Praha slaví 130 let od zahájení provozu elektrických tramvají
V Muzeu MHD ve Střešovicích probíhají přednášky o životě Františka Křižíka, o jeho vynálezech a o elektrických tramvajích. František Křižík na dobové fotografii stojí vedle tramvaje. Foto DPP
Další
Pražané se poprvé svezli tramvají poháněnou elektřinou v sobotu 18. července 1891. V neděli 18. července, o 130 let později, chystá dopravní podnik slavnostní průvod muzejních i současných vozů.
Středa, 14. července 2021, rebus
130 let, od 18. července 1891, jezdí v Praze zásluhou elektrotechnika Františka Křižíka elektrické tramvaje. Byla to vůbec první elektrická dráha v českých zemích. Necelých 800 metrů dlouhá jednokolejná tramvajová trať s trolejovým vedením vedla od Letenské restaurace Oveneckou ulicí ke vchodu do Stromovky. Je to v místech, kde si pouliční dráhu dnes už těžko umíme představit, ale svoji logiku samozřejmě ve své době měla. Vznikla při příležitosti konání Zemské jubilejní výstavy a navazovala na letenskou lanovou dráhu. Při velkém návalu na tehdejší koněspřežné dráze, která k výstavišti jezdila, tak byla – a to i za cenu pěší docházky od konečné stanice – vítaným dopravním prostředkem, nehledě na to, že v té době byla úžasnou novinkou. Vždyť projížděla ulicí, aniž by vůz táhli koně. Není divu, že se jí během prvního roku svezlo téměř 164 tisíc cestujících. Její účel byl především propagační, protože Křižík chtěl prokázat význam elektřiny v dopravě. Proti původním předpokladům, kdy měla jezdit jen během výstavy, ji v roce 1893 Křižík prodloužil až k Místodržitelskému letohrádku na celkovou délku 1,4 km a nakonec existovala celých deset roků.

Závěr 19. století byl v pražské městské dopravě bouřlivý – vzniklo několik samostatných dopravních podniků: Křižíkův v Libni, Hlaváčkův v Košířích, městský na Královských Vinohradech a také Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, které do roku 1907 postupně ostatní tramvajové provozy – vyjma letenské dráhy – odkoupily a sjednotily do společné sítě. Především převzetí a elektrifikace sítě koňské tramvaje bylo mimořádně významnou událostí. Rozvoj tramvajové dopravy v Praze, která mnoho desetiletí tvořila základ městské opravy v Praze, byl rychlý, a v době, kdy se Praha stávala hlavním městem samostatného československého státu, měl městský dopravní podnik k dispozici již 359 motorových a 203 vlečných vozů. Meziválečné období obvykle nazýváme zlatou érou pražských tramvají. Přestože některé tratě byly i opuštěny, dosáhla v roce 1927 kolejová síť pražských elektrických drah svého stého kilometru. V roce 1936 se v pražských ulicích objevily dvounápravové jednosměrné motorové vozy, které předznamenaly blížící se změnu vozového parku, i když první moderní čtyřnápravová tramvaj systému PCC – typ TI (T1) byla představena až v závěru roku 1951.

Šedesátá léta minulého století poznamenal nejen hromadný nástup legendárních tramvají typu T3, ale především prostupná modernizace tramvajové infrastruktury, která byla v padesátých letech zanedbávána. Vše se ale připravovalo na zásadní změnu systému pražské MHD, kterým byla zpočátku uvažovaná přestavba na síť podpovrchové tramvaje, vrcholící změnou koncepce a výstavbou prvních úseků metra. V roce 1974 pražské ulice opustily v pravidelném provozu staré dvounápravové tramvaje a byla dokončena velká výměna vozového parku, která trvala více než dvě desítky let. V počátcích provozu metra se zdálo, že tramvaje mají v Praze odzvoněno. Teprve závěr osmdesátých a začátek devadesátých let 20. století začal být pro tramvaje opět příznivý. Představy z devadesátých let o rychlém rozšiřování sítě se ale nepodařilo realizovat tak rychle a v takovém rozsahu, jak bylo zapotřebí. Přesto vzniklo několik významných tramvajových tratí: například Ohrada – Palmovka, Braník – Modřany a v neposlední řadě Hlubočepy – Barrandov. Současnost je pro tramvaje opět příznivá. Výrazně se modernizoval vozový park novými typy tramvají 14T a 15T a pokračují zásadní modernizace tramvajové sítě. Rozbíhají se stavby nových traťových úseků. V době, kdy vznikají tyto řádky, byla uvedena do provozu krátká, ale důležitá trať ke stanici metra Pankrác, staví se tramvajová trať Sídliště Barrandov – Holyně a byly provedeny stavební přípravy na některé budoucí stavby, jako je Dvorecký most. Přejme proto pražským tramvajím, ať se současné představy vedení hlavního města Prahy a Dopravního podniku hlavního města Prahy podaří co nejdříve uskutečnit. Tramvaje totiž mají v systému pražské městské hromadné dopravy své nezastupitelné místo.

Speciální průvod k oslavám 130 let od zahájení elektrického provozu pojede v neděli 18. července 2021 po trase: Královka – Pražský hrad – Malostranská – Staroměstská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Letenské náměstí. Od 7:30 do 8:15 budou vozy vystaveny ve smyčce Královka a bude možné je vyfotit. Odjezd průvodu bude v 8:15 hod. Jízdenky se kupují předem na fanshopu dopravního podniku.

Do průvodu se vydá také nejstarší evropská provozuschopná elektrická tramvaj „Křižík & Brožík“ ev. č. 18 z roku 1899, pojede v jeho čele. Tu zapůjčily bezplatně Praze do konce září příštího roku Plzeňské městské dopravní podniky. Po skončení oslav ke 130. výročí zahájení provozu první elektrické tramvaje v Praze i v celé České republice vzácnou tramvaj vystaví DPP v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice.

13. července proběhla i další slavnostní akce spojená s tramvajemi. DPP pojmenoval další vůz po významné osobnosti pražské MHD, tentokrát po Františkovi Jansovi. Již devátá tramvaj 15T nese jméno další významné osobnosti pražské MHD - profesor Jansta patřil k největším osobnostem elektrické trakce v někdejším Československu.

Základy tradice pojmenovávání tramvají 15T po významných osobnostech pražské MHD jsme založili 9. února 2017, kdy jsme pojmenovali první tramvaj, a to po bývalém zaměstnanci Elektrických podniků (předchůdce DPP) a olympijském medailistovi ve vzpírání Václavu Pšeničkovi. Následovaly tramvaje, které nosí jména takových veličin, jako František Křižík, František Ringhoffer IV. nebo František Pelikán. Po cca čtyřech a půl letech křtíme devátou pojmenovanou tramvaj, tentokrát po profesorovi Františku Jansovi, který se v období od 20. do 90. let minulého století zásadním způsobem zasloužil o rozvoj elektrické trakce v městské dopravě i na železnici a o výchovu nových odborníků, kteří obor v dalších desetiletích pomáhali rozvíjet. V roce, kdy si připomínáme 130. výročí zahájení provozu první elektrické dráhy v Praze i celé ČR, byla naše volba nasnadě,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Profesor Jansa byl spoluzakladatelem první vysoké školy železniční v bývalém Československu, pozdější Vysoké školy dopravní v Žilině, která patřila mezi elitní technické vysoké školy. Do Prahy pomáhal prosadit trolejbusy i moderní čtyřnápravové tramvaje a prakticky žádný větší koncepční projekt se neobešel bez jeho účasti. V DPP se významně zapsala řada jeho žáků, jako odborně zdatných elektroinženýrů připravených řešit nejsložitější úkoly. I díky profesoru Jansovi patří Praha a ČR obecně ke světovým tramvajovým velmocem. Odkaz profesora Jansy dnes v DPP stále žije v rozvoji sítě metra, tramvajové dopravy i moderních silničních vozidel s elektrickým pohonem.“

Tramvaj 15T ev. č. 9298, jejíž domovskou vozovnou jsou Vokovice, ponese zvenčí i uvnitř speciální polep připomínající profesora Jansu. Výběr tramvaje ev. č. 9298 odkazuje na rok 1998, ve kterém profesor Jansa skonal. Podobně jako u předchozích osmi tramvají, i tato bude nosit nové jméno po dobu deseti let.

Jako první DPP pojmenoval tramvaj ev. č. 9400 po Václavu Pšeničkovi. V roce 2017 následovaly další osobnosti ze síně slávy pražské MHD, tj. tramvaje pojmenované po košířském starostovi a podnikateli Matějovi Hlaváčkovi (ev. 9398), českém vynálezci a elektrotechnikovi Františkovi Křižíkovi (ev. č. 9391), designérovi Františkovi Kardausovi (ev. č. 9355) a Františku Pelikánovi, prvním „chefinženýrovi“ Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, předchůdce DPP (ev. č. 9342). O rok později DPP pojmenoval tramvaj ev. č. 9278 po Eustachovi Mölzerovi, předsedovi Správní rady EP a veličině meziválečné pražské MHD. Vloni dostaly dvě tramvaje 15T nová jména po Františkovi Ringhofferovi IV., významném inženýrovi a zakladateli Ringhofferových závodů (ev. č. 9374) a Aloisovi Píblovi, řediteli elektrických drah v letech 1923 – 1941 (ev. č. 9280).


Tramvaj Křižík & Brožík odjela 13. července 2021 z Plzně na rok a čtvrt do Prahy. Foto PMDP
Tramvaj 15T ev. č. 9298, jejíž domovskou vozovnou jsou Vokovice, nese zvenčí i uvnitř speciální polep připomínající profesora Jansu. Foto DPP
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE