Strávíte 2. a 3. červen na veletrhu AUTOTEC ?
Upozorňujeme: Nezapomeňte požádat o voličský průkaz - osobně to lze do 31. května 2006 do 16.00 hod.
Čtvrtek, 25. května 2006, dabra
Redaktorka BUSportálu je občansky zodpovědná a voličský průkaz už obdržela. Tiskový a první běžný návštěvní den veletrhu AUTOTEC se kryje s termínem parlamentních voleb.

Volič, který se rozhodne pro volbu mimo svůj volební okrsek, je povinen předem požádat ÚMČ, ve kterém je registrován, o vydání voličského průkazu. Žádost je nutné podat písemně včetně ověřeného podpisu, nejpozději do 26.května. Při osobním doručení písemné žádosti bude totožnost ověřena pracovníkem ÚMČ, není tedy nutný ověřený podpis. Voličský průkaz může být voliči zaslán na adresu uvedenou v žádosti. Volič si může požádat o vydání voličského průkazu osobně do 31. května 2006 do 16.00 hod.

Výrobcům a prodejců autobusů a redakci BUSportálu - pokud nechtějí svůj hlas zahodit - nezbývá, než odvolit v Brně. Možnost odevzdat svůj hlasovací lístek bude např. ve volební místnosti vzdálené cca 600m od brněnského výstaviště v ZŠ Mendlovo náměstí 4.

Termíny volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

Pátek 2. června 2006 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 3. června 2006 od 8:00 do 14:00 hodin
Wi-Fi