Metropolitní oblast Plzně získá svou Strategii udržitelné mobility
V hledáčku autorů Strategie je v současné době 16 přestupních bodů na území Plzně a dalších 11 v okolních městech a obcích. Zjišťují přístupnost pro pěší, orientaci při přestupu, stavebně-technický stav a pocit bezpečí, kam spadá třeba i kvalita nočního osvětlení ale i zda je dostatek míst pro zaparkování kol nebo osobních aut pro uživatele, kteří při svých cestách kombinují veřejnou a individuální dopravu. Foto Zdeněk Kresa
Autoři Strategie spolupracují se zástupci obcí, akademickou sférou, dopravci a dalšími odborníky. Obracejí se však i na veřejnost. Nyní s žádostí o podněty prostřednictvím Názorové mapy dopravy.
Středa, 07. dubna 2021, rebus
V následujících měsících bude sestavována Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti. Nedílnou součástí je i oblast městské veřejné dopravy v Plzni a celé Plzeňské aglomerace, která zahrnuje celkem 108 obcí a žije zde 309 tisíc obyvatel, tj. více než polovina celého Plzeňského kraje. To znamená velké nároky na kvalitu a spolehlivost dopravní sítě. Město Plzeň už svůj Plán udržitelné mobility má, nepokrývá však dostačně celou spádovou oblast.

Pro zjištění problematických míst se autoři obracejí na ty, kteří dopravu znají nejlépe - její každodenní uživatele.

Cestujete po Plzni, do Plzně nebo mezi jinými městy a obcemi v okolí? Potkáváte problémy v dopravě, na které nás chcete upozornit? Nebo naopak pochválit dobré řešení? Všechny vaše poznatky, názory, či náměty je možné autorům sdělit pomocí Názorové mapy dopravy do poloviny dubna 2021.  

Pokud na svých cestách víte o problémových místech, můžete je snadno zaznamenat do mapy přes svůj mobilní telefon nebo počítač. Obyvatelé i návštěvníci Plzně a okolních měst a obcí mohou upozornit na nebezpečná a nepřehledná místa, chybějící chodníky nebo cyklostezky, problémy s parkováním, nedostupné zastávky a špatně navazující spoje či zdržení na cestách. Problémy nemusejí být spojené jen se samotnou Plzní, ale lze vložit podněty i v okolním regionu, ohraničeném městy Rokycany, Přeštice, Dobřany, Nýřany a Třemošná.

Autoři Názorové mapy dopravy k jednoduchému formuláři připojili ještě pár otázek o obvyklém cestování a jeho proměně za posledních pět let. To umožní týmu Strategie lépe pochopit změnu potřeb mobility pro různé účely, jako jsou cesty do práce, do školy, za nákupy nebo volným časem. Tato část je volitelná.

Počet podnětů není omezený. Každý může přidat třeba deset různých problémových míst a zadat je postupně. Autoři slibují, že se každým budou zabývat. Výsledky ankety budou na webových stránkách Stratigie i v médiích.

Hlavním zhotovitelem Strategie je společnost Mott MacDonald CZ.

SDP ČR