Automatizace v depu elektrobusů: Ebusco a Rocsys představily robota na obsluhu plug-in nabíjení
Nabíjet autobusy v depu budou i roboti, ušetří práci řidičům. Foto Ebusco
Další
Ruční nebo automatizované nabíjení elektrobusů v depu? Netradiční řešení v podobě robotů prezentovaly v listopadu 2020 dvě nizozemské společnosti.
Pátek, 27. listopadu 2020, rebus
Zásuvkové versus rychlé nabíjení v depu. Zásuvkové nabíjení je technicky jednodušší a levnější, nese však s sebou zvýšené nároky na lidskou práci spolu s rizikem lidské chyby a jejího dopadu na provoz elektrobusů. Používání některé ze standardizovaných automatických rychlonabíjecích konzolí (střešní nabíjecí konzoli nebo reverzní pantograf OppCharge) i pro pomalé nabíjení v depu tato rizika do jisté míry eliminuje, může však být investičně velmi náročné. Jako možné řešení tohoto problému se ukazuje prezentované využití kolaborativních (spolupracujících) robotů pro obsluhu zásuvkového nabíjení.

Průmyslové roboty obvykle pracují v ohrazeném prostoru. Je to proto, aby bylo možné efektivně a přitom bez rizika využít co největší rychlosti jimi prováděných úkonů, nezřídka přesahující schopnost běžného lidského vnímání.

Kolaborativní roboty naproti tomu spolupracují s člověkem a této spolupráci je přizpůsobeno jejich technické řešení a bezpečnostní funkce, především senzorický systém. Kolaborativní roboty pomáhají při různých úkonech, při nichž je potřeba vysoká a stále stejná přesnost. V průmyslu se zpravidla používají pro svařování, šroubování, lepení, umísťování předmětů nebo odměřování přesných měr například při míchání barev.

Řešení od Rocsys ukazuje, že technické principy kolaborativních robotů lze využít i mimo průmysl, třeba právě u hromadného zásuvkového nabíjení elektrických vozidel. Odráží tak současný trend u moderních technologií, kde nezřídka řešení osvědčená v průmyslu expandují do oblasti služeb, dopravu nevyjímaje.

Hlavním technologickým rysem nabíjecího robota od Rocsys je jeho unikátní počítačové vidění vyvinuté touto firmou. S pouhou jednou kamerou získává robot 3D informace dostatečné pro spolehlivé navedení nabíjecího kabelu do zásuvky. Dokáže přitom zasunout nabíjecí kabel do zásuvky elektrobusu stojícího v rozmanitých úhlech a vzdálenostech od nabíjecí stanice. V neposlední řadě umožňuje toto počítačové vidění v kombinaci se systémem osvětlení robota pracovat v různých, i velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách a v kteroukoliv denní dobu.

Technologie tohoto robota rovněž okamžitě prověřuje správnost zasunutí nabíjecího kabelu do zásuvky, případně okamžitou nápravu chyby. Při své činnosti zároveň počítá robot i s možným pohybem elektrobusu během nabíjení, například s poklesem jeho karoserie při zatížení nastoupivším personálem. Práce s nabíjecím kabelem je prováděna tak, aby ani takovýto pohyb neměl negativní dopad na nabíjecí proces.   

Jak to funguje:
Jak je uvedeno výše, jedná se o kolaborativního robota. Tomu odpovídajícím způsobem jsou řešeny jeho bezpečnostní funkce, tak aby nemohlo dojít ke zranění lidí nebo k poškození vozidel.

Součástí dodávaného systému tohoto robotizovaného nabíjení je vzdálený monitoring a řízení práce robotů a celého nabíjecího procesu skrze uživatelské rozhraní, které lze integrovat do řídicího a informačního systému provozovatele depa.

Prototyp robota nyní úspěšní funguje. S dodávkou první série těchto nabíjecích robotů se počítá v dubnu 2021. Tato série bude instalována pro demonstrační účely v závodě Ebusco v Deurne.

Zdroj: Ebusco, Rocsys, Smartcityvpraxi.cz

Součástí systému robotizovaného nabíjení je vzdálený monitoring a řízení práce robotů a celého nabíjecího procesu přes uživatelské rozhraní, které lze integrovat do řídicího a informačního systému provozovatele depa. Foto Ebusco
Auto-Bus
BUSE