Registrace autobusů v Evropské unii v dubnu 2021
Francouzský trh je s 1 672 registrovanými autobusy hned po Německu největším v Evropě. Ilustrační foto Île-de-France Mobilités
Duben v meziročním srovnání podle očekávání pokračuje v pozitivních číslech registrací. Na trhu EU se prodalo více než 171 tisíc užitkových vozů, z toho 1 842 autobusů a autokarů.
Čtvrtek, 27. května 2021, rebus
V dubnu 2021 zaznamenal trh EU s užitkovými vozidly nárůst nových registrací o 179,2%, celkem výrobci registrovali 171 283 vozidel. Hlavním důvodem nárůstu byly velmi nízké loňské prodeje, protože duben 2020 byl prvním celým měsícem s omezeními, které ovlivnily i prodeje. Výsledkem dubna je velký počet trojciferných procentních nárůstů, včetně tří ze čtyř klíčových trhů EU: Itálie (+642,3%), Španělsko (+547,3%) a Francie (+412,9%), Německo přispělo 60%. Česká republika 53,6%. Údaje zveřejňuje evropská asociace dopravců ACEA.

Za první čtyři měsíce roku 2021 vzrostla poptávka po nových užitkových vozidlech v Evropské unii o 42,1%. Díky pozitivním výsledkům z března a dubna dosáhly celkové registrace zatím v letošním roce 673 179 kusů vozidel. Všechny klíčové trhy konsolidovaly své meziroční výsledky: Itálie zaznamenala nejvyšší procentní nárůst (+75,1%), následovala Francie (+62,9%), Španělsko (+43,8%) a Německo (+15,1%). Česká republika ve všech kategoriích zaznamenala růst, celkově o 25,3%, nejvíce u autobusů a autokarů (+85%).

Nové střední a těžké autobusy a autokary nad 3,5 t

V dubnu 2021 registrace nových autobusů a autokarů v Evropské unii vyskočila o 86,4% a dosáhla 1 842 prodaných kusů. K pozitivnímu výsledku přispěly všechny čtyři hlavní trhy EU, zejména Francie a Španělsko (oba vzrostly o 103,6%). Česká republika s 89 autobusy meziročně navýšila registrace o 161,8%.

Od ledna do dubna zůstala poptávka po autobusech a autokarech v EU na záporných hodnotách (-1,2%), a to i přes silný duben. Pokud jde o objemově největší trhy, zaznamenalo nejprudší pokles Španělsko (-26,5%), pokles se zmírnil v Itálii (-9,7%) a Německu (-8,8%). Jediným významným trhem v plusových číslech zůstala Francie, kde je v roce 2021 nárůst (+11,2%). Česká republika se s 481 registrovanými autobusy řadí mezi střední trhy, meziroční nárůst je 85%.

Škoda