Před dvaceti lety vstoupil ICOM transport do čtyř okresních ČSAD
Před dvaceti lety vstoupil ICOM transport do ČSAD Slaný, Jindřichův Hradec, Benešov a Ústí nad Orlicí. V té době byly dopravní společnosti v hospodářské ztrátě, budovy byly zchátralé a vozový park byl ve špatném technickém stavu. Foto ICOM transport
Další
ČSAD Slaný, Jindřichův Hradec, Benešov a Ústí nad Orlicí byly v roce 2000 v hospodářské ztrátě. V současné době hrají ve svých regionech významnou roli.
Pátek, 23. října 2020, rebus
Okresní dopravní společnosti ČSAD byly před dvaceti letech v hospodářské ztrátě, budovy byly zchátralé, mnohdy nevyužívané. Bylo potřeba využít know-how mateřské společnosti ICOM transport a zainvestovat, aby se jejich hospodaření obrátilo do kladných čísel. „Jedním ze základních cílů bylo zrušit kolektivní zodpovědnost zaměstnanců a nechat vyniknout jednotlivce. Proč by například řidič měl být bez prémií kvůli tomu, že dispečer nebo ředitel udělal špatné rozhodnutí. Každý musí být zodpovědný a placený za plnění svých úkolů. To znamená úkolů, které může ovlivnit,“ řekl místopředseda představenstva Zdeněk Kratochvíl.

Proč vlastně investoval do v té době neperspektivních podniků? „V podobném stavu bylo i ČSAD Jihlava - ICOM transport, když jsem v roce 1994 do ČSAD Jihlava nastoupil jako předseda představenstva. V roce 2000 již v Jihlavě byla jedna z nejprosperujících a nejmodernějších dopravních společností České republiky,“ uvedl Zdeněk Kratochvíl, který byl přesvědčený, že se to podaří i u těchto ČSAD. „Byli jsme si jistí, že i tyto dopravní podniky se po krátké době, v případě že se bude hospodařit podle stejného modelu jako v Jihlavě, stanou prosperujícími dopravními podniky. A dnes po dvaceti letech mohu říci, že se naše předpoklady splnily.“  

Jednou z důležitých etap byla i centralizace a elektronizace činností koncernu ICOM transport. „Díky modernímu vozovému parku, centralizaci a maximální elektronizaci pracovních postupů jsme mohli zeštíhlit naši koncernovou organizaci z cca 2 500 zaměstnanců na současných cca 1 750, přičemž počet řidičů se navýšil,“ přiblížil zakladatel ICOM transport.

Na pozitivním hospodářském výsledku jednotlivých společností se podílí i autobusy značky MERCEDES. Do roku 2020 tato společnost dodala přes 2 500 autobusů za více než osm miliard korun. Tím se mohlo centralizovat opravárenství a zrušit dílny v jednotlivých společnostech a provozovnách. Navíc se využilo moderního softwaru, který hlídá technický stav vozidel a veškeré potřebné informace jako je spotřeba, stav ujetých kilometrů, poloha vozidla a další důležité údaje.

Vedení společnosti si svých zaměstnanců váží a snaží se, aby měli lepší podmínky oproti konkurenci. „Vážím si zaměstnanců, kteří jdou příkladem, odvádějí dobrou práci, dávají podněty a připomínky na zlepšení,“ řekl Kratochvíl.

ICOM transport

ČSAD Jindřichův Hradec před 20 lety. Foto ICOM transport
Ředitelství ČSAD Slaný v roce 2002. Foto ICOM transport
C.I.E.B.