Od 1. září se pojede v IDZK se zvýhodněným přestupem
Ve Zlínském kraji budou karty Zetka a ODISka kromě autobusů platit i ve vlacích. Při přestupu ušetříte nástupní sazbu 9 Kč. Do roku 2023 bude spuštěna mobilní aplikace na nákup jízdenek a integrována MHD. 
Středa, 18. srpna 2021, rebus
V současné době se v rámci Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) uplatňuje kilometrický tarif. Za 1 km jízdy zaplatí cestující 1 Kč. K tomu se započítává nástupní sazba 9 Kč (například trasa o délce 11 km stojí 20 Kč, se slevou 75% 5 Kč). Platit lze v hotovosti, bankovní kartou, mobilním telefonem nebo kartou Zetka, případně ODISka – kartou Moravskoslezského kraje (Zetkou ani ODISkou nelze platit ve vlaku). Pokud cestující přestupuje mezi dvěma autobusovými spoji v rámci IDZK, dodrží limit 30 minut a prokáže se jízdenkou z předcházejícího spoje neplatí další nástupní sazbu (9 Kč).

Od 1. září 2021 bude moci cestující zaplatit Zetkou nebo ODISkou nově také ve vlaku. Zároveň se i vlaky zapojí do systému zvýhodněného přestupu. Tedy pokud cestující přestoupí v rámci IDZK mezi vlakem a autobusem nebo naopak, případně mezi vlaky dvou dopravců, nebude v navazujícím spoji platit opětovný nástupní poplatek. Podmínkou však bude platba Zetkou či ODISkou, kdy bude ověřování nároku na přestup probíhat automaticky a cestující se nemusí ničím prokazovat. Při platbě jiným způsobem bude nástupní sazba účtována vždy.

Nový dopravní systém – IDZK začal platit ve Zlínském kraji letos. „Od ledna vstoupily v platnost nové smlouvy s dopravci, na jejichž základě je cenová politika jízdného zcela záležitostí Zlínského kraje. Zlínský kraj tedy nese riziko tržeb. To umožnilo sjednotit jízdné napříč dopravci v celém regionu a otevřel se prostor pro zavedení plnohodnotného integrovaného tarifu. Kraj definuje přesné standardy kvality a nástroje pro informování cestujících a při jejich nedodržení může dopravce sankcionovat,“ uvedl jednatel KOVED Martin Štětkář. Společnost KOVED zabezpečuje dopravní obslužnost v kraji, objednává u dopravců autobusové a železniční spoje a mimo jiné také kontroluje vyúčtování výdajů.

Veřejnou dopravu ve Zlínském kraji a na navazujících mezikrajských linkách zajišťuje KOVED prostřednictvím smluvních dopravců. V autobusové dopravě to jsou Arriva Morava, a.s. (Zlínsko), ČSAD Bus Uherské Hradiště, a.s. (Uherskohradišťsko a Valašskokloboucko), Transdev Morava s.r.o a TQM Holding s.r.o. (Vsetínsko a Valašskomeziříčsko) a Z-Group  BUS a.s. (Kroměřížsko). Celkový objednaný roční výkon je  24 020  tis. km, z toho na území Zlínského kraje 21 870 tis. km. V roce 2020 byly přímé tržby 261 148 tis. Kč a výsledná kompenzace dopravcům byla ve výši 589 716 tis. Kč. V prvním pololetí 2021 byly evidovány tržby ve výši 116 790 tis. Kč a vyplacená přímá kompenzace ve výši 391 030 tis. Kč.

Regionální železniční dopravu zajišťují společnosti České dráhy a.s. a Arriva vlaky s.r.o. U těchto dopravců jsou objednávány vlaky kategorie osobní a spěšný. Celkový objednaný roční výkon je  4 805  tis. vlakových km, z toho výkony na území Zlínského kraje činí 4 541 tis. vlkm. V roce 2020 byly přímé tržby 50 424 tis. Kč a výsledná kompenzace byla ve výši 674 771 tis. Kč. V prvním pololetí 2021 byly evidovány tržby ve výši 19 802 tis. Kč a vyplacená přímá kompenzace ve výši 362 921 tis. Kč.
 
Pandemická situace v letech 2020 a 2021 cestování veřejnou dopravou nepřála. To se samozřejmě projevilo v poklesu počtu cestujících i ve Zlínském kraji. Naopak během měsíců, kdy v roce 2020 nebyly uzavřené školy (leden, únor, červenec, srpen, září) a lidé pravidelně jezdili do zaměstnání, zaznamenal KOVED větší tržby, než byl předpoklad. Podobně i letos lze vidět  nárůst tržeb  od května, tedy zase od prvního měsíce, kdy skončil lock-down. „Zatímco od ledna do dubna letošního roku počty cestujících ani jednou nepřesáhly milion přepravených za měsíc, v květnu jsme přepravili 1 393 tisíc cestujících, v červnu dokonce 1 740 tisíc. To se samozřejmě projevuje i v tržbách. Zatímco v březnu se tržby pohybovaly okolo 13 760 tisíc Kč, v květnu dosáhly téměř 24 000 tisíc a v červnu dokonce téměř 30 000 tisíc Kč,“ vypočítává vedoucí ekonomického úseku KOVED Miroslav Řihák.

Návrat cestujících do veřejné dopravy vítáme a rozhodli jsme se ho ještě podpořit. Na zadních sklech některých autobusů, na obrazovkách ve vlacích a v autobusech, na vybraných zastávkách a na dalších nosičích je proto nyní možné si všimnout informační kampaně směrem k cestujícím, kterou jim chceme představit benefity cestování veřejnou dopravou,“ uvádí Martin Štětkář. "Díky tomu, že Integrovaná doprava Zlínského kraje má jako hlavní prvek svého loga stylizované písmeno ‚Z‘, využili jsme toto písmeno jako základ pro jednotlivé výzvy, jimiž se obracíme k cestujícím. Nabízíme jim svezení

Zpátky do školy
Za rodinou
Za pár korun
Zdravě a bezpečně
atd."
Využíváme toho, že koncem prázdnin rodiče řeší otázku, jak dopravovat do škol své děti. A my jim chceme dát najevo, ubezpečit je, že právě veřejná doprava je správnou volbou – je spolehlivá, pohodlná a bezpečná. Kampaň samozřejmě necílí pouze na rodiče dětí, ale na všechny potenciální cestující. Budeme velmi rádi, pokud se veřejná doprava stane plnohodnotnou alternativou k cestování autem,“ uzavírá jednatel KOVED.

V roce 2021 jsou také v kraji postupně nahrazovány zastávkové označníky značkami v jednotném designu s ústředním písmenem Z v modré barvě a s jednotnými informačními plochami.

Do roku 2023 plánuje KOVED zavést předplatné jízdenky pro pravidelné cestující, turistické jednodenní nebo několikadenní jízdenky pro určité turistické oblasti (Valašsko apod.), spustí mobilní aplikaci na nákup jízdenek a dojde k integraci se systémy MHD v jednotlivých městech.

Zdroj: KOVED

Rošero P
IDOS