Praha zmapuje možnosti zavádění samořiditelných vozidel
V Řeckém městě Lamia od listopadu poprvé testují autonomní autobus, "Iseauto" vyvinula AuveTech v Estonsku. Mikrobus s úrovní 4. je označen jako "street-legal". Foto AuveTech.
Další
Pražská rada schválila studii, která prověří možnosti zavedení autonomní mobility v české metropoli a připraví podmínky pro testováních osobních vozů, autobusů i vozů Integrovaného záchranného systému.
Středa, 23. prosince 2020, rebus
Usnesení pražských radních z 21. prosince je prvním krokem k zavádění autonomní mobility v Praze. Díky technicko-ekonomické studii mají být zmapována možná technologická a informační řešení, která cílí na zlepšování efektivity využití stávajících kapacit dopravních cest a postupné nasazování samořiditelných vozů do pražského provozu.

Autonomní mobilita nás posune dále na pomyslné dráze k moderní a inovativní metropoli. V oblasti omezení dopadu dopravy na životní prostředí a lepšího plánování a plynulosti dopravy nám nesmí ujet vlak. Musíme směřovat k tomu, abychom byli mozkovnou a nikoliv montovnou. Doba postcovidová bude jedinečnou příležitostí pro zelené a chytré inovace nejen kvůli evropským dotacím pro tuto oblast,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Schválená studie, na kterou pravděpodobně naváže pilotní projekt autonomní mobility v hlavním městě Praze, spadá do koncepce Smart Prague do roku 2030, která zahrnuje i podporu rozšíření samořiditelných dopravních prostředků. Jedná se o moderní trend vývoje v individuální i hromadné městské dopravě. Dle koncepce Smart Prague si česká metropole vytyčila, že mobilita budoucnosti bude nejen čistá a sdílená, ale rovněž inteligentní a také samořídící.

Dnes schválená technicko-ekonomická studie je jen dalším důkazem toho, že OICT je velice aktivním partnerem města v oblasti inovativních řešení v dopravě, a to jak veřejné, tak i individuální. Rozvoj automatizace a inovativních způsobů řízení v automobilové dopravě souvisí rovněž s neustále se zvyšující oblibou nových služeb přepravy a služeb takzvané Mobility as a Service. Velikou výhodou této inovace je zvýšení efektivity využití dopravních prostředků, které budou Pražané a návštěvníci hlavního města moci také sdílet,“ doplňuje k autonomní mobilitě Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT.   

Podle radních jsou již v současné době k dispozici technická řešení, která umožňují s minimálními riziky nasadit do běžného provozu vozy s vyššími stupni automatizace. Avšak hlavní překážkou v praktickém využití těchto typů vozidel jsou chybějící legislativa a rovněž i důvěra veřejnosti. Právě schválená studie má za cíl se na tyto překážky soustředit a navrhnout vhodné a bezpečné podmínky pro testování autonomních vozů (osobní vozy, autobusy i vozy Integrovaného záchranného systému) ve skutečném provozu.

Studie má zajistit informace o předpokládaných nákladech na zajištění pilotního projetu a navrhnout možný způsob spolupráce města a městských organizací se soukromými subjekty. Dále také dojde k vytvoření expertní skupiny hlavního města Prahy, která by měla stanovit cíle rozvoje autonomní mobility v české metropoli a zajistit provázanost studie s městským prostředím.

Příprava studie je souladu se strategickým Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí a splňuje principy udržitelné mobility, prosazuje ekologický způsob dopravy, podporuje snížení prostorové náročnosti dopravy a je mimo jiné v souladu s vizí atraktivního města pro jeho obyvatele.

Malá autonomní vozidla pro "poslední míli" jsou v Evropě už zkoušena. Do provozu se připravují také středně velké autobusy. Foto EasyMile
Škoda