Logistika Doprava Manipulační technika Obalová technika - veletrh LOGIST.
Jaroslav Hanák a Milan Šimonovský. Foto BUSportál.
10.5.2006 – 12.5.2006 - Pražský veletržní areál PVA Letňany. Součástí prvního ročníku veletrhu LOGIST bude i Den dopravy 11.5.2006.
Pondělí, 01. května 2006, dabra
Pro zvýšení prestiže oboru dopravy uspořádá Svaz Dopravy ČR 11.května Den dopravy. Účast přislíbili podle znovuzvoleného prezidenta Svazu dopravy Jaroslava Hanáka ministr dopravy Milan Šimonovský, eurokomisař Vladimír Špidla a moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský.

Zástupci Svazu Dopravy ČR rozhodli 11.května v rámci 1.ročníku mezinárodního veletrhu logistiky, dopravy, manipulační a obalové techniky LOGIST 2006 v Praze uspořádat prestižní promoční akci s názvem DEN DOPRAVY. O náplni akce a jejích hlavních cílech jsme hovořili s Petrem Kašíkem, výkonným ředitelem Svazu Dopravy ČR.
„Co představitele Svazu dopravy ČR vedlo k uspořádání této akce, a co je jejím cílem?“
„Inspirací pro uspořádání DNE DOPRAVY byla pro náš svaz jednak loňská účast na oslavách Kapitánského dne na Brémské radnici v rámci podnikatelské mise organizované SD ČR a poté také na dopravním veletrhu v Dortmundu. Zatímco Kapitánský den je poděkováním města dopravním a logistickým firmám za jejich činnost, dopravní veletrh v Dortmundu jeho organizátoři pojali spíše jako komplex odborných fór, workshopů, seminářů, odborných pracovních skupin a moderovaných setkání odborné veřejnosti s aktéry státní správy a legislativy.

Stejný cíl, jaký má v Německu pro oblasti námořní dopravy a logistiky samotný Kapitánský den - tedy především zvýšení prestiže a zájmu o tyto obory - sledujeme i my organizací obdobné akce s názvem DEN DOPRAVY. Prostřednictvím tohoto projektu chceme především zvýšit zájem o aktuální dění v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury a podpořit tak prestiž a význam dopravního sektoru jako celku.“
„Jaký bude program DNE DOPRAVY a kdo se jednotlivých akcí zúčastní?“
„DEN DOPRAVY se uskuteční v rámci mezinárodního veletrhu Logist, zaměřeného přímo na oblasti dopravy a logistiky, včetně manipulační a obalové techniky, který pořádá náš partner společnost Terinvest. Program vlastní akce bude sestávat z diskusního fóra, jehož účastníci se budou věnovat základním tématům Dopravní politika a Dopravní infrastruktura. Třetím hlavním tématem bude Veřejná hromadná doprava, dnes moderně nazývaná dopravní obsluha území.V rámci jednotlivých diskusních bloků budou na konkrétní otázky odpovídat zástupci vlády a parlamentních a senátních výborů pro dopravu a další významní činitelé z oblasti dopravy. Pozvánku na diskusní fórum obdrží zástupci z řad odborné veřejnosti, tisku, médií a také představitelé nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních podnikatelských subjektů. Vyvrcholením oslav v rámci DNE DOPRAVY bude večerní neformální společenské setkání vybraných účastníků v representativních prostorách muzea Městské hromadné dopravy v Praze-Střešovicích, kam budou účastníci po skončení diskusního fóra převezeni historickou tramvají.“
„Proč jste se rozhodli uspořádat DEN DOPRAVY právě v rámci mezinárodního veletrhu Logist 2006?“
„S naším partnerem, společností Terinvest, která veletrh Logist pořádá, jsme se shodli na tom, že bude oboustranně výhodné obě akce spojit. Doufáme, že soustředění většího počtu firem a osobností z oboru podpoří náš záměr na uspořádání opravdu významné prestižní akce, která zvýší zájem o toto odvětví u širší odborné veřejnosti. Na oplátku pak Den Dopravy přinese i veletrhu Logist větší prestiž. Z medializace s ní spojené budou těžit především firmy, které svou účastí veletrh podpoří. V naší snaze o podporu a propagaci celé oblasti dopravy se jedná o logický krok, který přinese užitek všem zúčastněným.“
Wi-Fi