MobilitySympo 2020
Konference s multioborovým zaměřením na konstrukci silničních a kolejových vozidel, dopravní telematiku a životní prostředí 4. a 5. listopadu on-line.
Úterý, 03. listopadu 2020, rebus
MOBILITYSYMPO (dosud AUTOSYMPO) s multioborovým zaměřením na oblast konstrukce automobilů, kolejových a silničních vozidel i dopravní tematiku je platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají silniční a kolejovou dopravou, i životním prostředím.

4. listopadu

První den proběhne Kolokvium Josefa Božka, na které představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky výsledky svého výzkumu jak z oblasti silničních, tak i kolejových vozidel.

5. listopadu

Druhý den se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí a alternativních pohonů, na oblasti mobility a dále pokročilých asistenčních systémů a automatizovaného řízení. Témata budou prezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.

Konferenci tradičně pořádá Česká automobilová společnost společně s Českým vysokým učením technickým v Praze jako dvoudenní akci s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA a Sdružení automobilového průmyslu ČR.

Konference se bude konat on-line v prostředí MS Teams a bude přístupná zdarma. Program a registrace ZDE

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE