Na Slovensku se chystají zásadní změny dopravních předpisů
Pokuta za telefonování za volantem přijde na 100, respektive 200 eur. Zákon přitvrdí i vůči začínajícím řidičům a cyklistům. Mimo obec nevyjedete na kole po jednom pivu.
Čtvrtek, 16. května 2019, rebus
Posledním příkladem toho, že je na místě dávat na roveň telefonování za volantem a jízdu pod vlivem alkoholu, se stala Itálie, kde v květnu budou poslanci hlasovat o změnách dopravních předpisů. Navrhovaná maximální výše pokuty se nebude lišit, zda používáte mobil za volantem nebo jste pil – v přepočtu půjde o maximálně 43 500 Kč (1700 euro). Tento fakt, si uvědomují i země, kde se dosud pohybovaly pokuty nejníže v Evropě, a to je ve východní Evropě: v Polsku, Česku, Slovensku… U našich východních sousedů už to zřejmě brzy nebude pravda. Co Slovensko chystá na nezodpovědné řidiče, a to včetně českých turistů?

Ministerstvo vnitra SR předloží vládě ještě nyní před létem a následně pak poslancům 7 zásadních změn dopravních předpisů. Mezi ty hlavní patří například vyšší postih za telefonování za volantem. Předpis navíc adekvátně k tomu, jak je tomu i v západní Evropě, rozšiřuje zákaz používání mobilních telefonů při řízení i na další telekomunikační a audiovizuální prostředky, jako jsou například tablety nebo kamery a podobná zařízení. Nové sankcionování zvýší taxu na dvojnásobek. Tedy ze stávajících 50 euro na 100 euro a ve správním řízení až na 200 euro. Půjde o pokutu srovnatelnou jako v Německu, Španělsku a dalších zemích. Důvod? Řidič manipulující mobilním telefonem za volantem je natolik nesoustředěný, že ho lze přirovnat k tomu, který před jízdou požil alkoholické nápoje.

Slovenská policie pro zjišťování tohoto přestupku nebude používat jen kamerový systém nad silnicemi a dálnicemi, ale i kamery na vozidlech či policejních motorkách a také masověji fotodalekohledy s dosahem zhruba jednoho kilometru.

Dvakrát a dost pro začínající řidiče. Takovéto pravidlo je připraveno k zavedení po schválení poslanci, v SR se očekává platnost nových předpisů od závěra letošního roku.

Podíl mladých řidičů (17 až 24 let) na slovenských silnicích sice představuje jen 8 %, zato jejich podíl na smrtelných nehodách přesahuje 19 %. Navíc u 21 % všech dopravních nehod mladých byl přítomen alkohol. To jsou důvody, proč se slovenská policie zasazuje za zavedení pravidla 2 x a dost. Jestliže začínající řidič během 2 let závažně poruší dopravní předpisy, bude muset absolvovat doškolovací kurz v autoškole, bude znovu skládat zkoušku z dopravních pravidel a vše doprovodí povinná vyšetření dopravního psychologa.

Zavedena má být povinnost vytváření záchranné uličky pro průjezd vozidel záchranného systému. Tak, jak je tomu i v Rakousku, ČR nebo Maďarsku. Za porušení bude následovat pokuta 99 euro. Dalo by se říct – vše jako v Čechách. Ne tak docela, Slovensko se rozhodlo trestat zásadně i další nešvar s tím související, a to „zavěšení“ se vozidla třeba za sanitku. Za takovéto jednání chystají na Slovensku pokutu 300 euro.

Naopak „rozvolnění“ se očekává v případě povinného zpomalení 50 metrů před železničním přejezdem na 30 km/h. Je zjevné, že tato rychlost neodpovídá ani přece jen lepšímu stavu přejezdů, ani požadavkům doby. A tak bude rychlost zvýšena na 50 km/h.

Mimořádně silnou zbraň dostane do rukou policie v případě, že se řidič bude nejrůznějšími cestami vyhýbat uhrazení pokuty například za nedovolené překročení rychlosti. Nově policie nasadí takovémuto vozidlu třeba „botičku“. Stejně tak může uložit pokutu při běžné kontrole majiteli vozidla, s nímž byl spáchán přestupek. Pro vyšší vymahatelnost pokut může policie zadržet dokumenty od daného vozidla nebo sejmout státní poznávací značku, či použít „botičku“.

Slovensko si již „vyzkoušelo“ rozvolnění ve vztahu k cyklistům, kterým bylo povoleno až 0,5 promile alkoholu v krvi. Výsledky nejsou příznivé a tak ministerstvo vnitra SR navrhuje zpřesnění zákona. V obci bude nadále povolena hranice 0,5 promile, mimo obec, ať cyklista jede po cyklocestách nebo běžné komunikaci, bude vyžadována nulová tolerance. Tedy zákaz požívání alkoholu a 0 promile v krvi.

Slovenským „specifikem“ je možnost parkování za určitých podmínek i na chodnících. Tento předpis ministerstvo dopravy nyní navrhuje upřesnit tak, aby bylo zjevné, že parkovat se smí jen na chodnících přímo sousedících se silnicí. Na žádných jiných.


SDP ČR