Plzeňská městská doprava slaví 105 let
Den otevřených dveří 12. 6. 2004 od 9 do 15 hodin pořádají Plzeňské městské dopravní podniky v areálu na Slovanech /vozovna el. dráhy/ a areálu v Cukrovarské ulici/vozovna trolejbusů a autobusů/
Sobota, 05. června 2004, dabra
Den otevřených dveří 12. 6. 2004 od 9 do 15 hodin pořádají Plzeňské městské dopravní podniky v areálu na Slovanech /vozovna el. dráhy/ a areálu v Cukrovarské ulici/vozovna trolejbusů a autobusů/ Návštěvníci budou moci bezplatně cestovat po Plzni:
 • Přeprava návštěvníků zvláštními tramvajemi po trase:
  Slovany*Slovanská tř.*Sirková*nám.Republiky*sady Pětatřicátníků a zpět. Provoz zajištěn vozy typu T1 a T3 v intervalu 30 minut od 9-15 hodin. Vozy budou odbavovat na všech zastávkách linky č. 1 po trase včetně areálů vozovny Slovany.
 • Přeprava zvláštními trolejbusy po trase mezi areály PMDP, a. s.:
  Presslova*Černická*Doudlevecká*nám. M. Horákové*vozovna Slovany*nám. M. Horákové*Doudlevecká*Cukrovarská (vrátnice DP)
  Provoz zajištěn vozy typu Tr 21 ACI v intervalu 30minut od 9-15 hodin.
 • Kyvadlová přeprava návštěvníků areál Cukrovarská-areál Slovany bez zastavení a opačně.
 • Přeprava zvláštními autobusy po trase:
  Presslova*Doudlevecká*Goethova*Františkánská*nám. Republiky*Solní*sady Pětatřicátníků*Americká*Doudlevecká* Cukrovarská (vrátnice DP) Provoz zajištěn vozy SOR 9,5 ve 30 minutovém intervalu od 9-15 hodin. Vozy budou odbavovat na zastávkách Goethova, nám. Republiky (zast. l. č. 33-40), sady Pětatřicátníků, Mrakodrap
 • V případě příznivého počasí vyjede do plzeňských ulic i historický tramvajový vůz č. 18, který bude jezdit na okruhu Zvon*Palackého třída*Zvon.
U příležitosti oslav 105. výročí existence městské hromadné dopravy v Plzni jsou pro návštěvníky areálu PMDP připraveny drobné propagační předměty.

Zdroj: PmdP
Něco z historie
Počátek provozu plzeňské městské dopravy je spojen s počátkem provozu plzeňské elektrické dráhy 29. června 1899. Od toho dne zajišťovalo dvacet vozů, vyrobených plzeňskou továrnou Václava Brožíka, provoz na linkách 1 Bory-Lochotín, 2 Skvrňany-Nepomucká třída a 3 Náměstí-Plynárna. Jednokolejné tratě s výhybkami vytvořily základní obrysy sítě na dlouhou dobu dopředu. Původní vozový park byl postupně doplňován motorovými (do roku 1933 obousměrnými a od roku 1938 jednosměrnými) a vlečnými vozy.
První autobusové linky byly v Plzni zaváděny nejprve poštovní správou a soukromými dopravci (od roku 1922), město je začalo provozovat o sedm let později. Autobusy zajišťovaly dopravu do okrajových městských částí, zejména do Doubravky. Vytíženost doubravecké linky vedla k rozhodnutí zřídit trolejbusovou dopravu, která byla zahájena v roce 1941. V posledních válečných letech byla na Slovanech vybudována nová tramvajová vozovna, kde do roku 1949 garážovaly i trolejbusy.
Po druhé světové válce byla hlavní pozornost věnována rozvoji autobusové a zejména trolejbusové dopravy. Trolejbusová síť byla v letech 1948 až 1950 značně rozšířena. V úseku Doudlevce-Lochotín nahradil trolejbus původní jednokolejnou tramvajovou trať. V původní tramvajové vozovně byly v roce 1949 umístěny trolejbusové garáže. Následně se vedle tramvajové rozvíjela také trolejbusová síť, vybudovány byly nové tratě a naopak trolejbusy v severní části města byly nahrazeny tramvají.
Materiál, ze kterého jsme čerpali, se podrobněji nezmiňuje o bouřlivém rozvoji autobusových linek, jejichž zřízení je nejrychlejší a které teprve po čase nahrazují tratě trolejbusové a tramvajové, u nichž jsou obrovské úvodní investice. Protože se nám nepodařilo získat zajímavé autobusové či trolejbusové retrozáběry, tak alespo pohled do budoucna - trolejbus vyvíjený Škodovkou ve spolupráci s Karosou. Karosa na výstavě AUTOTEC prohlásila, že se v rámci uskupení IRISBUS etablovala jako výhradní výrobce trolejbusů a v současnosti připravuje k homologaci kloubovou verzi trolejbusu. Předpokládejme, že prvním městem, kde se nová "housenka" bude zkoušet, bude opět Plzeň.
Podrobnější materiál k trolejbusu: Nový nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 24 Tr IRISBUS-trolejbus v karoserii City Bus
Rošero P
IDOS