Pozvánka: Konference Integrované dopravní systémy
Dům techniky najdete v centru Pardubic na náměstí Republiky vedle Východočeského divadla Pardubice a naproti historické dominantě města – Zelené bráně. Foto DTPCE
Tradiční konference o veřejné dopravě se letos uskuteční 4. a 5. října. Tentokrát premiérově v Pardubicích.
Čtvrtek, 09. září 2021, rebus
28. konference „Integrované dopravní systémy“ se uskuteční ve dnech 4. a 5. října 2021 v Pardubicích v Domě techniky. Naposledy akce zaměřená na veřejnou dopravu proběhla prostřednictvím videokonference, letos mají zájemci možnost zúčastnit se opět osobně a předat si své zkušenosti nejen prostřednictvím přednášek, ale i neformálně.

Dlouhou dobu se konference konala pravidelně ve Žďáru nad Sázavou. Vzhledem k rekonstrukci hotelu Jehla letos přesídlila do dobře dopravně dostupných Pardubic. Účastníci budou mít možnost po skončení přednášek 4. října navštívit místní zámek a dozvědět se mnohé zajímavosti z historie tohoto krásného města ve speciálně uspořádané prohlídce.

Konferenci pořádá Institut Jana Pernera, o.p.s., pod záštitou předsedy správní rady prof. Ing. Milana Lánského, DrSc., Ministerstvo dopravy, pod záštitou náměstka ministra Ing. Ladislava Němce, a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, pod záštitou děkana doc. Ing. Libora Švadlenky, Ph.D.

Program:

1. den: 4. 10. 2020, zahájení v 13:00 hod.

13:00 JUDr. Ondřej Michalčík a Ing. František Vichta, Ministerstvo dopravy, Odbor veřejné dopravy Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa

13:30 doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, Správa železnic, úsek generálního ředitele Moderní železnice jako páteřní infrastruktura IDS

14:00 Ing. Roman Tesař, České dráhy, zástupce ředitele osobní dopravy IDS v kontextu procesu komplexního zajištění veřejné osobní železniční dopravy

14:30 Ing. Tomáš Tichý, Cendis, IT ředitel Systém jednotného tarifu

15:00 Přestávka na kávu

15:30 Ing. Radek Šindel, Siemens Mobility, vedoucí projektů Bezemisní veřejná hromadná doprava

15:50 Ing. Kateřina Suchánková, MBA, KIDSOK, ředitelka Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

16:10 Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK, ředitel Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

16:30 Ing. Martin Šubrt, ROPID, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing Pražská integrovaná doprava

16:50 Ing. Róbert Berežný, PhD. a Ing. Štefánia Semanová, PhD., IDS Východ Zámer tarifnej integrácie v IDS Východ

17:10 Ing. Jiří Čejka, Ph.D., VŠTE České Budějovice Nejnovější dopravní prostředky vhodné do specifických integrovaných systémů

18:00 návštěva Pardubického zámku, případně jiný program

2. den: 5. 10. 2020, zahájení v 10:00 hod.

10:00 Petr Moravec, OREDO, jednatel Integrovaný dopravní systém východních Čech

10:20 Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., KORID LK, jednatel Novinky v Integrovaném dopravním systému Libereckého kraje

10:40 Ing. František Brachtl, KOVED, ředitel Integrovaná doprava Zlínského kraje

11:00 Ing. Martin Večeřa, KODIS, vedoucí odboru plánování dopravy Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

11:20 Ing. Tomáš Javořík, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT Využití alternativních pohonů v regionální železniční dopravě

11:40 Ing. Jan Froněk, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Model integrovaného dopravního systému pro Českou republiku

12:00 Závěr konference, oběd

PŘIHLÁŠKY na konferenci zašlete mailem na adresu: milena.foglarova@perner.cz nebo písemně na adresu Institut Jana Pernera, o.p.s., regionální středisko Praha, Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8, nejpozději do 1. 10. 2020 (IČO 25 91 60 50). Telefon: +420 723 382 154 (nahlašte také svůj zájem o prohlídku zámku).

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (neplatí přednášející) činí 2 100,-Kč (bez DPH), 2 541,- Kč (vč. DPH ve výši 21 %).

Poplatek zahrnuje účast na obou jednacích dnech konference, drobné občerstvení. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ VLOŽNÉHO. Vložné uhraďte na základě faktury, kterou obdržíte po zaslání přihlášky. Na konferenci nebude vydán tištěný sborník. Přijaté společné závěry budou zveřejněny na internetové stránce IJP: www.perner.cz včetně přednesených příspěvků.

UBYTOVÁNÍ
Účastníci konference si ubytování ZAJIŠŤUJÍ A HRADÍ INDIVIDUÁLNĚ. Pořadatelé doporučují ubytování zajistit co nejdříve, například v hotelech/penzionech v blízkém okolí místa konference: Hotel Labe (www.hotellabe.cz - velký ho-tel), Appartmento hotel Cartellone (pardubice.cartellone.cz), Hotel U Zlatého Anděla (tel. 777 210 770), Penzion Podkova (www.penzionpodkova.cz), Penzion Hacienda Ranchero (www.haciendaranchero.cz), Penzion Zelená Žába (www.zelenazaba.cz), Penzion Café City (www.penzioncity.cz).

Program a přihláška ZDE

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE