Nová rubrika AKCE
Ve Zpravodajství jsme vytvořili novou rubriku, kde budeme avizovat předem dopravní akce, o kterých se dozvíme. Proto rubriku nedoplňujeme staršími materiály. Informace o proběhlých akcích pak budeme zařazovat do příslušných rubrik dle tématiky akcí.
Pondělí, 19. června 2006, dabra
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE