Solaris se připojuje k Evropské alianci pro čistý vodík
Cílem European Clean Hydrogen Alliance je získat globální vedoucí postavení a podpořit závazek EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.
Středa, 13. ledna 2021, rebus
Evropská aliance pro čistý vodík je iniciativa Evropské komise. Cílem je do roku 2030 zvýšit výrobu a rozšíření vodíku jako paliva vyrobeného pomocí nízkoemisních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Jde o jedno z mnoha opatření přijatých Evropskou unií k posílení její pozice světového lídra v oblasti výroby a zavádění vodíku v průmyslu a energetické síti. Je to také jedno z řady opatření určených k podpoře cíle EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

K několika desítkám dalších subjektů se připojil na konci roku 2020 také Solaris. Jako evropský lídr ve výrobě vozidel veřejné dopravy bez emisí představil polský výrobce v roce 2014 své první autobusy na vodík. Od té doby se dostaly Solaris Urbino hydrogen do Nizozemska, Německa, Itálie, Švédska, Rakouska a Lotyšska. V nadcházejících týdnech si je vyzkouší další evropská města, aby zjistilia výhody bezemisního pohonu na vodík.

Elektrobusy na vodíkový pohon nám umožňují vytvořit doplňkové portfolio autobusů bez emisí, tomu je Solaris připraven na dnešní výzvy a různé potřeby zákazníků, pokud jde o dojezd, flexibilitu a provozuschopnost vozidel. Proto by měl vývoj všech odvětví e-mobility - ať už jde o bateriové autobusy, trolejbusy nebo vozidla na vodíkový pohon - probíhat v synergii, tento proces je nedílnou součástí zajištění udržitelné dopravy budoucnosti. Vodíkové autobusy od společnosti Solaris proto nepředstavují konkurenci pro naše bateriové autobusy nebo modely řady Trollino. Právě naopak, tyto technologie se navzájem dokonale doplňují a všechny využívají technologický pokrok elektrických pohonných systémů a jejich komponent,“ říká Petros Spinaris, člen správní rady společnosti Solaris pro prodej, marketing a zákaznický servis.

Solaris byl vyzván k účasti na kulatém stole mobility v rámci Evropské aliance pro čistý vodík. Ve spolupráci s ostatními institucemi se bude podle svých slov snažit vyvinout optimální řešení týkající se energetického přechodu EU na klimaticky neutrální ekonomiku.

Aliance je otevřena všem veřejným i soukromým aktérům s aktivitami na obnovitelný nebo nízkouhlíkový vodík, kteří jsou připraveni aktivně přispívat k cílům stanoveným Aliancí. Zájemci musí podepsat prohlášení, zavázat se ke společné vizi a účastnit se aktivně jejiích aktivit.

Více o European Clean Hydrogen Alliance.

SDP ČR