tentokrát portugalské společnosti CaetanoBus. Zahájení výběrového řízení na vozidla je plánováno na letošní rok. Samotné investiční náklady na pořízení autobusů pro Essen mají podle Ruhrbahn dosáhnout cca 140 milionů Eur. Po odečtení možných dotací vypočítá dopravce částku na 114,7 milionů Eur. Podle výpočtů činí nezbytné investice do přestavby dep a výstavby nových servisních dílen, do výstavby vodíkové čerpací stanice a energetického centra celkem zhruba 16 milionů Eur.

Podle zpráv v médiích je pro Ruhrbahn vyloučeno použití bateriových elektrických autobusů. Podle analýz dopravce jsou téměř na všech linkách dražší. Z pohledu Ruhrbahnu také nedává smysl používat obě technologie současně, je pak zapotřebí dvojí infrastruktura i zázemí.

ZIEHL-ABEGG CZ
Volvo electric