Na Českolipsku v prosinci vyjedou autobusy ČSAD Liberec
Sedm nových autobusů IVECO Crossway 14,5 LE pořídila ČSAD Liberec od ZLINER v prosinci 2020. Foto Liberecký kraj
Pro provoz v oblasti, kterou převezme po ČSAD Česká Lípa, bude potřeba 70 vozidel. Liberecký kraj podpoří rozšíření služeb vnitřního dopravce letos 68 miliony korun.

Čtvrtek, 18. března 2021, rebus
Regionální autobusovou dopravu na Českolipsku zajistí od letošního prosince autobusy společnosti ČSAD Liberec. Radní Libereckého kraje na svém jednání 16. března schválili příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK ve výši 60 milionů korun. Celkově Liberecký kraj podpoří nákup autobusů a přípravu zázemí dopravce v regionu do roku 2023 dohromady 82 miliony. Příspěvek kraj vloží nadvakrát, a to letos a napřesrok.

Převzetí autobusové dopravy na Českolipsku je dalším krokem, který zajistí kontrolu kraje nad náklady na veřejnou autobusovou dopravu. Příplatkem do vlastního kapitálu vnitřního dopravce podpoří Liberecký kraj pořízení nových autobusů, posílení personálních kapacit a zajištění technického zázemí. Kraj investuje do svého majetku a dlouhodobě bude šetřit na provozu a nákladech,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Letos podpoří kraj dopravce částkou 68 milionů korun jako spoluúčast na nákup nových autobusů, servisní zázemí, zajištění řidičů a přípravné provozní náklady. V roce 2023 pak vloží do společnosti ČSAD Liberec 13,2 milionu na nákup dalších autobusů.

Na zajištění oblasti Českolipska bude potřeba 70 vozidel a přes 100 řidičů.

Neustálá obnova vozového parku, tak aby byl co nejmodernější a splňoval veškeré bezpečnostní požadavky, je pro nás i nadále prioritou. Navíc kraj nakupuje nové autobusy velmi efektivně, a to pod jejich obvyklou pořizovací cenou,“ vysvětlil Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy. "Společnost ČSAD Liberec uzavřela v roce 2017 smluvní vztah s dodavatelem autobusů za podmínek, které jsou prokazatelně velmi výhodné oproti běžným cenám na trhu. Tato smlouva byla před akvizicí majoritního podílu prověřena v rámci Due dilligence."

V roce 2020 zakoupila ČSAD Liberec od společnosti Zliner patnáctimetrové autobusy IVECO Crossway (jeden autobus za cenu 5,691 mil. Kč) a dvanáctimetrová IVECO Crossway (za 4,336 mil. Kč za jedno vozidlo).

Společnost ČSAD Liberec zajišťuje od roku 2019 dopravu na Liberecku v rámci desetileté smlouvy. V oblasti Českolipska nyní jezdí v rámci dvouletého smluvního vztahu autobusy ČSAD Česká Lípa. Vnitřní dopravce ČSAD Liberec tam začne po již dřívějším rozhodnutí zastupitelstva kraje působit od poloviny prosince letošního roku. Myšlenku zřídit vlastního dopravce a získat plnou kontrolu nad cenou dopravního výkonu prosazuje Liberecký kraj již od roku 2016, a to na základě zkušeností s veřejnými soutěžemi a jejich výsledky. 

C.I.E.B
Zliner
Volvo DD