Propad ve veřejné dopravě financované kraji je 3,6 miliardy korun
Tisková konference vedení Středočeského kraje 26. listopadu o rozpočtu na příští rok.
Asociace krajů žádá ministerstvo dopravy o podporu ve výši 1,3 miliardy. Středočeský kraj jako první krok zruší žákovské jízdné.
Čtvrtek, 26. listopadu 2020, rebus
Nové vedení Středočeského kraje chce od ledna zrušit žákovské a seniorské jízdné zavedené v roce 2018. Dnes návrh schválila Rada, 14. prosince bude předložen Zastupitelstvu. Tento krok je ale spíše symbolický. Příští rok tím kraj ušetří 8 milionů korun, které jsou jsou v rozpočtu kraje na úhradu zpětně proplácené čtvrtiny jízdného evokovány. "Celková ztráta z propadu tržeb ve veřejné dopravě je ve Středočeském kraji vyčíslena na celkových cca 630 milionů korun, 350 miliónů v autobusové dopravě, 220 milionů v železniční dopravě a 60 milionů v dopravě zajišťované obcemi," uvedl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký na tiskové konferenci.  "Je evidentní že pokud nebudeme schopni tyto propady kompenzovat, projeví se to už v příštím roce i dalších letech na rozsahu poskytovaných služeb a prakticky zastavení a odložení modernizace a nepochybně budeme muset upravit jízdné a slevy."

Veřejná doprava s 3,5 miliardami ročně představuje podstatnou část krajského rozpočtu. Přestože kraj hledá úspory ve všech oblastech, dokončení integrace je zásadní. Ještě letos proběhne na Berounsku, Hořovicku a Rožmitálsku, a dokončena bude podle plánu příští rok.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková na tiskové konferenci informovala také o jednání Asociace krajů 26. listopadu. Jedenáct  přítomných hejtmanů jednomyslně schválilo usnesení Asociace krajů, kdy žádají, aby z celkového propadu ve výši cca 3,6 miliardy korun částku 1,3 miliardy uhradilo ministerstvo dopravy. Kraje v současné době nemají na to, aby tuto částku hradily.

Škoda