Přečteno: Dopravní podniky čelí nabídkám soukromých dopravních firem
Nejblíže je jednání společnosti ČSAD Bus v Ústí nad Labem
Neděle, 12. září 2004, dabra
HN 14.9.2004: Ústí nad Labem
Dopravní podniky čelí nabídkám soukromých dopravních firem
Do některých městských dopravních podniků chtějí vstoupit soukromé firmy. K uzavření dohody má nejblíže ČSAD Bus v Ústí nad Labem.

Největší provozovatel linkové autobusové dopravy na severu Čech oslovil několik velkých měst a nabídl jim, že je zbaví problémů. Pokud mu města prodají majetkové podíly nebo s ČSAD Bus uzavřou dohodu o majetkovém propojení s městským dopravním podnikem, sníží jejich provozní ztrátu. "Ušetříme až dvacet procent provozních nákladů dopravních podniků. Peníze bychom použili na jiné projekty ve veřejném zájmu," řekl Michal Jergl, obchodní náměstek ČSAD Bus.V Ústeckém kraji dává největší částky na provoz krajské město. Letos celkem 128 miliónů korun. Děčín 60 a Most a Litvínov 106 miliónů korun.

Tvrzení Jergla, že v provozu ušetří pětinu nákladů, považuje předseda Sdružení dopravních podniků Antonín Macháček za velmi odvážné. "Velké úspory by mohly v dlouhodobém horizontu dopravní podnik dokonce poškodit. Soukromníci chtějí přece vydělávat a odnášet si peníze. Samosprávy naopak mají na zřeteli kvalitní službu," upřesnil Macháček. Privatizaci však nezavrhl. "Města jen musí zvolit optimální způsob," dodal.

Liniový dopravce ČSAD Bus převážně podniká v osobní meziměstské přepravě. Teď má zájem až o deset velkých městských dopravních podniků. Nabídky předložil Mostu a Litvínovu, Děčínu, Chomutovu, Jirkovu a Ústí nad Labem. Jergl připustil, že se zajímají také o Dopravní podnik města Liberce.

Města se doposud zdráhají dát jednoznačný souhlas k prodeji. Most a Litvínov se prozatím k návrhu prodat akcie vyslovily zamítavě. Předseda představenstva dopravního podniku Oldřich Vojíř říká, že dříve či později se návrh objeví znovu. "Jsem zastánce případného prodeje podílů ve shodě obou měst. Musíme ale vymezit podmínky privatizace, včetně povinností pro nového nabyvatele podniku," řekl Vojíř.

Sdružení dopravních podniků má devatenáct městských provozovatelů hromadné dopravy. Předseda ekonomické sekce sdružení, Vladimír Menšík, předpokládá, že ČSAD Bus nebude jediným velkým zájemcem o městskou dopravu. "Myslím, že se stejnou intenzitou může připravovat privatizaci i Connex," dodal. Ten kromě šesti set regionálních autobusových linek provozuje jedenáct městských sítí a také železniční trať. Své snahy vstoupit do městských podniků však Connex nekomentoval.

Menšík tvrdí, že městské dopravní podniky se ocitly v konkurenčním tlaku teprve před několika měsíci po vstupu Česka do EU. V řadě sousedních zemí, hlavně v Německu, už některé městské dopravní podniky ovládly soukromé firmy. "Komunální rozpočty nejsou ani v cizině nafukovací. Tamní radnice přistoupily na nabídky soukromníků hlavně z finančních důvodů," řekl Menšík.

V Česku provozuje městskou dopravu necelých sto podniků. Největší podíl na dopravním trhu má devatenáct městských podniků, které dopravně obsluhují tři a půl miliónu obyvatel. Stejné dopravní podniky dostaly dotaci na provoz necelých jedenáct miliard korun a letos by se částka neměla o mnoho lišit.

HN 14.9.2004 autor: Stanislav Šetina

Foto BUSportál
Rošero P
IDOS