Ústí nad Labem soutěží zakázku na nákup 33 trolejbusů
MHD v Ústí nad Labem posílilo na začátku roku 2020 devět kloubových velkokapacitních trolejbusů Škoda 27 Tr. Foto Škoda Electric
Nové vozy plánuje dopravní podnik odebírat postupně ve třech až čtyřech dodávkách po dvou až třech kusech v průběhu 8 let. Uzavření objednávek je závislé na získání dotace EU.
Úterý, 23. února 2021, rebus
Dopravní podnik města Ústí nad Labem v rámci probíhajícího výběrového řízení uzavře rámcovou dohodu na dodávku až 33 ks parciálních trolejbusů. Třínápravové, osmnáctimetrové,  čtyřdveřové, nízkopodlažní, dvoučlánkové bateriové trolejbusy budou vybaveny tak jako předchozí od Škody Electric klimatizací a USB zásuvkami, kamerovým systémem, řidič bude mít uzavřenou kabinu.

Celková předpokládaná hodnota za všech 33 trolejbusů je 558 690 tisíc korun. Dopravní podnik hodlá veřejnou zakázku financovat z prostředků Evropské unie v rámci výzev, jejichž vyhlášení očekává v programovém období 2021 až 2027. Lhůta pro předložení nabídek do tendru je 5. března.

Nové trolejbusy doplní devět Škoda 27 Tr, které dodala do Ústí nad Labem Škoda Electric zhruba před rokem. "Vozidla jsou nasazována dle turnusů a přidělení jednotlivým posádkám. V případě výluk jsou primárně používá na linky, kde by musela místo trolejbusů jezdit náhradní autobusová doprava. Pokud budou dodány nové vozy, má kromě současných linek, DPmÚL vize a projekty, kde by jejich využití bylo dopravním přínosem. Dále by pomohly při plném omezení trolejbusové dopravy, kdy bychom v budoucnu nemuseli mít v záloze tolik náhradních autobusů na pokrytí plné náhrady trolejbusové dopravy," uvedl DPmÚL.
 
Dopravní podnik v roce 2020 získal také nové autobusy IVECO na CNG. V dotační výzvě pro uhelné regiony na dodání dalších autobusů na CNG neuspěl a dalším nejbližším krokem bude veřejná zakázka na dodání dvounápravových autobusů na vodíkový pohon.

ZIEHL-ABEGG CZ
Volvo electric