Středočeský kraj plánuje provozovat trolejbusy
Ve Středočeském kraji by v roce 2024 mohly vyjet trolejbusy. Ilustrační foto Středočeský kraj
Další
Příměstské autobusové linky 375 a 377 z Prahy do Brandýsa a Kostelce by měly nahradit trolejbusy již v roce 2024. Rada kraje s investicí souhlasí.
Čtvrtek, 10. prosince 2020, rebus
Záměrem Středočeského kraje je nahradit současné autobusové linky 375 (trolejbus pojede z pražské Harfy do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi) a 377 (z pražských Letňan do Kostelce nad Labem). „Krajská rada schválila závěry hodnocení ekonomické efektivnosti a rozhodli jsme se pokračovat v další investorské přípravě akcí,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Borecký.

Celkové náklady na přípravu a realizaci stavby tratí budou hrazeny na základě smlouvy o spolupráci mezi Dopravním podnikem hl. města Prahy a Středočeským krajem. „Praha a Středočeský kraj se budou na nákladech podílet podle toho, jaká část trati leží na jejich katastrálním území,“ upřesnil Petr Borecký. Jak dále uvedl, tyto dvě linky jsou technicky realizovatelné a na základě předpokládaných parametrů jsou i ekonomicky efektivní.

Náklady na projektovou přípravu a realizaci budou hrazeny z vlastních zdrojů KSÚS Středočeského kraje, popř. ze zdrojů IROP/ITI nebo OPD3, a to v návaznosti na vypsané dotační podmínky. „Investorská příprava staveb a jejich realizace by měla probíhat v letech 2020-24. První celý rok provozu se předpokládá v roce 2025,“ říká radní pro oblast dopravy. Podle něj jsou dotační podmínky v současné době nejasné, nicméně Středočeský kraj počítá se spolufinancováním z dotačních zdrojů ve výši 70 nebo 85 procent.

Z přepravního hlediska nedojde ke změnám, nicméně pozitivní dopad je zřejmý v oblasti životního prostředí (zejména výfukové plyny a hluk). Podle Petra Boreckého se podstatně sníží uhlíková stopa. Z ekonomického hlediska projekty obou linek pohybují nad hranicí ekonomické efektivnosti a je tedy zajištěna návratnost vynaložených prostředků na zřízení a zajištění provozu parciálních trolejbusů.

Stavbou bude rozšířena stávající síť trolejového vedení, která umožní nahradit autobusové linky za trolejbusové a v případě použití parciálního trolejbusu umožní dobití jejich baterií.

Dalším velkým projektem, který se ve Středočeském kraji připravuje, je vyzkoušení vodíkových autobusů.

Náklady na stavbu trolejbusových tratí. Zdroj Středočeský kraj
Volvo electric