Středočeský kraj a Praha sjednotí vizuální podobu integrované dopravy PID
Všechna nově objednávaná vozidla do PID už budou v novém barevném provedení.
Nejvíce diskuzí mezi veřejností proběhlo v souvislosti s červenými vertikálními pruhy na vozidlech, ty doplní světle šedá barva. Nově objednávané vozy už budou v nové podobě.
Čtvrtek, 17. června 2021, rebus
Rada Středočeského kraje schválila novou vizuální podobu společného systému veřejné dopravy. Změní se nejen logo systému, ale i další návazné jednotící grafické prvky včetně nové jednotné podoby vozidel.

Schválený návrh vychází ze soutěže realizované v roce 2019, ze které vybrala porota složená z nezávislých odborníků i ze zástupců Středočeského kraje a Prahy vítězný návrh studia superlative.works. Poprvé představilo Hlavní město novou podobu PID v srpnu 2020. Nyní po schválení i v Radě Středočeského kraje tedy dojde k postupné náhradě původního loga a grafické identity PID za novou podobu. Všechna nově objednávaná vozidla budou poptávána v barevné kombinaci červené a světle šedé s vertikálním členěním barevných pruhů. Rada hl. m. Prahy tuto změnu schválila v pondělí 14. června.

Cílem záměru na novou jednotnou vizuální podobu PID bylo prezentovat službu hromadné dopravy jako moderní, ale především srozumitelný a provázaný systém 21. století, usnadnit orientaci při cestování tak, aby cestující vždy našli všechny potřebné informace intuitivně na stejných nebo podobných místech, ve všech typech dopravních prostředků a bez ohledu na dopravce. V systému Pražské integrované dopravy je nyní zahrnuto 30 dopravců. Jednotlivých typů dopravních prostředků je v současné době kolem 70. Aktuálně se systém PID rozšiřuje na celé území Středočeského kraje, proto je vhodné začít implementovat novou moderní podobu tohoto systému reflektující pokrytí veřejné dopravy v rámci celého území Prahy i Středočeského kraje, a aby její uživatel na první pohled jasně identifikoval, že mu v daném vozidle platí jízdenka PID. Dosud platil odlišný grafický manuál pro městské autobusové linky v Praze a samostatně pro autobusy ve Středočeském kraji. U vlaků, tramvají i metra se dosud žádný jednotící styl neuplatňoval, uvádí Středočeský kraj v tiskové zprávě.

Situace, kdy jeden dopravní systém spravují dva organizátoři, je v naší zemi unikum a jsem rád, že tímto krokem bude nastaven jednotný vzhled vozidel v obou krajích a cestujícím tak bude na první pohled zřejmé, že se jedná o dopravní prostředky v integrovaném dopravním systému PID, která jim kromě komfortní dopravy poskytuje mnoho výhod,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Jednotný vzhled podoby vozidel jednoznačně vítám, jelikož tímto krokem skončí nejednotnost vizuálu, který zde v případě Středočeského kraje a Prahy doposud byl a pro cestujícího mohlo být matoucí, zda jede vozidlem PID či nikoliv,“ konstatoval nový ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Detaily nového manuálu budou ještě v průběhu letošního roku projednávány a dolaďovány s jednotlivými dopravci, výrobci vozidel i zástupci jednotlivých skupin cestujících, zejména těch s pohybovým omezením nebo nevidomých a slabozrakých. Nové piktogramy a samolepky pak budou pilotovány na vybraných prototypech vozidel.

Ke stávajícím základním výkresům 20 typů vozidel bude ještě letos doplněno zbylých cca 50 typů a podtypů včetně aktuálních vzorů pro nejbližší chystané nákupy nových vozidel jednotlivými dopravci. Finalizovaný manuál se pak stane závaznou přílohou standardů kvality PID, které platí pro všechny dopravce PID v Praze i Středočeském kraji včetně připravovaných soutěží na nové autobusové dopravce od roku 2024. V cílovém stavu bude v systému PID zapojeno cca 700 vozů metra, 900 tramvají, 350 vlaků a 3000 autobusů, chystají se také trolejbusy,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

V novém designu budou dodávána všechna další nově pořizovaná vozidla nebo vozy, které projdou modernizací či velkou opravou a musely by se stejně nově lakovat nebo polepovat. Aplikace nového barevného řešení pouze na nové nebo rekonstruované vozy tedy znamená, že objednatelé dopravy nevynaloží jakékoliv další vícenáklady na tuto změnu. Naopak, díky ekonomičtější variantě menšího počtu barev, které jsou odolnější vůči běžnému provoznímu znečištění, přinese tato změna úspory. Náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu byly 1 940 000 Kč.

Detaily o novém logu a vzhledu vozidel PID


Nová podoba vozidel využívá červenou barvu, jako základní pojítko mezi Prahou a Středočeským krajem, která je tradiční barvou ikonické tramvaje T3 (pracuje dokonce se stejným odstínem z T3). Zároveň je červená i barvou loga hlavního města a červenou obsahuje také logo Středočeského kraje. Červená je doplněna odstínem světle šedé, která sjednocuje dosavadní rozdílné lakování dopravních prostředků. Aktuálně se totiž využívá minimálně 12 různých odstínů barev (mimo vlaků, kde je barev ještě více), nové řešení pak počítá pouze se 3 barvami (včetně vlaků).

Nejvýraznějším prvkem na vozidlech budou červené vertikální pruhy, které vycházejí z nového vizuálního stylu. Podpoří bezpečnost v provozu, snadnou viditelnost na dálku a orientaci při nastupování, neboť zpravidla označují jednotlivé dveře. Zároveň pražskou a středočeskou dopravu nezaměnitelně odliší od okolních dopravních systémů. Zvolený odstín šedé navíc podpoří dojem celkově čistějších vozidel, na dosud používaných bílých lacích bylo znečištění způsobené běžným provozem více patrné. Výraznější použití nového loga PID pak posílí povědomí o jednotnosti systému napříč všemi druhy dopravy.

Základem nového loga je litera „i“ s výraznou tečkou, která symbolizuje dopravní cestu a zastávku, výsek orientačního plánu, ale také figuru člověka/cestujícího. Zastupuje též slovo “integrovaná” ve značkách PID nebo ROPID. Písmo PID Grotesk, které na míru vytvořil přední český typograf Tomáš Brousil, splňuje požadavky na bezproblémovou čitelnost v tisku i na displejích.

Vítězné grafické studio superlative.works

Autoři: MgA. Petr Štěpán, Bc. Bohumil Vašák, Doc. MgA. Mikuláš Macháček.
Designéři Mikuláš Macháček, Petr Štěpán a Bohumil Vašák se spojili pod hlavičkou superlative.works.

Dohromady představují vice jak 60 let zkušenosti s tvorbou corporate identity a grafickým designem v dopravě (mj. Petr Štěpán obdržel cenu Czech Grand Design za orientační systém a vizuální styl Českých drah). Kromě aplikovaného designu se zajímají o jeho sociální přesahy a jsou pedagogicky činní. Autoři mají za sebou zakázky pro velké značky ze soukromé i státní sféry, např. práci pro Českou televizi, gastronomické skupiny Ambiente a Together nebo Divadlo Archa a Činoherní klub. Mikuláš Macháček je také vedoucím pedagogem Ateliéru grafického designu 2 na FaVU VUT v Brně.

Rošero P
IDOS