Středočeský kraj se připravuje na provoz autobusů na vodík
První a zatím poslední autobus na palivové články, který u nás jezdil, byl městský autobus TriHyBus v Neratovicích. Foto ÚJV Řež
Rada Kraje schválila Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji vodíkové mobility ve Středočeském kraji, při získání dotace z IROP vyzkouší v provozu deset autobusů.
Středa, 11. listopadu 2020, rebus
Změny klimatu a zhoršování životního prostředí jsou pro celý svět hrozbou a boj s těmito změnami představuje jednu z největších výzev dnešní doby. Na dopravu připadá 25% skleníkových plynů produkovaných v Evropské unii a tento podíl stále roste. Země Evropské unie se proto zavázaly k Zelené dohodě pro Evropu, která má transformovat ekonomiky a snížit hodnoty emisí o 50-55% do roku 2030 a o 90% do roku 2050.

Středočeský kraj přistoupil k této výzvě v rámci zavádění čisté mobility podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. 6. 2019 a připravujícího se implementačního právního předpisu České republiky

V současné době zabezpečuje základní dopravní obslužnost Středočeského kraje 28 autobusových dopravců. Z celkového počtu více než 1 300 vypravovaných autobusů je více než 200 nízkoemisních s pohonem na CNG, ale zcela bezemisní vozy k dispozici zatím nejsou. Směrnice však nemilosrdně směřuje cestou zavedením bezemisních vozidel. Mezi ty patří podle směrnice parciální trolejbusy a elektrobusy, včetně pohonu na vodík.

Středočeský kraj prověřuje všechny možnosti. Byla dokončena ověřovací studie „Rozvoj parciálních trolejbusů ve Středočeském kraji“, která řeší elektrifikaci stávajících kapacitních autobusových linek především severovýchodně od hlavního města Prahy. Elektrobusy jsou vhodné vzhledem ke krátké dojezdové vzdálenosti především pro městský provoz, kde je možné zajistit dostatečný příkon elektrické energie a provoz autobusů na vodík je nákladný. Středočeský kraj je však rozlohou největší v republice a možnost provozu autobusů na velkém počtu linek je jedinou možností, jak zabezpečit bezemisní provoz na co největším prostoru. Proto bylo nutné začít analyzovat a zjišťovat možnosti zavedení vozidel na tento ekologický pohon.

Nástup vodíkové mobility brzdí málo informací o vodíku a zejména chybějící čerpací stanice. Ve Středočeském kraji je k dispozici pouze jedna neveřejná čerpací stanice vodíku v Neratovicích, která byla využívána několik let na zkušební provoz prvního a zatím jediného vodíkového autobusu v České republice na městské lince společností Arriva City. Hlavním řešitelem úspěšného provozu byl ÚJV Řež, a.s., který byl i jedním z prvních konzultantů kraje na zavedení vodíkové mobility. Dalšími partnery byli výrobci vodíku a čerpacích stanic na vodík.

V návaznosti na tyto aktivity dochází formou "Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji vodíkové mobility ve Středočeském kraji" ke spolupráci Středočeského kraje, který je objednatelem dopravní obslužnosti na území kraje, jeho příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje a dopravců Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS) se společností Unipetrol RSA, s.r.o., která připravuje výstavbu vodíkových čerpacích stanic na území kraje, Unipetrolem výzkumně vzdělávacím centrem, a.s., společností Škoda Electric, podílející se na výrobě vodíkových autobusů, Linde Gas a.s., disponující technologiemi vodíkových čerpacích stanic a technologiemi na výrobu vodíku, AIR PRODUCTS spol., s r. o., vyrábějící vodík a vodíkové plnící stanice a ÚJV Řež, který je odborným garantem při realizaci projektů.

Cílem tohoto Memoranda, které odsouhlasila Rada kraje 9. listopadu 2020, je docílení co nejefektivnějšího zavedení vodíkové mobility v rámci dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. Memorandum je otevřené a přístupné všem stranám, které jsou ochotné hledat postupy k naplnění cíle. Patronem aktivity je Středočeský kraj, který jako orgán veřejné správ, umožní dostupnost všech informací veřejnosti bez omezení.

V následujícím období budou vybrány dvě lokality, ve kterých bude probíhat zkušební provoz dvou dopravců s 5 vozidly na vodíkový pohon a zároveň výstavba čerpacích stanic na vodík. Zkušební provoz bude zahájen za předpokladu získání dotace z ITI IROP (2021 - 27).

Tím však zavádění bezemisní dopravy nekončí. Středočeský kraj má více než 30 autobusových provozoven, ve většině z nich by měly být vybudovány plnící stanice na vodík, pokud se najde ekonomické řešení.

Bezemisní veřejná doprava je nezpochybnitelným cílem. Je to jen otázkou času a peněz. Memorandum umožní jednat všem klíčovým partnerům a nalézt řešení nejen ekologické, ale také finančně akceptovatelné. Výdaje Středočeského kraje na veřejnou dopravu jsou nejvýznamnější položkou jeho rozpočtu. Pořízení 10 vodíkových autobusů vidím v tuto chvíli jako logický krok – umožní nám si novou technologii „osahat“  a zároveň finanční zátěž bude v akceptovatelných mezích. Věřím, že vodíková technologie skončí stejných úspěchem jako CNG. Z počátku finančně nevýhodná technologie plynových autobusů je dnes finančně stejně náročná jako provoz dieselových autobusů,“ uvádí pro Busportál Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů. „Středočeský kraj přizval k jednáním i autobusové dopravce. Myslím, že to je nejlepší cesta jak dojít ke správnému řešení co nejefektivněji. Dopravci nejlépe ví, jak zajistit provoz vodíkových autobusů za co nejrozumnější náklady. Konečně i na základě konzultace s nimi jsme zvolili pro regionální autobusovou dopravu cestu vodíku jako nejvíce perspektivní. Požadované denní proběhy jiné technologie nedokáží zřejmě zajistit“.

Škoda