Nový design manuál soutěží Bratislavská integrovaná doprava
Návrhy vizuálních prvků integrovaného dopravního systému IDS BK musí zachovat logo a červené barvy pro regionální autobusy.
Pondělí, 31. května 2021, rebus
Bratislavská integrovaná doprava, koordinátor IDS BK, vyhlásila veřejnou zakázku na "Ideově-designový koncept Integrovaného dopravního systému v Bratislavském kraji". Nosnou částí dokumentu má být Design manuál IDS BK. Určený bude jako závazný dokument pro objednavatele a partnery IDS BK.

"Potřeba vytvoření uceleného design manuálu souvisí s celkovým rozvojem IDS BK, který spojuje různé druhy dopravy na území hlavního města a v blízkém regionu. Tuto myšlenku potřebujeme posílit i ve veřejné komunikaci značky IDS BK," uvedla generální ředitelka BID Zuzana Hořčíková.

Design manuál IDS BK má obsahovat všechny vnější vizuální prvky, kterými IDS BK komunikuje svou činnost a odkazuje na své služby. Sjednoceny mají být všechny grafické prvky na jízdních řádech, piktogramy, označení linek, informační systémy, reklamní a propagační materiály atd. Uchazeči o zakázku mohou přijít s vlastními nápady, ale současně mají respektovat zadání a podklady k soutěži. Zachovat se musí současné logo IDS BK a jeho barvy, které přímo odkazují na Bratislavský kraj, a základní červené barvy regionálních autobusů stejné jako vozidla MHD v Bratislavě. Pražská integrovaná doprava má připravený nový design od léta 2020, vozidla, logo a další prvky PID se mají sjednotit do patnácti let.

Uchazeči na Slovensku na prvních třech místech získají finanční odměnu. S autorem vítězného konceptu bude zadavatel jednat o uzavření smlouvy o dílo. Návrhy lze předkládat do 18. června. Více ZDE.

Rošero P
IDOS