Obce přispějí na provoz dálkové linky vedoucí přes tři kraje
Na linku Dačice - Moravské Budějovice - Brno jsou nasazovány autobusy IVECO ARWAY s klimatizací a elektrickou plošinou pro cestující se sníženou pohyblivostí, mají místo pro dva invalidní vozíky nebo dva kočárky. Foto UNITED BUSES
Dopravce UNITED BUSES získal finanční podporu na provoz linky Dačice - Moravské Budějovice - Brno od mikroregionů. Z důvodu ztrátového provozu by jinak zanikla.
Pondělí, 03. května 2021, rebus
Na provoz linky UNITED BUSES jedoucí na trase Dačice - Jemnice -  Moravské Budějovice - Hrotovice - Ivančice - Brno přispějí města a obce v mikroregionech na pomezí tří krajů. V regionech žije téměř 62 tisíc obyvatel a linka jim nabízí přímé spojení Dačic s jihozápadem Vysočiny, jihovýchodem jihomoravského kraje a Brnem. Dříve spojení existovalo, ale na konci roku 2019 zaniklo. Celkem 27 spojů týdně zajišťuje dopravce komerčně, bez finanční podpory z krajů, kterými je linka vedena. V současné době hrozilo, že pro výrazný pokles cestujících i tržeb v důsledku protiepidemických opatření spojení zanikne, na vzniklou ztrátu však přispějí mikroregiony na trase.  

"Mezikrajská dopravní obslužnost v podobě přímého a rychlého spojení do Brna je pro obyvatele Moravských Budějovic a dotčených mikroregionů nezbytná. Práce, lékař, studium, důležité úřady, ale i zábava a kultura... to jsou jen některé důvody, proč lidé do Brna pravidelně dojíždí. Pokud nenajdou přímé spojení, často raději sedají do auta, nebo volí spolujízdu. Jistě se tam dá odjet i jinak, s několika přestupy a kombinacemi vlaku a autobusu. Od občanů máme mnoho reakcí, že tahle kombinovaná možnost je nepohodlná, časově i finančně mnohem náročnější a v případě zpoždění nespolehlivá," vysvětluje nezbytnost přímého spojení s Brnem radní Moravských Budějovic Zdeněk Janderka.

Obnovené autobusové spoje využilo od poloviny srpna do konce loňského roku 6 719 cestujících. "Na to, v jaké jsme se půl roku nacházeli situaci, kdy cestovat šlo jen v nutných případech, jsou to velmi dobrá čísla a je vidět, že o linku je mezi lidmi zájem a chyběla by jim. Jezdila tu padesát let. Zájem veřejnosti o udržení tohoto spojení nelze přehlížet," poznamenal Karel Macků, starosta Dačic.

Výrazný úbytek cestujících a s tím spojený propad tržeb způsobený koronavirovými omezeními v uplynulých 4 měsících způsobil, že se linka stala výrazně ekonomicky nerentabilní. "Tržby z jízdného nepokryly mnohdy ani základní náklady na naftu, mzdu řidiče nebo poplatky provozovatelům nádraží. To jsou položky, kterým se nijak nevyhneme. Jen za autobusová nádraží, kde linka zastavuje, jsme museli za stejné období zaplatit přes 100 000 korun," uvádí Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Příspěvek podle počtu obyvatel - 5,20 Kč na obyvatele ročně

Klíčem k výpočtu příspěvku je počet obyvatel v jednotlivém mikroregionu kterým spoje projíždí. "Dopravce vedl jednání o finanční podpoře se všemi mikroregiony na trase, ta byla podmíněna podporou všech zainteresovaných. To znamená, buď se na příspěvku budou podílet všichni, nebo nikdo. Příspěvek jako takový je navržený tak, aby pokryl dopravci polovinu ztráty," vysvětluje místostarostka Dačic, Kateřina Marková.

V mikroregionech žije celkem 61 875 obyvateli. Celková ztráta vyčíslená dopravcem činí 649 688 korun. Jednání mezi dopravcem a zástupci mikroregionů, vedla k dohodě, kde každý mikroregion přispěje částkou v přepočtu 5,20 Kč na obyvatele ročně. Celkem se tak mikroregiony podílí na snížení ztráty částkou 324 844 Kč ročně. Finanční příspěvek mikroregionů dopravci je vyjednán pouze na rok 2021. Pokryje 50 % ztráty, které autobusy vygenerovaly za období od 16. srpna do 31. prosince 2020.

Podle UNITED BUSES je o spoje této linky mezi veřejností velký zájem. Omezení způsobila pokles cestujících na minimum, s pozvolným rozvolněním omezení jejich obsazenost pozvolna narůstá.

Na linku jsou nasazovány  autobusy IVECO ARWAY s klimatizací a lepší zájezdové výbavě. Nedílnou součástí autobusu je i elektrická plošina pro cestující se sníženou pohyblivostí, místo pro dva invalidní vozíky, nebo dva kočárky. V případě velké poptávky je možné nabídnout na spoji kapacitu až 60 sedících a až 20 stojících cestujících cestujících.

Karel Bílý se nyní bude podle svých slov ve vydané tiskové zprávě snažit přesvědčit představitele kraje Vysočina a Jihočeského kraje, že tato linka je pro mikroregiony a jejich obyvatele důležitá stejně, jako vnitrokrajské spojení. "Byl bych rád, kdyby kraje tuto linku považovaly za důležitou pro dopravní obslužnost. Integrovat 3 páry spojů, které jsou významné pro region a částečně se na případné ztrátě podílet finančně, nevidím jako problém," uvedl.

Rošero P
IDOS