Představujeme unikátní produkt pro studenty. Plzeňští studenti výrazně ušetří.
Od září dochází k dalšímu rozšíření v nabídce projektu Plzeňská karta. Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zahájila od 1.9.2005 ve všech svých prodejnách nabídku nového produktu – Plzeňské karty ISIC.
Středa, 14. září 2005, dabra

Plzeň představuje unikátní produkt pro studenty

Tato karta v sobě nese spojení výhod Plzeňské karty a mezinárodní studentské karty ISIC, která je určena pro učně i středoškolské a vysokoškolské studenty nejen v České republice, ale i ve více než 110 zemích světa. Ve spolupráci společností PMDP, a.s., jako provozovatele systému Plzeňská karta a GTS international, jako licencovaného vydavatele karet ISIC, tak v Plzni spojením Plzeňské karty a průkazu ISIC vznikl nástroj, který se stává prvním počinem svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Tento krok naplňuje záměry Magistrátu města Plzně v rozvoji projektu Plzeňské karty, který byl uveden do provozu v květnu 2004, a zároveň odpovídá i dlouhodobé snaze města podporovat mladou generaci, budovat u ní pozitivní vztah k veřejné dopravě a současně zlepšovat podmínky pro její vzdělávání i volný čas.

S uvedením Plzeňské karty ISIC přistoupí PMDP, a.s. k další fázi využití potenciálu této nové karty – jak již bylo oznámeno dříve, záměrem je využít potenciál Plzeňské karty ISIC v pilotním projektu na středních školách. V rámci uvažovaného projektu získají zapojené školy Plzeňskou kartu ISIC designovanou tak, aby nad rámec svých běžných funkcí plnila i jednoznačnou vizuální identifikaci studenta konkrétní střední školy. Vedle toho karta může pro školu plnit řadu dalších funkcí – řídit a kontrolovat vstupy do školy, přístupy do učeben, využití počítačových a jiných technologií školy nebo např. evidenci rezervací a výpůjček knih či kompletní správu stravování apod. Studentům pak samozřejmě přinese standardní balík slev či výhod mezinárodního průkazu ISIC, a to samozřejmě včetně komfortního přístupu k nabídce služeb plzeňské MHD a dalších funkcí městské čipové karty.

Plzeňští studenti výrazně ušetří - fakta o Plzeňské kartě ISIC

Plzeňská karta ISIC je určena učňům a studentům středních i vysokých škol v Plzni a okolí.

Pořídit Plzeňskou kartu ISIC lze v kterékoliv prodejně PMDP, a.s., požádat o její vydání může každý student denního nebo kombinovaného studia na všech typech škol s výukou minimálně 15 hodin týdně.

Podmínkou je dosažení hranice 14 let, přičemž výjimkou jsou studenti víceletých gymnázií, pro které je věková hranice dokonce snížena až na 12 let.

Horní věková hranice držitele karty není omezena, je ale pravdou, že některé druhy slev a výhod jsou poskytovány s věkovým omezením, nejčastěji do 26 let věku studenta.

K vydání je nutné mít řádně vyplněnou žádost o vydání Plzeňské karty ISIC (červené barvy), opatřenou potvrzením školy o řádném studiu. Žádost je dostupná na všech prodejnách PMDP, kde je možné tuto žádost také podat a dále na internetu www.plzenskakarta.cz.

V této jediné kartě získá její majitel komfortní a univerzální nástroj pro cesty plzeňskou veřejnou dopravou, dále pohodlný přístup k nabídce některých městských kulturních aktivit (např. DJKT, ESPRIT nebo např. Zoologická a botanická zahrada města Plzně) a nadto ještě celou škálu výhod a slev u partnerů ISIC, jimiž jsou dopravci, obchody, restaurace, hotely, divadla, galerie, kina, fitcentra, lyžařské areály a mnozí další.

Výhody Plzeňské karty ISIC zasahují takřka do všech oblastí spojených s běžným životem mladých lidí a jsou uplatnitelné ve více než 100 zemích světa.

Pro nový školní rok 2005/2006 do širokého spektra slev a benefitů ISIC přibyly významné slevy ve 14 lyžařských střediscích (v západních Čechách jsou to napřéíklad střediska na Zadově a v Kašperských horách), kinech a letních hudebních festivalech (Rock for People, Colours of Ostrava, SázavaFest) a další.

Nejzajímavější na novém produktu bude zřejmě cena – zatímco samostatná ISIC karta vyjde na 250 Kč a samostatná Plzeňská karta na 170 Kč, společná Plzeňská karta ISIC stojí pouze 200 Kč.

Levnější je s Plzeňskou kartou ISIC i každoroční prodloužení platnosti mezinárodního průkazu ISIC – zatímco u samostatné ISIC karty je každoroční poplatek 250 Kč, u společné karty je to pouze 150 Kč.

Při pětiletém vysokoškolském studiu tak student ušetří pouze na základních poplatcích za kartu a její platnost 620 Kč.

Další výhodou, kterou nový produkt studentům přináší, je rozšíření partnerské nabídky zvláště regionáních a plzeňských subjektů (detailní seznam slev a výhod na www.plzenskakarta.cz a www.alive.cz).
ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA vydaná dne 30. 8. 2005 u příležitosti oznámení nového produktu projektu Plzeňská karta
Auto-Bus
BUSE