Slovensko: Dopravci v nepravidelné autobusové dopravě získali zatím přes 10 milionů Eur
O dotace na pomoc dopravě mohou žádat malí a střední dopravci na Slovensku do 30. dubna. Ilustrační foto Nitrans.sk
Podmínky pro poskytnutí kompenzací pro zájezdové dopravce umožňují žádat o podporu pouze malým a středním firmám do 250 zaměstnanců. Běží druhá vlna pomoci.
Středa, 21. dubna 2021, rebus
V rámci druhého kola podpory nepravidelných autobusových dopravců Ministerstvo hospodářství (MH) SR vyřídilo 145 žádostí a vyplatilo částku 4,2 milionu Eur. Na vyřízení žádostí čeká dalších přes 80 malých a středních podnikatelů působících v této oblasti, kteří požádali o 1,5 milionu Eur. Finanční prostředky v této výzvě resort vyplácí zhruba do 2 - 3 týdnů od obdržení žádosti. O dotaci lze žádat do 30. dubna 2021. Oprávně období je od 1. srpna do 31. prosince 2020.

V první výzvě na překonání následků pandemie v minulém roce autobusovým dopravcům podnikajícím v nepravidelné autobusové dopravě slovenské ministerstvo hospodářství vyplatilo přes 6,2 milionu Eur.

V porovnání s první výzvou MH SR upravilo podmínky pro výpočet dotace tak, aby provozovatelé nepravidelné autobusové dopravy mohli získat vyšší podporu: Výzva je velkorysejší pro žadatele s novějšími autobusy, ale zároveň spravedlivě pokrývá i ty, kteří mají starší autobusy. O dotaci mohou žádat ti, kterým poklesly tržby minimálně o 30% v přepočtu na autobus v období od 1. srpna do 31. prosince minulého roku. Výše dotace bude moci být na úrovni 80% z poklesu tržeb ve sledovaném období, tedy až o 20 procent vyšší než při první výzvě. Druhou možností je, že dotace bude vypočtena podle emisní normy autobusu, kdy bude moci být příspěvek až 2,4-krát vyšší - tedy 2 400 eur za nejnovější autobus emisní normy 6. V první vlně byl příspěvek na autobus bez ohledu na emisní normu maximálně 1 000 eur. Tato částka zůstává na spodní hranicí možné podpory.

I když Zväz autobusovej dopravy (ZAD) prosazoval, aby druhá vlna podpory zahrnula všechny dopravce v komerční dopravě, bez ohledu na počet zaměstnanců, podmínky v tomto ohledu zůstaly stejné. Požádat mohou jen malí a střední dopravci do 250 zaměstnanců.


Škoda